швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149578
2 Історія України36975
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34553
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32770
5 Звіт про проходження виробничої практики 26908
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26431
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18266
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ» (ID:49024)

| Размер: 187 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // ВВР. – 191. – № 6. – Ст. 37.
2. Про міліцію: Закон України // ВВР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // ВВР. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України // ВВР. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
5. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Міжвідомчий наказ // Офіційний вісник України. – 1997. – № 9. - Ст. 77.
6. Авер’янов В.Б. Фактори централізації і децентралізації у структурно-функціональній організації апарату державного управління // Державне управління в Україні: центра¬лізація і децентралізація. – К., 1997. – С. 103.
7. Авер’янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. – К., 1995. – С. 18.
8. Аверянов В.Б. Функции и организационная структура органов государственного управления: связь и взаимодействие: Автореферат дис. на соиск. учен. степ. к. ю. н. – К., 1978. – С. 9.
9. Алексеев С.С. Общая теория права.– Т. 2. – М., 1982. – 359 с.
10. Алисов Е.А. Финансовое право Украины: Учебное пособие. – Харьков: Эспада, 2000. – 288 с.
11. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07/НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. – 38 с.
12. Белкин А.А., Гумерова Л.Ш. Понятие и особенности правового статуса органа Советского государственного управления // Государственное управление и право: история и современность. – Л., 1984. – С. 7.
13. Бен Дж. М. Терра. Введення у податок на додану вартість у ЄС. – Paris: ОЕСД, 1995. – С. 5.
14. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. – М.: Финансы и статистика, 1989. – С. 23.
15. Білоус В.Т. Координація національних і міжнародних правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії Державної податкової служби України. – 2003. – №1(19). – С.120–121.
16. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. – М.: Ин¬формационно-внедренческий центр ”Маркетинг”, 2000. – 392 с.
17. Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках. – М.: Высшая школа, 1974. – 336 с.
18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: Перун, 2002. – 1440 с.
19. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М., 2000. – 192 с.
20. Вознесенский Э.Ф. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юридическая литература, 1973. – 134 с.
21. Воронова Л.К., Кучерявенко М.П. Финансовое право: Учебное пособие для студен¬тов юри¬дических вузов и факультетов. – Харьков: Легас, 2003.– 360 с.
22. Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства. – М., 1982 – С. 7.
23. Грачева Е.Ю. Финансовый контроль – подотрасль финансового права // Финансовый контроль. – 2002. – № 2. – С. 60.
24. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000.– 192 с.
25. Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Університет внутрішніх справ. – Харків, 2000. – 19 с.
26. Дмитрук П.П. У податковій міліції служать справжні професіонали // Вісник подат-кової служ¬би України. – 2001. – № 31. – С. 53.
27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: Издательство А.С.К., 2003. – 639 с.
28. Ищенко Е.П., Ско¬рченко П.Т. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре¬с¬туплений – М.: Былина, 2000. – 204 с.;
29. Іщенко А.В., Красюк І.П., Матвієнко В.В. Проблеми кри¬міналістичного забезпечення розслідування злочинів. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, Державний Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС Ук¬ра¬їни, 2002. – 211 с.
30. Лавров В.П., Чегодаев С.С. Криминалистическое обеспечение раскрытия и рас¬сле¬до¬ва¬ния корыстно-насильственных преступлений по горячим следам // Криминалистическое обес¬пе¬чение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений: Спецкурс ле¬кций. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 8–26; Бородин В.Н., Бурданова В.С., Вла¬димиров В.Ю. Криминалистическое обеспечение операций по борьбе с терроризмом // Вес¬тник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2000. – № 1. – С. 65–71.
31. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть. – М., 1999. – 256 с.
32. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – Воронеж: Издательство Во¬ронеж-ского государственного университета, 1997. – 304 с.
33. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. – М.: Манускрипт, 1993 – С. 104.
34. Ковачев Д.А. Функции, задачи, компетенция и правоспособность государственного органа // Правоведение. – 1985. – С. 43.
