швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149526
2 Історія України36969
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34543
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32763
5 Звіт про проходження виробничої практики 26902
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26426
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18261
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Аудит власного капіталу» (ID:51620)

| Размер: 2905 кб. | Объем: 78 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Господарський Кодекс.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.99 р. №996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, прийнятий Верховною Радою України від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями // Відомості ВРУ. – 1997. - №27.
4. Закон України “Про податок на додану вартість”, прийнятий Верховною Радою України від 3.04.1997 р. №168/97-ВР.
5. Закон України “Про місцеве самоврядування”, прийнятий Верховною Радою України від 21.05.97 р. №280/97-ВР
6. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, прийнятий Верховною Радою України від 03.03.1998 р. №147/98-ВР.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
11. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.
12. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 р. №44.
13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 // Галицькі контракти. – 2000. - №11.
14. Наказ Міністерства фінансів України “Про кореспонденцію рахунків” від 26.03.2001 р. №143.
15. Алборов Р.А. Основы аудита: Учеб. пособие / Р.А.Алборов, Л.И.Хоружий, С.М.Концевая. - М.: Дело и Сервис, 2001. – 224 с.
16. Андреев А.Д. Практический аудит: Справочное пособие. - М.: Экономика, 1994. – 366 с.
17. Ануфриев В.Е. Учёт капитала предприятия // Бухгалтерский учёт. - 2001. - №5. - С. 5-11.
18. Араго В. Оподаткування при реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю шляхом виділення // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №54(721). - С. 37.
19. Арсен А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ.; Гл. ред. серии проф. Я.В.Соколов. М.: Финансы и статистика, 1995.
20. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 416 с.
21. Аудит. Методика документування: Кол. авторів. За заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н., проф. І.І. Пилипенка. - К.: Інформаційно-видавничий цент Держкомстату України. - 2005. – 457 с.
22. Бакун Ю. Бухгалтерський і податковий облік змін статутного капіталу та операцій купівлі-продажу акцій власної емісії ВАТ // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №68(614) - С. 4-7.
23. Бакун Ю. ВАТ: створення , бухгалтерський і податковий облік формування статутного капіталу // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №26. - С. 24-26.
24. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 527 с.
25. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник для студентов вузов. - К.: Знання, 2000. – 245 с.
26. Бергер П. Л. Капіталістична революція: п’ятдесят пропозицій. - К., 1995.
27. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Науч. ред. перевода гл. корр. РАН И.И.Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.
28. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
29. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 672 с.
30. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. - Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 544 с.
31. Бутинець Ю.Ф. Облікова класифікація капіталу на початку ХХ ст. // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Науковий журнал. Серія: економічні науки. - №18. - Житомир: ЖІТІ - 2004. - С. 35-39.
32. Бутинець Ю.Ф. Особливості проведення аудиту операцій зі статутним капіталом // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Науковий журнал. Серія: економічні науки. - №20. - Житомир: ЖІТІ. - 2004. - С. 42-48.
33. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
34. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
35. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001 .- №2. - С. 77-85.
36. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. - 2001. - №07. - С. 62-68.
37. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
38. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
39. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. –Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.
40. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996. – 374 с.
41. Иванов В. Бухгалтерский учёт формирования и движения уставного капитала // Все о бухгалтерском учёте. - 2000. - №43(468). - С. 3-7.
42. Калюга Є. Контроль за правильністю складання Звіту про власний капітал (відповідно до ПБО 5) // Вісник податкової служби країни. - 2000. - №39. - С. 27-37.
43. Кирилов О. Зміна форми внеску до статутного фонду: чи потрібно вносити зміни до статуту // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №60(727). - С. 30.
44. Кулакова М. Товарно-матеріальні цінності, внесені до статутного фонду: відображаємо в декларації про прибуток // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №95(763). - С. 39.
45. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: “Центр учбової літератури”, 2003. – 624 с.
46. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 5 т. – Т.3. – М.: Прогресс, 1993. – 351 с.
47. Масаковський В., О.Канцуров, Я.Чапко Шляхи залучення майна новоствореними формуваннями // Баланс Агро. - 2000. - №1(13). - С. 51-55.
48. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О.Каніщенко та інші / За ред. Г.Н. Климка. – К: Вища школа. Знання, 1997. – 743 с.
49. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2000. - №11. - С. 54-61.
50. Папінова О. Викуп емітентом акцій власної емісії // Баланс. - 2001. - №46(379). - С. 43-46.
51. Плєшніков Л. Вихід з ТОВ // Баланс. - 2000. - №47(328). - С. 55-56.
52. Плєшніков Л. Облік операцій при ліквідації ТОВ // Баланс. - 2000. - №7(288). - С. 44-48.
53. Плєшніков Л. Статутний фонд // Баланс. - 1999. - №35(264). - С. 37-41.
54. Політична економія: Навч. Посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв та ін.; За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.
55. Поліщук І.Р. Трактування капіталу в балансових рівняннях: історичний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Науковий журнал. Серія: економічні науки. - №20. - Житомир: ЖІТІ. - 2004. - С. 218-226.
56. Посібник Нова бухгалтерія. Бібліотека “Дебету-Кредиту”. Р. Грачова “Інвестиції та капітал”. – 2001.
57. Практикум по финансовому менеджменту: учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Под ред. Е.С.Стояновой. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Перспектива, 1997. – 140 с.
58. Редько О. Аудит акціонерних товариств // Україна-бізнес. - 1998. - №8. - С. 6-7.
59. Реутова Н. Вихід учасника з ТОВ: як розрахувати частку // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №87(754). - С. 40-41.
60. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768 с.
61. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 192 с.
62. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
63. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. – М.: МГП АЛГОН ВНИИСН, 1992.
64. Святодух В. Унесення акцій до статутного капіталу новоствореного підприємства // Баланс. - 2004. - №12(450). - С. 32-34.
65. Семюельсон П., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка: Підручник: Пер. з англ.– К.: Основи, 1998. – 676 с.
66. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2006. – 460 с.
67. Словник фондового ринку / Авт.-уклад.: А.Т. Головко, В.Ф. Кобзар, О.О. Науменко та ін. – К.: УМК Центр, 1999. – 288 с.
68. Солодченко И. Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью // Бизнес-Бухгалтерия. - 2000. - №41(404). - С. 50-85.
69. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
70. Спецвипуск №74 Статутний капітал // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №103(649).
71. Стадник О. Як розрахувати вартість внеску до статутного фонду при виході засновника // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №65(732). - С. 30.
72. Сук Л. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. - №10. - С. 2-7.
73. Сухорукова Т. Облік та оподаткування операцій з акціями власної емісії. Відображення в обліку реорганізації підприємства // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №1. - С. 11-14.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Аудит власного капіталу»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.112691 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7946
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4559
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4409
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве