швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150549
2 Історія України37093
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34685
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32865
5 Звіт про проходження виробничої практики 26981
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26514
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19906
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18826
9 Правопис слів іншомовного походження18322
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16720
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІ» (ID:49487)

| Размер: 400 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. - № 11 – 12. – 1040 с.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року №1576-12 // Голос України. - 1991. – 19 вересня
4. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 року №697-12 // Голос України . – 1991. – 7 лютого
5. Академия рынка: Маркетинг /Пер. с фр./ М.: Экономика, 1993.
6. Андрєєва Т.Є, Опікунова Н. В., Гур’янов А. Б. Контролінг. Консалтинг. – Харків: «Прапор», 2002. – 347 с.
7. Андрушків Б. М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995, - 296 с.
8. Ансофф И.Стратегическое управление М.: Экономика, 1989.-519с.
9. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х, Маркетинг: Учебник для вузов. Под общ.ред. Г. Л. Багиева.-М.: ОАО»Изд-во «Экономика», 1999. - 703с.
10. Батра Р., Майерс ДЖ., Аакер Д.А. Рекламный менеджмент: Пер.с анг..-5-е изд.М.; СПб.; К.: Изд. Дом « Вильямс», 1999.-784 с.
11. В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник. За редакцією В. О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 621 с.
12. Василенко В.0. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 420 с.
13. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент: На¬вчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
14. Вейлл П. Искусство менеджмента / Пер. с англ. – М., 2003. – 224 с.
15. Виханский О. С. Менеджмент/ О.С. Виханский, А. И. Наумова. – М.: Гадарики, 2001. – 283с.
16. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. – К.: КДЕУ, 1996. – 254 с.
17. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2003.- 200 с.
18. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. –К.: Вища шк.., 2001.- 327 с.
19. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, 2001. – 299 с.
20. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 2002. 145с.
21. Гравин В. Дятлов В. Основы кадрового менеджмента - М 2003. - 608с.
22. Гридчина М.В. Фінансовій менеджмент . – Киев: МАУП. - 2002. - 158с.
23. Гэлловэй Лес. Операционный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. (серия «Теория и практика менеджмента»),
24. Дихтель Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. –М.: Высш. шк., 1995. – 255 с.
25. Еваіс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Скор. пер. з англ. – М.: Економіка, 1993. – 335 с.
26. Економіка підприємства /За ред. С.Ф.Покропивного.-К.:КНЕУ, 2000. - 528с.
27. Зигерд В., Ланг Л. «Руководство без конфликтов»: сокр. пер. с нем. -М.: Экономика,2000.-335с.
28. Каганец И. Психоинформационные технологии в менеджменте. //Бизнес, 2003, №29, с.28.
29. Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса. -К.: ЛИБРА», 1995. - 447 с.
30. Кнорринг В.И. Искусство управления М БЕК, 2001. - 288 с.
31. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие. – СПб. – 2002.- 284с.
32. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькин, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкиг и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкина. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
33. Котлер Ф. Основі марктеинга. –М.: Прогресс, 1992. – 736 с.
34. Котлер Ф. Управление маркетингом : Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980.- 280 с.
35. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс ДЖ.,В В. Основы маркетинга 2-е европ. Изд.. – М.: Изд.дом «Вильямс», 1999.-1056 с.
36. Кредисов А.И. Маркетинг. – К.: Украина, 2002 – 400 с.
37. Кредісов А. І., Панченко Є.Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001
38. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: ИНФРА – М.; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 288с.
39. Мельник Л.П. Психологія управління МАУП Київ 2002. 174 с.
40. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій. – Навч. Посібник. – К.: Тов. “УВПК” Екс об”, 2002
41. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Житомир: Жіті, 2003, - 600 с.
42. Паркинсон С.Н. Рустамджи М.К. «Искуство управления» /пер. с англ. К. Савельева.-М.:Агенство «ФАИР»,2001. -272с.
43. Пасс К., Лоус В., Пендлтон Э., Чедвик Л. Большой толковый словарь бизнеса. Русско-английский, англо-русский. - М.: Вече АСТ, 1998. - 688 с
44. Пелішенко П. Н. Маркетинговий менеджмент: Навч. Посібник. – К.:ЦНЛ, 2003. – 200с.
45. Пилдис Д. Путь к покупателю: о том как преуспевающие компании делают товары, которые мы с удовольствие покупаем М.: Прогресс, 1991.- 98 с.
46. Портер М.Е.Международная конкуренция: Пер. с англ. Под ред. И с предисл. В .Д .Щетинина М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.
47. Почепцов Г. Теория и практика коммуникаций М.: Центр, 1998.- 352с.
48. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика. – М., 2001
49. Фомичев С.К. Старостина А.А. Скрябина Н.И. Основы управления качеством МАУП Киев. - 2002. - 190 с.
50. Холл К.С. Линдсей Г. Теория личности М.: Ексмо-Пресс,-1999.- 590 с.
51. Чернявский А.Д. Антикризисное управление МАУП Киев 2000.204 с.
52. Шегда А. В. Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583с. – (Вища освіта ХХІ століття)
53. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия /
Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика,
1996. - 512 с.
54. Экономика предприятия: Учебное пособие / под общ. ред. д. э. н. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.
55. Басюк Т. П. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу // Економіка. Фінанси. Право. – 2004.- №2. – 7-12
56. Кушачко Е. Штатский советник (о контроллинге) // Бизнес. – 2003 . - №26. – с. 118-123
57. Левченко З. Контроль за менеджментом // Цінні папери України. – 2004. - №17. – с. 13
58. Пилипчик В. Маркетинг на ринку засобів виробництва // Деньги и технологии. – 2004. - №6-7. – с. 27
59. Шевченко З. Контроль за менеджментом // Цінні папери України. – 2004 . - №17. – с. 13
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.142434 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1856
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7959
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1946
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3011
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8010
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4567
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4416
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5787
Реклама

Цікаве