35. Коломацкий В.Г. Система криминалистического обеспечения деятельности органов внут¬ренних дел // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования пре¬ступлений. – М.: Изд-во МВД России, 1996. – С. 15; Криминалистическое обеспечение де¬ятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования // Аве¬рь¬я¬нова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. – М.: Новый юрист, 1997. – С. 4–50.
36. Корнієнко М.І. Правове становище відділів і управлінь виконавчих комітетів місцевих рад. – К., 1973. – С.141.
37. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования / Адамова В.А., Ви¬кторова Е.Н., Викторова Л.Н. и др. – М.: Высшая школа, 1992. – 351 с.
38. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов пред¬варительного расследования // Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. – М.: Нвый юрист, 1997. – 400 с.
39. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – 584 с.
40. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответствен¬но¬сть за нарушения законодательства о налогах и сборах / Под. ред. И.И. Кучерова. – М.: АО “Центр Юр Инфор”, 2001. – 256 с.
41. Лазарєв Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972. – С. 40, 60 – 63, 124.
42. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков: Консум, 1997. – 192 с.; Лысенко В.В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. – К.: Правові дже¬рела, 1999. – 256 с.
43. Лисенко В. Взаємодія податкових органів України з правоохоронними органами іноземних держав щодо протидії податковим злочинам та легалізації коштів, здобутих зло¬чин¬ним шляхом // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА України. – 2003.–№1(15). – С. 120–130
44. Матвієнко В.В. Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів: Ав¬то¬реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 20 с.; Скрыпников А.И. Психолого-криминалистическое обеспечение раскрытия прес¬туп¬лений // Психолого-криминалистические проблемы раскрытия преступлений: Тезисы на¬учно-практической конференции. – М.; ВНИИ МВД России, 2002. – С. 5–9;
45. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. – М.: Раритет, 2001. – 272 с.
46. Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий. – М.: Финансы, 1971. – 280 с.
47. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: Опорні конспекти. Словник-довідник. – К., 1996 – С. 227.
48. Налоговое расследование / Балакина А.П., Ковалёв В.Н., Кваша Ю.Ф. и др. – М.: Из-да¬тельская группа ” Юристъ”, 2000. – 112 с.; Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность фе¬деральных органов налоговой полиции России. – М.: Департамент налоговой полиции, 1995. – 520 с.
49. Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2000. – 385 с.
50. Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: ”Ана¬ли¬ти¬ка – Пресс”, 1997. – 600 с.
51. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство / Под ред. Е.Н. Евс¬тигнеева. – СПб. : Питер, 2000.– 320 с.
52. Налоги и налогообложение. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Вруб¬левской.–2-е изд. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.
53. Николов П.Е. Совершенствование правового статуса отделов и управлений исполкомов местных советов // Вестник Московского университета (Право). – 1978. – № 4.– С. 48.
54. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.
55. Овчинский В.С. Интерпол (в вопросах и ответах). – М.: ИНФРА. – М., 2001. – 320 с.
56. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: Руск. яз., 1990 – 917 с.
57. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). – К.: Ред. журн. “Вісник по¬даткової служби України”, 2002. – 432 с.
58. Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ України та її нормативно-правове за¬безпечення / Лисенко В.В., Жвалюк В.Р., Задояний М.Т. та ін. – К.: Академія державної по¬даткової служби України, 2000. – 416 с.
59. Організація і методика податкових перевірок: Навч. посіб./ О.П. Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
60. Податкове право: Навч. посібн./ Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін. За заг. ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
61. Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяй¬ствен¬ных предприятий. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1967. – 267 с.
62. Поляков М.П. Налоговая полиция как орган дознания: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нижегородская высшая школа МВД Российской Федерации. – Нижний Новгород, 1995. – 24 с.;
63. Пронин С.Б. Работа налоговой полиции по розыску и административному аресту иму¬щества организаций, имеющих задолженность по уплате налогов и других обязательных пла¬тежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды // Юридический бюллетень пре¬дпринимателя. – 1997. – № 10. – С.114–122.
64. Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. – Ростов н/Д: Эк¬спертное бюро.: М.: Гардарика, 1996. – 280 с.
65. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь: Академія ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА України, 2001. – 407 с.
