швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150696
2 Історія України37151
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34819
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32900
5 Звіт про проходження виробничої практики 27061
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26561
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19915
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18831
9 Правопис слів іншомовного походження18362
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16725
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)» (ID:45148)

| Размер: 2840 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996 – XIV // Все про бухгалтерський облік. – 2000.- № 311 (436). – с. 3 – 6. – (спецвипуск 44).
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93. № 3125 – XII // Ві-домості Верховної Ради. – 1996. - № 9. – С. 5 – 15.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-подарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мін-фіна України від 30.11.1999 р. № 291 // Національні стандарти бухгалтерсь-кого обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 12 с.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіна України від 30.11.1999 р. № 291 // національні стандарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 20 с.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Затверджено На-казом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237 // Національні стан-дарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Ми-хайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000.– 133 с.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгова-ність”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237 // Національні стандарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посіб-ник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 139 с.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Затвер-джено наказом Мінфіна України від 31.01.2000 № 20 // Національні стандар-ти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайло-ва М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 141 с.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Затверджено На-казом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 290 // Національні стан-дарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Ми-хайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 159 с.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 163 // Національні стандарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 169 с.
10. Наказ Мінфіна України “Про внесення змін та доповнень в деякі положення (стандарти) бухгалтерського обліку від 30.11.2000. № 304: Мінюст України 11.12.2000 № 905/5126 // Бухгалтерія. – 2000. - № 51. – С. 21-22.
11. Положення про підрядні контракти в будівництві, затверджене Науково – технічною радою Міністерства України у справах будівництва й архітекту-ри, протокол від 15.12.1993 р. № 9.
12. Наказ Державного комітету статистики України, Державного комітету Укра-їни по будівництву й архітектури від 21.06.2002 р. № 237/5.
13. Наказ Мінстату України, Держбуду від 27.01.97р. № 26/5 “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будів-ництва”.
14. Цивільний кодекс від 01.02.63 р.
15. ДБН 2000 – Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1 – 1 – 2000), затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174 зі змінами і доповнення-ми, внесеними наказом Державного комітету будівництва, архітектури і жи-тлової політики України від 07.05.2002 р. № 80.
16. Банина Ю. Долги и расчеты. Контроль дебиторской и кредиторской задол-женности в системе «БЭСТ – ПРО» // Бухгалтер и компьютер. – 2001. - № 7. – С. 40 – 45.
17. Батищев Н. Облік операцій за претензіями // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – № 74. – С. 5 – 8.
18. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. –
574 с.
19. Борисенко М. Повернення товару: відображення операцій в бухгалтерському обліку продавця та покупця // Головбух. – 2003. – № 38. – С.57 – 61.
20. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і ау-дит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.
21. Бутинец Ф.Ф., Соколов Я.В., Панков Д.А, Горецкая Л.Л. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие для студентов высших учебных за-ведений специальности 7.050106 «Учет и аудит». – Житомир: ЧП «Рута», 2002. – 660 с.
22. Буфатіна І. Облік дебіторської заборгованості // Все про бухгалтерський об-лік. – 2000. - № 52. – С.41 – 45.
23. Буфатіна І. Облік зобов’язань // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 56. – С. 265 – 273.
24. Габрук Е. Отражение дебиторской и кредиторской задолженности с истек-шим сроком исковой давности // Бухгалтерский учет и аудит. – 2002. - № 6. – С. 47 – 53.
25. Гоголев А.К. Бухгалтерский учет на компьютере. Практическое пособие по организации учета с использованием компьютера. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 208 с.
26. Грачова Р. Бартер основних засобів: як це робиться: як відобразити в бухгал-терському обліку надходження і вибуття основних засобів у порядку бартер-ного обміну // Дебет – Кредит. – 2001. - № 34. – С. 35.
27. Грачова Р. Найсумнівніша стаття номеру // Дебет – Кредит. – 2002. - № 3. – С. 17 – 21.
28. Губіна Г. Дебітори і кредитори – ті самі, а облік новий // Бухгалтерія. – 2001. - № 4. – С. 55 – 59.
29. Давидова Т. Обмін неподібними запасами // Дебет – Кредит. – 2002. –
№ 32 – 33. - С. 1 – 7.
30. Економіка торгового підприємства. Підручник для вузів. / Мазаракі А.А. та інші / Під ред. проф. Ушакової – К.: “Хрещатик”, 1999. – 665 с.
31. Жолобчук Т. Як визначити сумнівний борг // Дебет – Кредит. – 2002. – № 28. – С. 27 –29.
32. Зимний И. Резерв сомнительных долгов – кому нужно это горе? // Облік. Податки. Аудит в Україні. – 2001. - № 10. – С. 51 – 52.
33. Зубілевич С. Огляд публікацій у професійній пресі щодо реформи бухгал-терського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - № 7. – С. 40 – 45.
34. Зубрицька І. Резерв сумнівних боргів – як його показати у балансі // Дебет – Кредит. – 2002. - № 4 . – С.22.
35. Іванов В. Практичний посібник з обліку дебіторської заборгованості // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 18. – С. 4 – 11.
36. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підручник для студентів ви-щих навчальних закладів спеціальності 7. 050106 “Облік і аудит”, / Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк І.В, Шайрайчук Т.В. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.; 2-е вид., перероб і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
37. Костюченко В., Шаповалова Г. Облік дебіторської заборгованості // Бухгал-терський облік і аудит. – 2000. - № 7. – С.2 – 9.
38. Костюченко В., Шаповалова Г. Облік дебіторської заборгованості // Бухгал-терський облік і аудит. – 2000. - № 8. – С.29 – 35.
39. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: “Караве-ла”;Львів:“НовийСвіт-2000”, 2002. – 504с.

40. Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 1 (19). –
С. 23 – 26.
41. Матвієць С. Формування дебіторської заборгованості з урахуванням вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” // Баланс Агро. – 2000. - № 5. – С. 45 – 52.
42. Матвиец С. Учет и расчетов с поставщиками и подрядчиками // Баланс Агро. – 2001. - № 1. – С. 53 – 57.
43. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – С. 3 – 79.
44. Нетыкша О. Операционный аудит: понятие, функции, практика осуществле-ния на предприятиях. // Бухгалтерский учет и аудит. – 2002. - № 5. – С. 53 – 57.
45. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.
46. Петрик О. Аудит дебіторської заборгованості відповідно до національних нормативів аудиту та П(С)БО // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - № 7. - С. 10 – 19.
47. Петрик Е. Применение метода прямого подтверждения в процессе аудитор-ской проверки. – 2002. - № 2. – С. 33 – 39.
48. Ромашко О. Бухгалтерський облік у будівництві // Дебет – Кредит. – 2004. - № 11. – С. 1 – 3.
49. Ромашко О. Облік розрахунків із замовниками за виконані будівельно – мо-нтажні роботи // Дебет – Кредит. – 2001. - № 17. – С. 1 – 10.
50. Скобара В.В., Скобара А.В Возможности для аудитора и бухгалтера. – СПб.: “ЭЛБИ”, 1998. – 208 с.
51. Солнцев И.В. Сравнительный анализ финансовой отчетности: МСФО и рос-сийская практика // Международный бухгалтерський учт. – 2002.- № 9. – С. 17 – 23.
52. Соловьев О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: “Аналітика – Пресс”, 1998. – 288 с.
53. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльністі промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
54. Теренова В.А. Международная и российская практика создания и учета ре-зервов организаций // Международный бухгалтерський учет. – 2002. - № 11. – С. 14 – 18.
55. Хмара О. Дебиторская задолженность от А до Я // Вестник бухгалтера и ау-дитора Украины. – 2002. - № 1 – 2. – С. 20 – 23.
56. Чемеркина Н. Если вы менеджер по продажам. Аналітика для “1С” // Бухга-лтер и компьютер. – 2002. - № 2. – С. 29 – 32.
57. Шара Є.Ю. Оцінка стану обліку доходів підприємства та його стандартиза-ція // Фінанси України. – 2002. - № 5. – С. 51 – 55.
58. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИН-ФРА – М, 1995. – 176 с.
59. Шорт Д.Г., Велш Г.А. Основи фінансового обліку. Пер. З англ. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 1.092396 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1864
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7966
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1965
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3018
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8022
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4573
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4422
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5799
Реклама

Цікаве