швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149575
2 Історія України36974
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34551
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32768
5 Звіт про проходження виробничої практики 26907
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26430
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18265
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА – НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА» (ID:49501)

| Размер: 328 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України 16.01.03 № 435 - IV.
2. Господарський кодекс України 16.01.03 №436 – IV.
3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05. 97 р. №283/97 – ВР (зі змінами та доповненнями).
4. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97 – ВР( зі змінами та доповненнями).
5. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996.
6. Наказ Міністерства статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку” від 29.12.95 р. №352.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. №291.
8. Інструкція з інвентаризації основних засобів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 р. №69.
9. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01. 96 р. №116.
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99 р. №291 (зі змінами та доповненнями).
11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджений МФУ від 31.09.2003 р. №561.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. №87.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. №87.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 ”Запаси”, затверджене наказом МФУ від 18.10.99р. №242 .
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 „Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом МФУ від 08.10.99 р.№237
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 „Витрати„ затверджене наказом МФУ від 31.12.99р.№318 .
17. Бакун Ю. Методичні аспекти аудиту запасів на підприємствах торгівлі в умовах дії НСБО// Вісник КНТЕУ.-2001.-1.-с.56-65.
18. Бойчик І.М. Економіка підприємства : Навчальний посібник.- К.: Атака , 2002.-478с.
19. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубі-жних країнах : Навч. Посібник. – Житомир: ПП.” Рута”, 2002.-543с.
20. Бухгалтерський облік в Україні : Навчальний посібник. Нормативно – практичні матеріали / За ред. Р. Хом’яка. – Львов: Інтелект – Захід, 2001 р. – 725 с.
21. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник. За ред. С.Ф.Голова.-Дніпропетровськ. ТОВ „ Баланс –Клуб”,2000.- 768с
22. Бухгалтерський і фінансовий облік/за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця: ЖТТ, 2000, - 608 с.
23. БуханцеваМ.Вибуття запасів: оцінка та відображення в облі-ку // Вісник податкової служби України. -2003. -№23. -С.51-55.
24. Буфатина И. Запасы. Учет по национальным стандартам // Все о бухгалетрком учете.-2000.-№10.-С.8-13.
25. Буфатина И. Учет запасов// Все о бух. учете.-2000.-№52.-С.27-40.
26. Быков А., Велесько Е. Оптимизация запасов на основе имитационного моделирования //Логистика.-2003.-№1.-С.19-21.
27. Грабова Н.Н., Добровский В. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях : Учебное пособие /Под ред. Кужельного Н.В.-К.:А.С.К.,2000.-с.624.
28. Грещак М. та ін. Внутрішній економічний механізм підприє-мства : Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 2001.-228с.
29. Економічний аналіз: Навч. Посібник/ М.А. Болюх, В.З.Бур-чевський, М.І.Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаче-нка.-К.:КНЕУ,2001.-540с.
30. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – прктик. Посібник – 4-те вид., доп. і перероб. К.: А.С.К., 1999. – 864 с.
31. Занько Б. Бухгалтерский учет дооценки товаров с учетом требований П(С)БО 9 „Запасы”//Все о бухгалтерском учете .-2000.-№88.-С.4-5.
32. Занько Б. Управління товарними запасами з використанням автоматизованої індефікації на основі штрихового кодування // Вісник КНТЕУ.-2001.-1.-С.46-55.
33. Калюга Е. Контроль за правильностью отображения в бухгалтерском и налоговом учете бартерних операций с участием неподобных производственных запасов//Весник налоговой службы Украины. -2000.-25.-с.45-48
34. Калюга Е. Контроль за правильностью отображения в бухгалтерском и налоговом учете бартерних операций с участием подобных производственных запасов//Весник налоговой службы Украины. -2000.-24.-с.36-40.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб.-3-те вид., перероб. і доп.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.-294с.
36. Костюченко В. Учет запасов согласно национальным Положениям (стандартам)бухгалтерского учета//Бухгалтерский учет и аудит .-2000.-5.-с.23-39.
37. Назаренко І. Як правильно організувати облік запасів // Все про бухгалтерський облік . 2002.-№104.-С.12-14.
38. Павлюк И. Проблемы бухгалтерского учета производст-венных запасов, товаров и предложения по их решению // Бухгалтерский учет и аудит .-200.-№6.-С.40-56.
39. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами : Учебн. пособие.-С.-Пб.:Питер,2001.-376с.-с.13-127.
40. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности пред-приятия : 4-е изд., пере раб. и доп. – Минск: Новое знание, 1999. -688с.
41. Соколовская Н., Погорелова Н. Порядок проведения инвентаризации запасов// Все о бухгалтерскрм учете.-2000.-118.-с.15-21.
42. Столярчук Г. Вплив методу оцінки товарних запасів за їх середньозваженою собівартістю на прибуток підприємства //Економіка , фінанси, право.-2003.-№1.-С.17-19.
43. Сук Л. Облік готової продукції, виробничих запасів і товарів //Бухгалтерія в сільському господарстві .-1999.-№4.-с.8-17.
44. Сук Л. Облік МШП// Бухгалтерія в сільському господарстві .-1999.-№4.-с.48-50.
45. Сук Л. Первинний облік матеріальних запасів//Бухгалтерія в сільському господарстві .-2000.-№7.-с.2-10.
46. Сук Л. Синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів //Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000. - №9. -С.6-14.
47. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник. – Львів: Львівський банківський інститут , 2000.-485с.
48. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприє-мствах України: Підр. Для студентів вищ. навч. закл. економ. спец. – 5-те вид. допов. і перероб. – К.: А.С.К., 2000. – 784с.
49. Ткаченко Н.М. Застосування методів оцінки запасів// Підприємництво, господарство і право .-2001.-№4.-С.103-104.
50. Хліпальська В. Визначення оцінки ефективності формування витрат, пов’язаних з придбанням та зберіганням запасів// Бухгалтерский учет и аудит .-2003.-№8.-С.19-22.
51. Хрощак О. Проблеми оцінки запасів згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку//Економіка, фінанси, право. -2000.-№8.-С.30-35.
52. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник/ І.В.Алексєєв, А.С.Мороз, Є.М.Романів, І.Б.Хома.-Львів: Вид-во ”Бескид Біт”,2003.-151с.-с.105-123.
53. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей/ Герасим П.М., Кізика А.Я. -Тернопіль., Забчук В.Д., 53.Церетели Л. Учет запасов//Вестник налоговой службы Украины.-2000.-№8.-с.55-59.
54. Чейз Р. и др. Производственный и операционный менеджмент: Пер. с англ.- Изд.8-е.-С.-Пб.: Вильямс,2001.-691с.-с.467-499.
55. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці : Підручник. Харків : Гриф, 2003.-580с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА – НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.131618 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве