швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури148710
2 Історія України36828
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34386
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32640
5 Звіт про проходження виробничої практики 26806
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26320
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19869
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18780
9 Правопис слів іншомовного походження18182
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16701
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВАТ „МОЛОЧНИК”» (ID:47974)

| Размер: 4059 кб. | Объем: 107 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України №436-ІУ від 16 січня 2003 року
2. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 р.
3. Про затвердження Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання й основних умов регулювання договірних відносин при
здійсненні експортно-імпортних операцій. Постанова Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1988 року N 888 от 25.07.88.
4. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — К.: Знання-Прес, 2006.—287 с.
5. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К: ЛИБІДЬ, 1998. - 323 с.
6. Білобловський С.В. Ціноутворення як складовий елемент управління підприємством / Економіка.Фінанси.Право. - 2003. -№9.-с.13-18
7. Білих М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст. - 2001. - № 11. - 40 с.
8. Бендиков М. Зкономическая безопасность промьппленного
предприятия (организационно-методический аспект) // Консультант директора. - 2000. - № 2. - с. 7-13
9. Бланк Н.А. Управление финансовой безопасностью првдприятия. —К.: Зльга, Ника-Цешр, 2004. —784 с.
10. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: А.С.К., 2004. - 399 с.
11. Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В., Герасимчук Н. В. Бухгалтер ський управлінський облік. — Житомир: ПП "Рута", 2000. - 445 с.
12.Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.

13.Володькина М.В. Стратегический менеджмент Учеб. пособие. - К.: Знання. - 2004. -149 с.
14.Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы.- М.: Финстатпром. - 1995. - 192 с.
15. Гридчина М.В. Финансовьй менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП. - 1999.-136с.
16.Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. — К.: Скарби. - 1998.-377с.
17. Денисенко М. П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посібник.-К.: МАУП, 2002. -78 с.
18.Ерухимович И.Л.Ценообразование. Уч.пособие. - К.: МАУП, 1999. -106с.
19.Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. - К.: Знання-Прес. - 2002.-335 с.
20.Економіка виробничого підприємства: Навч.посіб. за ред.. Й.М.Петровича.- К.: Т-во «Знання», КОО. - 2001. - 405 с.
21.3айцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. - М.: ИНФРА. - М.- 2000. - 358 с.
22.Иващенко Н.Г. Ценовая политика: технология разработки / Текстильная промншленность.- 2003.-№4. - с.70-72
23.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу Навч. посіб. — К., 2006. — 261 с.
24. Калита Н.С. Цены и ценообразование: состояние, проблемы, перспективы / Под ред. Калиты Н.С., Спицина Т.Ю. Кожуховского И.С.-К.: Вища школа, 1998. - 220 с.
25.Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.. - 1999. - 265 с.
26.Кац Й. Система внутрифирменного планирования. // Проблеми теории й практики управлення. - 1999. - №4. – с.12-15
27. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент Навч. посіб. — К: Знання, 2006. — 366 с.
28.Кириленко В., Кириленко Л. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні / Економіка України .- 2002. - №8. - с.56-63
29.Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємрва при визначенні стратегії його розвитку/Фінанси України.-2005.-№ 3 - с.138-146.
30. Корінєв В.Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№ 2. - с. 92 - 98.
31. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко ОМ. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. — К.: Лібра. 2003. — 280 с.
32. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми Навч. посіб.— К.: Знання, 2006. — 423 с.
33. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств Підручник К.: Знання-Прес, 2004.— 474 с.
34.Маркетинг: принципи і функції/За ред.О.М.Азарян. - Київ: НМУВО, НВФ «Студцешр», 2001. - 320 с.
35.Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підручник для студ. внз. - К.: Книга, 2004. - 541 c.
36. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб. -К. - 2001. - 560с.
37. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К. – Скарби. - 2002.- 336с.
38. Основи ціноутворення : Навчальний посібник / Н. І. Верхоглядова - К. : Кондор, 2007. - 252 с.
39. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко та інші.; За редакцією. Г. Н.Климка, В. П. Нестеренка. - 2 - ге вид., перероблений. І доповнений. - К.:
Вища школа – Знання. - 1997. - 743 с.
40. Партин Г. О., Загородній А. Г, Ясінська А. І. Управлінський облік:
Навч.-метод. посіб. - К.: Знання. - 2006. - 235 с.
40. Попов Е., Крючкова О. Ценообразование: методы установлення цен й их классификация / Маркетинг. - 2002. №5-6. - с.102-114
41. Примак Т.О. Маркетинг: Навч.посіб. - К.: МАУП. - 2001. - 200 с.
42. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с. 19-29
43. Ревуцька Н. В. Харчова промис;ловість України: оцінка діючих бізнес-моделей в галузі //Актуальні проблеми економіки. - 2003. — №12.- с. 89-96.
44.Сідун В. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. -К.: Центр навчальної літератури. - 2003. - 435 с.
45. Савицкая Г.В. анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. й доп. - Минск: ООО «Новое знание»,. - 2000. - 688 с.
46.Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар. - 1999. -438с.
47.Стратегічний менеджмент: Навч. посібник/ В. В. Нємцов, Л. Є. Довгань. - К.: УВПК "ЕксОб". - 2001.- 560 с.
48.Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент: Навч.посібник/ Ю. В. Соболєв, В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова - X .: ТОВ "Олант". - 2002. – 416 с .
49.Сухорукова Т.Г. Концептуальний взгляд на зкономическую безопасность предприятия // Залізничий транспорт України. - 1998. - №2-3. -с. 9-12
50.Терещенко О.О. Фінансова санация та банкрутство підприємств. -
К.:КНЕУ. - 2000.-412 с.
51.Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. - К.: МАУП. - 2000. -208 с.
52.Шегда А. В. Менеджмент: Підручник для внз. - К.: Знання, 2004. - 687 c.:

53. Шершньова З.Е., Обрська С.В. Стратегічне управління: навч.посіб. -К.:КНЕУ. - 1999.-320с.
53. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч.посібник.- 2-ге вид., випр.-К.: Кондор, 2004.- 214 с.
54. Шубін О. Стратегічне управління як основна частина системи менеджменту підприємства/ Журнал європейської економіки. - 2003. - №2. -с.467-473
55.Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: зкономика, стратегия, управление. -М.: ИНФРА- М. -2000.-312с.
56.Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ. – 2002. – 496 с.
57. Федорова О. Прибуток, рентабельність, ефективність: Економічні фактори підвищення прибутковості хлібобулочного виробництва // Харчова і переробна промисловість. -2003. -№ 6. - С. 5
58. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник.-Житомир: ЖІТІ. - 2001, - 300 с.
59. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник.-2-ге вид., перероб., доп.-Житомир: ЖІТІ, 2001.-300 с.
60. Цигилик І. І. та iн. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. посібник / Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Мозіль О. І.; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 123 c.
61. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по эконом. спец. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 282 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВАТ „МОЛОЧНИК”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.148437 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1847
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7939
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1927
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2993
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7989
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4550
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4402
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5771
Реклама

Цікаве