швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149885
2 Історія України37005
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34598
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32800
5 Звіт про проходження виробничої практики 26935
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26454
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19896
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18284
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16714
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Управління рентабельністю підприємства та пошуку напрямків її підвищення» (ID:49456)

| Размер: 335 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. - № 11 – 12. – 1040 с.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року №1576-12 // Голос України. - 1991. – 19 вересня
4. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 року №697-12 // Голос України . – 1991. – 7 лютого
5. Академия рынка: Маркетинг /Пер. с фр./ М.: Экономика, 1993.
6. Андрєєва Т.Є, Опікунова Н. В., Гур’янов А. Б. Контролінг. Консалтинг. – Харків: «Прапор», 2002
7. Андрушків Б. М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995, - 296 с.
8. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989
9. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х, Маркетинг: Учебник для вузов .Под общ.ред. Г. Л. Багиева.-М.: ОАО»Изд-во «Экономика», 1999.-703 с.
10. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 110с.
11. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М.: „ИНФРА-М”, 1997. – 344 с
12. В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник. За редакцією В. О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003
13. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
14. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуацион¬ное управление в системе менеджмента: Учебное посо¬бие. - М.: МГИУ, 2002. —- 530 с.
15. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент: На¬вчальний посібник. — Киів: ЦУЛ, 2003. — 396 с.
16. Вейлл П. Искусство менеджмента / Пер. с англ. – М., 2003. – 224 с.
17. Виханский О. С. Менеджмент/ О.С. Виханский, А. И. Наумова. – М.: Гадарики, 2001. – 283с.
18. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2003.- 200 с.
19. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. –К.: Вища шк., 2001.- 327 с.
20. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 2002. 145с.
21. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. М.: «Сувенир», 2002 – 388 с.
22. Гридчина М.В. Фінансовій менеджмент . – Киев: МАУП. - 2002. - 158 с.
23. Гріфін Р., Яцура В. основи менеджменту: Підручник / Наук. Ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.
24. Гэлловэй Лес. Операционный менеджмент. — СПб: Питер, 2001. — 320 с. (серия «Теория и практика менеджмента»),
25. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.
26. Дихтель Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. –М.: Высш. шк., 1995. – 255 с.
27. Економіка підприємства /За ред. С.Ф.Покропивного.-К.:КНЕУ, 2000. - 528с.
28. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие. – СПб. – 2002. - 284с.
29. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькин, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкиг и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкина. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
30. Котлер Ф. Основі марктеинга. –М.: Прогресс, 1992. – 736 с.
31. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс ДЖ.,В В. Основы маркетинга 2-е европ. Изд. – М.: Изд.дом «Вильямс», 1999.-1056 с.
32. Кредісов А. І., Панченко Є.Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001
33. Маркетинг / Упоряд., вступ. ст. А.І. Кредисова. – К.: Україна, 1994. – 399 с.
34. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: ИНФРА – М.; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 288с.
35. Маслов Е.В. Управління персоналом підприємства: Навчальний посібник. – М.: Инфра-М, 2000р.
36. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2003 – 448 с.
37. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій. – Навч. Посібник. – К.: Тов. “УВПК” Екс об”, 2002
38. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Житомир: Жіті, 2003, - 600 с.
39. Пасс К., Лоус В., Пендлтон Э., Чедвик Л. Большой толковый словарь бизнеса. Русско-английский, англо-русский. - М.: Вече АСТ, 1998. - 688 с
40. Пелішенко П. Н. Маркетинговий менеджмент: Навч. Посібник. – К.:ЦНЛ, 2003. – 200с.
41. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. .VI.: Прогресс, 1986.
42. Портер М.Е.Международная конкуренция: Пер. с англ. Под ред. И с предисл. В .Д .Щетинина М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.
43. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика. – М., 2001
44. Уткин Э.А., Мырынюк И.В. Контроллинг: российская практика. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 272с.
45. Фомичев С.К. Старостина А.А. Скрябина Н.И. Основы управления качеством МАУП Киев. - 2002. - 190 с.
46. Хміль Ф.І. Менеджмент. Підручник, - К.: Академвидав, 2003. – 608 с.,іл.
47. Чейз Р.Б., Эквилайн Н. Дж., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менедмжент, 8-е издание.: Пер. англ.: - М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704 с.
48. Шегда А. В. Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583с. – (Вища освіта ХХІ століття)
49. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия /
Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика,
1996. - 512 с.
50. Шонесси О. Принципы организации управления фирмой. – М.: Бизнес-информ, 2000. – 296 с.
51. Экономика предприятия: Учебное пособие / под общ. ред. д. э. н. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.
52. Экономика: Учебник/ Под. ред. доц. А.С. Булатова, 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997 – 816 с.
53. Басюк Т. П. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу // Економіка. Фінанси. Право. – 2004.- №2. – 7-12
54. Завиновская Г. Совершенствование управления персоналом организации//Персонал. –2000. -№3. – с. 70-74.
55. Кушачко Е. Штатский советник (о контроллинге) // Бизнес. – 2003 . - №26. – с. 118-123
56. Левченко З. Контроль за менеджментом // Цінні папери України. – 2004 . - №17. – с. 13
57. Стефанюк І. Б. Поняття, сутність та причини виникнення контролінгу // Фінанси України. – 20065. - №2. – с. 146-153
58. Стефанюк І. Б. Контролінг: історичні аспекти становлення та фінансового розвитку // Фінансовий контроль. – 2004. - №6. - с. 35-41
59. Чернявский А. Трансформація організаційних форм управління // Персонал, 2001. – 6. с. 61 - 64
60. Шевченко З. Контроль за менеджментом // Цінні папери України. – 2004 . - №17. – с. 13
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Управління рентабельністю підприємства та пошуку напрямків її підвищення»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.120126 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7949
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1940
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3006
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8001
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4412
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5780
Реклама

Цікаве