швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури159068
2 Історія України38161
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)36126
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33483
5 Звіт про проходження виробничої практики 27668
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27302
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20044
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18981
9 Правопис слів іншомовного походження18822
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16840
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Формування конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ВАТ " Житомирхліб")» (ID:47707)

| Размер: 3141 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський Кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV
2. Ареф’єва О., Коренків О. Методичний підхід до визначення резервів загального потенціалу розвитку підприємтсва та управління ним / Економіст.- 2003.- № 9. - с.45-47
3. Борисенко З. Конкурентна політика в Україні: Перші підсумки та шляхи розвитку//Цінні папери України – 1998.- №32 – с. 5-7.
4. Білобловський С.В. Ціноутворення як складовий елемент управління підприємством / Економіка.Фінанси.Право. – 2003. - №9.-с.13-18
5. Бутнік-Сіверський О., Шматкова Т. Планування ціни та рентабельності / Харчова та переробна промисловість. – 2002. - №7.-с.8-9
6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
7. Виханский О.С. Стратегическое управление : Учебник .- 2-е издание., перераб и доп. – М.: Гардарика, 1998 – 296 с.
8. Галица И. Государственное регулирование в условиях рыночных отношений/Экономика Украины. – 2002. - №6. – 52-58
9. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. –К: КНЕУ, 2001. – 228 с.
10. Гольцберг М. Как управлять дебиторской задолженностью// Бизнес.- 2004.- №7.- С. 60-61.
11. Економіка підприємства: Підручник/ За ред.С.Ф.Покропивного. - К., 2001. - 528 с.
12. Економіка виробничого підприємства: Навч.посіб. за ред.. Й.М.Петровича.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 405 с.
13. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. М.Г. Чумаченка.– К.: КНЕУ, 2001.– 540 с.
14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К.: МАУП, 2000.- 152 с.
15. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
16. Кізима Т.О. Аналіз „витрати-обсяг-прибуток” у діяльності спільних підприємств / Фінанси України. – 2000. - №4, с.37-41
17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
18. Кононенко І. Метод експрес-аналізу рівня конкурентоспроможності продукції // Економіка України // № 2.- 1998.- с.80-83.
19. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.КНЕУ, 1998. – 152 с.
20. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М: Инфра-М., 1999. – 415 с.
21. Маркетинг: принципи і функції/За ред.О.М.Азарян. – Київ: НМУВО, НВФ «Студцентр», 2001. – 320 с.
22. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 800 с.
23. МамонтоваН.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств// Фінанси України. – 2000. - №8. - С.103-105
24. Мицак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підпиємства // Фінанси України. – 2003. - №10. - С.38-42
25. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
26. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
27. Печенкин А,.Фомин В. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / Маркетинг. – 2000. - .№2. - с.23-26
28. Поліщук Н. До проблеми регулювання результативності діяльності підприємства/ Економіст. – 2001. - №2. – с.43-45
29. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво : стратегія, організація, ефективність. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998. – 525 с.
30. Попов Е., Крючкова О. Ценообразование: методы установления цен и их классификация/ Маркетинг. – 2002. №5-6.- с.102-114
31. Правові аспекти дерегуляції підприємницької діяльності // Підприємництво і право: Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – 1998. – 340 с.
32. Прауде В.Р. , Білий О.Б. Маркетинг: Навч.Посібник. – К.: Вища шк.., 1994. – 256 с.
33. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства//Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
34. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навч.посібник.- Хмельницький: Тріада-М, 2000.- 211с.
35. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
36. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.
37. Скударь Г. Стратегия подъема конкурентоспособности предприятия: проблемы и слагаемые успеха/ Экономика Украины.- 2000. - № 6. - с.16-24.
38. Стивенсон В. Дж. Управление производством. / Пер. с анг. – М.: ООО «Издательство «Лаборатория Базовых Знаний», ЗАО «Издательство «БИНОМ», 1998. – 928с.
39. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
40. Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / Фінанси України. – 2001. - №12, с.56-63
41. Томпсон А.А., Стрикленд аДж. Стратегический менеджмент . Искусство разработки и реализации стратегии : Учебник для ВУЗов: Учебник для ВУЗов / Пер. С англ .Под ред Л.Г, Зайцева, М.И.Соколовой . – М.: Банки и биржи, Юнити, 1998 .- 576 с.
42. Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси України. – 2000. - №12.- С..95-102
43. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
44. Шершньова З.Е., Обрська С.В. Стратегічне управління: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 320 с.
45. Цал-Цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
46. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.
47. Шварц Г. "Мягкие" составляющие конкурентоспособности // Проблемы теории и практики управления // № 4.- 1995.- с. 96-99.
48. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.:АО Бизнес-школа „Интел-синтез”. – 1995. - 203с.
49. Федонін О.С., Репіна І.М. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – К.: КНЕУ, 2004. – 316с.
50. Феоктистова Т.В., Ильина В.А. Управление конкурентоспособностью предприятий и ее прогнозирование/ Кожевенно-обувная промышленность. – 2002. - №5. – с.12-15
51. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
52. Экономика и статистика фирмы. / Под ред. Ильенковой С. Д. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 240 с.
53. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 535с.
54. Экономическая энциклопедия / Научн.-ред. совет изд-ва "Экономика"; Инст.экон. РАН; Гл. ред. Абалкин. - М.: ОАО Издательство "Эко¬номика", 1999. - 1055 с.
55. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Градова. -3-е изд., испр.-СПб.: Спец-Лит, 2000.-589 с.
56. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие.2-е изд.-М.:ООО "Гном-Пресс",1998.-381с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Формування конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ВАТ " Житомирхліб")»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.119855 секунд
Замовити реферат
Реклама
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1940
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8081
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2085
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3096
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8173
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4647
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4499
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5961
Реклама

Цікаве