швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149875
2 Історія України37004
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34597
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32800
5 Звіт про проходження виробничої практики 26935
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26454
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19894
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18284
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Концепція створення туристичної фірми» (ID:47277)

| Размер: 3641 кб. | Объем: 106 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Агафонова Л., Агафонова О. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутвор., конкуренція, держ. регулювання: Навч.посіб. - К.; Знання України, 2002. - 35 с.
2. Азове Г.Л., Челенков А.П . Конкурентные преимущества фирми . - М.: ОАО Типография «Н ОВОСТИ » , 2000. - 256 с.
3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Економика туризма: Учеб. пособие. -М.: Финансы й статистика, 1999, - С. 412
4. Биржаков М,Б. Введение в туризм. - СПб,; Издательский Торговий Дом «Герда», 2000. - С. 505.
5. Бовман Б. Пропозиції щодо ролі туристичних відділів та управлінь облдержадміністрацій у маркетингу та розвитку туризму. – Львів, 2000. – 37 c.
6. Бриггс С. Маркетинг в туризмі. – К.: Знання-Прес, 2005. – 358 с.
7. Бровкова Е.Г. Основы маркетинга: - К.: Сирин, 1999. – стр.36 – 39
8. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент: Пiдручник – К.: КНЕУ, 1998. – стр.50 – 68
9. Господарський Кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV
10. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки: Затв. Постановою України (від 29. 04. 2002 р. № 583) // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 18. - С. 144-154.
11. Дурович А. Г. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – 2-е изд; перераб. и доп. – М.: Новое знание, 2001. – стр.235 – 243
12. Дурович А.П. Управление маркетингом в туризме . - Мн.:БГ Э У, 2000. – 324 с.
13. Економіка підприємства: Підручник/ За ред..С.Ф.Покропивного. - К., 2001. - 528 с.
14. Жученко В. Рекреационный комплекс в Карпатском регионе // Бизнес информ. - 1998. - № 3. - С. 12-13.
15. Закарпаття в цифрах і фактах . // Інформаційно-статистичний довідник . – Ужгород , 1999. – 51 с.
16. Закон України "Про туризм" // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 50. - С. 34-55.
17. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.
18. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. – 3-е изд., испр. – Мн.: ООО "Новое знание", 2002. – 409 с.
19. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 491с.
20. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.
21. Кифяк В. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. - Чернівці: Зел. Буковина, 2003. - 312 с.
22. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі: Схвалено розпорядж. Кабміну // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 17. - С. 123- 129.
23. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг.Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/Пер. с англ. Под ред. Р.Б.Ноздрёвой.-М.:ЮНИТИ,1998. - 787с.
24. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика», 2003. – 468 с.
25. Крачило Н.П. Основи туризмоведения. — К.: Вища школа, 1980. — 117 с.
26. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.КНЕУ, 1998. – 152 с.
27. Леонов А.И. Интеграционный маркетинг: новая форма управления рыночной деятельностью и ее актуальность для России // Маркетинг в России и за рубежом. - М., 2001. - № 1.
28. Лихоманова О. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні // Актуальні пробл. економіки. - 2004. - № 6. - С. 149-155.
29. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг ( геопросторові аспекти). 2-е вид., перероб. та д оп . - К: Альтерпрес , 2003. - 436 с.
30. Максименко С. Туристская деятельность: Междунар.- правов. аспекты. - Одесса: Латстар, 2001. - 175 с.
31. Маланюк Т. Туристично-рекреаційний комплекс Прикарпаття: його стан і перспективи розвитку // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 1. - С. 66-68.
32. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч . посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
33. Мальська М. та ін. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. / М.Мальська, В.Худо, В.Цибух. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 272 с.
34. Мацола В.І. // Рекреаційно – туристичний комплекс України. – Львів, 1997. – 259 c.
35. Михайліченко Г.І. Удосконалення технологій створення туристичного продукту. - К., Вісник КДТЕУ. – 2000.- № 2.-С. 41-50.
36. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навчальний посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 156 с.
37. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
38. Носарєва Л. Карпатоманія / Дзеркало тижня. – 2004. - № 49. – с.12-14
39. Ополченов И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2003. – 187 с.
40. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
41. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції/Пер, з англ. А.Олійник, Р. Скільський. - К: Основи, 1997. - 390 с.
42. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб.пособие. Харьков, 1995. – 229 с.
43. Румянцева К.Р. Менеджмент в организации. - М.: УЦ «Перспектива», 1997. - 321с.
44. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.
45. Статистичний Щорічник Львівської області за 2004 рік. Ч. І. - Львів.: Львівське обласне управління статистики 2005.
46. Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матер. ІІ-ої Міжнар . наук, практ . конф . (10 -11 жовтня, 2001 р.) / Редкол .: Цибух В.І. (голова) та ін. - К: Знання України, 2002. - 560 с.
47. Туризм в Україні в цифрах / Туризм: Теорія і практика. – 2005. - №1. – с.5-9
48. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
49. Уніфіковані технології готельних послуг. Навч.посіб./ За ред. проф. В.К.Федорченка. - К.: Вища шк., 2001. - 237 с.
50. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV
51. Чечель А.О. Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. – Донецьк, 2004. – 20 с.
52. Швагуляк-Шостак О. Інвестиції на карту / Контракти. – 2003. - № 46. – 22-23 с.
53. Шершньова З.Е., Обрська С.В. Стратегічне управління: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 320 с.
54. Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної інду¬стрії: Навч. посіб. / За ред. проф. І. М. Школи. — Чер¬нівці: ЦТЕІ КНТЕУ, 2003. — 662 с.
55. Шубін О. Стратегічне управління як основна частина системи менеджменту підприємства/ Журнал європейської економіки. – 2003. - №2. – с.467-473
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Концепція створення туристичної фірми»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.111728 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7949
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1940
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8001
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4412
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5780
Реклама

Цікаве