66. Сайт Верховної Ради України: http//www.rada.kiev.ua.
67. Сараскіна Т.В. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Університет внутрішніх справ. – Харків, 2000. – 14 с.
68. Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн // Право Ук¬ра¬їни. – 2003. – № 3. – С. 148–152.
69. Стефанюк І. Фінансовий контроль: визначення поняття і системи // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 7. – С. 4.
70. Талалаев А.Н., Тункин Г.И., Шестаков Л.Н. Международное право: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1999. – 560 с.
71. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид. стер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253 с.
72. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.; Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Х.: Фірма “Консум”, 1999. – 496 с.
73. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. – М.: Перспектива, Юрайт, 2000.
74. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974.
75. Химичёва Н.И. Субъекты советского бюджетного права. – Саратов, 1979. – 336 с.
76. Цабрия Д.Д. Статус органов управления // Советское государство и право. – 1978. – № 2. – С.126.
77. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. – М., 1955.
78. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. – М.: Изд-во МГУ, 1983; Савин А.Ю. Финансовое право. – М.: Финстатинформ, 1997.
79. Юридична енциклопедія / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. – Т. 3. – К.: Українська енциклопедія, 2001. – 792 с.
80. Про податки і збори населенню України: Збірник документів / Аналітичний коментар: Азаров М. Я., Бондарен¬ко Г. І., Мельник П. В., Лєкарь С І., Зайцев В. І., Макаров Д. В., Тарангул Л. Л. –К.: Академія, 2004. -1182с.
81. Регурецький В. Податкові регулятори держбюджету: діалог триваєю // Урядовий кур’єр. –2002. –7 листопада.
82. Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. Под редакцией Хоффмана Л., Зиденберга В. –К.: Феникс, 1997. –298с.
83. Свєчнікова О.Г. Правові засади оподаткування фізичних осіб – підприємців. Автореферат на здобуття ступеня кандидата економічних наук. –К., 2001. –20с.
84. Шпак В. Лебідь, рак і щука на податковому полі // Урядовий кур’єр. –2002. –7 листопада.
85. Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін..- К., 2001.- Т.3. -720с.
86. Бурковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998.-611 с
87. Проект податкового Кодексу України // www. Rada.gov.
88. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України.-К., 1999. — 536 с.
89. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.//Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997.- №7 – 8. – 624 с.
90. Основні чинні кодекси і закони України: 2 – ге видання, За станом на 10 червня 2003 р.. – К., “Махаон”. – 2003 р., 976 с.
91. Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. –М., 1995. –608с.

92. Закон України “Про внесення змін і доповнень” до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 05.02.1998р..
93. Указ Президента України “Про утворення державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій”.
94. Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами” від 4 березня 1998 р. № 168/98
95. Посадова інструкція державному податковому інспектору групи правового забезпечення і масово – роз’яснювальної роботи від 11 вересня 2002 року;
96. Положення про групу правового забезпечення і масово – роз’яснювальної роботи від 27 серпня 2002 року
97. Кодекс Законів про працю в Україні від 10 грудня 1971 року , зі змінами та доповненнями.
98. Ільїн В.Н. “Податкова служба: завдання і реальність. Фінанси України” – 1997р.
99. Податкова система України: підручник В.М. Федоров, В.М.,Опарін Т.О. П’ятаченко та інші., за ред. В.М. Федосова – К., Либідь 1994р.
100. Кодекс Законів про працю України з постатейними матеріалами – 2000 рік.
101. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993року, зі змінами та доповненнями.
102. Закон України “Про охорону праці” від 1992 року і в новій редакції від 21 грудня 2002 року.
103. Прокопенко В.І. “Порядок прийняття і звільнення з роботи. Закон і практика”.- К.: Юмана, 1996 р. – 176 с.
104. Довідник “Робота з кадрами в системі ДПС України”, ДПА України, м.Київ - 2001р.
105. Желібо Є.П., Барабанова В.В., Коваленко В.В., Чмир А.І., Кочергін О.М. Охорона праці в органах ДПС України./ За ред. д.х.н. Є.П. Желібо. -Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.112924 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве