швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150687
2 Історія України37144
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34807
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32896
5 Звіт про проходження виробничої практики 27044
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26555
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19914
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18830
9 Правопис слів іншомовного походження18357
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16724
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Ретроспективный анализ эффективности валютных операций в мировой экономике» (ID:45783)

| Размер: 4895 кб. | Объем: 140 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК


1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: ЮРІНКОМ, 1996.
2. Закон України “Про підприємництво в Україні”. Прийнятий Верховною Радою України 27 березня 1991 р. – К.: Голос України. – 1991. – №86.
3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Прийнятий Вер-ховною Радою України 16 квітня 1991 р. –К.: Голос України. – 1991. – №112.
4. Інструкція №10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності ко-мерційних банків". Затверджена постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1997 р. №469.
5. Інструкція про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93р. „Про систему валютного регулювання і валютного кон-тролю” № 16010/1568 від 30 липня 1993р.
6. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Уч. по-собие. – М.: 1997. – 347 c.
7. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М., 2000. – 365 с.
8. Андреев Е.П. Правовое регулирование валютных отношений. – М., 1988. – 411 с.
9. Ачкасов А.И. Типы валютных операций и другие виды сделок на меж-дународных денежных рынках. – М.: Консалтбанкир, 2001. – 230 с.
10. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой центр, 2000. – 340 с.
11. Боринець С.Я. Міжнардні валютно-фінансові відносини. Підручник. — 4-е вид. — К. Знання, 2004. — 409 с.
12. Будкін В., Лук’яненко Д., Сіденко В. Концепція зовнішньо-економічної політики України. – К.: Фінансовий Київ. – 2002. – №14-16.
13. Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом. Пособие для предпринимателей. – М.: БЕК, 2000. – 388 c.
14. Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: Дис, 1999. – 190 с.
15. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учеб-ник для вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др. Под ред. проф. Л.Е. Стровского. – М.: Закон и право. ЮНИТИ, 2002. – 230 c.
16. В поле зрения – Украина. Экономические партнеры в Европе. Даты. Факты. Информация. – Koln, Bfai, 1997. – 210 c.
17. Гернер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Пособия Эрнст энд Янг. Привлечение капитала / Пер. с англ. – М.: Джон Уайли Энд Санз, 2002. – 456 c.
18. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 2001. – 150 c.
19. Губський Б.В. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. – К.: Економіка України. – 2001. - №1. – с. 43-49.
20. Доллан Э.Дж. Деньги, банковская деятельность и кредитно-денежная политика: Пер. с англ. – СПб., 2000. – 290 с.
21. Доронина Н.Г. Иностранные инвестиции и современное междуна-родное право. – М.: 2001. – 179 c.
22. Ершов М.В. Валюты в мировой торговле. – М.: Наука, 2003. – 235 с.
23. Киреев А.П. Международная экономика. – М.: Международные от-ношения, 1997. – 525 c.
24. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монография. — К.: МАУП, 1999. – 150 c.
25. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. – М.: Международные отношения, 2003. – 345 c.
26. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. – М.: Про-гресс-Универс, 1999. – 510 с.
27. Ломакин В. Мировая экономика. – М., 2002. – 588 c.
28. Лукінов І. Інвестиційна активність в економічному оновленні та зростанні. – К.: Економіка України. – 1997. – №8. – с. 15-31.
29. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: ВПОА, 2002. – 240 c.
30. Международное право: Учебник. Отв.ред. Ю.М. Колосов, В.И. Куз-нецов. – М.: Международные отношения, 1999. – 624 c.
31. Менеджмент организаций. Учебное пособие. З.П. Румянцева, Н.А. Соломатин, Р.З. Акбердин. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 190 c.
32. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: МПЦИ, 2000. – 179 c.
33. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. Учебное пособие. — М.: Изд-во «Дело и сервис», 2003. — 576 с.
34. Моисеева Н.К. Международный маркетинг. – М.: ЦЭиМ, 2002. – 225 c.
35. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: ИО ЮНИТИ, 1999. – 412 с.
36. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отно-шений: Учебник / Научн ред. проф. В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 432 c.
37. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. Пер. с франц. – М.: Прогресс-Универс, 2002. – 567 c.
38. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 255 с.
39. Плотніков О.В. Фінансовий аналіз в корпораціях. – К.: Ринок, 1994. – 230 c.
40. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 328 c.
41. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. – К.: КГЭУ, 2001. – 189 c.
42. Предприятие на внешних рынках / Под ред. С.И. Дордова, И.И. Кретова. – М.: БЕК, 1997. – 168 c.
43. Пупликов С. Вторая европейская валютная система и последствия введения евро для валютной системы // Банковский вестник. – 1999.-№2.- С.6-8.
44. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1995. – 321 с.
45. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело Лтд, 1995. – 261 с.
46. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника: Учебник. – М.: Международные отношения, 2001. – 310 c.
47. Синки Д.Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. – М.: Catallaxy, 2001. – 379 с.
48. Смыслов Д.В. Международный валютный фонд: современные тен-денции и наши интересы. – М., 2003. – 275 с.
49. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия: Перспективы Ук-раины. – К.: Логос, 1998. – 420 c.
50. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. – К.: Де-мос, 2001. – 380 c.
51. Степанов М.В. Стратегия хозяйственного поведения корпораций США. – М.: Наука, 1990. – 374 c.
52. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 2003. – 259 c.
53. Топорнин Н.Б. Организационно-правовые основы банковской сис-темы Великобритании. – М.: Деньги и кредит. – 1992. – №11. – с.45-53.
54. Уайт У. Европейский валютный союз и евро: влияние на европей-скую банковскую систему. // Проблемы теории и практики управления. - 1998. - №5. - С. 9-11.
55. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и опе-рации. – М.: Все для Вас, 2003. – 463 с.
56. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы. – М.: ПАИМС, 2002. – 372 с.
57. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 2002. – 735 c.
58. Хохлов Н. Современные тенденции прямых иностранных инвести-ций. – К.: Бизнес Информ. – 2002. – №7. – с. 10-20.
59. Хэррис Дж. М. Международные финансы / Пер. с англ. – М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 1996. – 432 c.
60. Цимайло А.В. Платежный баланс и валютный курс. – М., 2001. – 210 с.
61. Чернова В.А. Анализ коммерческого риска. – М.: Финансы и стати-стика, 1998. – 265 c.
62. Щербанин Ю.А. и др. Международные экономические отношения. Интеграция. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 423 c.
63. Шмырева А.И. Международные валютно-кредитные отношения: Тексты лекций. – Новосибирск, 2001. – 243 c.
64. Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 376 c.
65. www.bank.gov.ua
66. www.euro.ua
67. www.euronews.net
68. www.rada.gov.ua
69. www.stat.gov.ua
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Ретроспективный анализ эффективности валютных операций в мировой экономике»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.130545 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1862
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7965
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1963
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3016
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8020
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4570
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4420
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5798
Реклама

Цікаве