швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури148753
2 Історія України36839
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34402
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32651
5 Звіт про проходження виробничої практики 26810
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26326
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19869
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18780
9 Правопис слів іншомовного походження18186
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16701
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Організаційні засади фінансового і управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту виробничих запасів» (ID:51698)

| Размер: 279 кб. | Объем: 134 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV.
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. №3125-XIІ.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”” від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями.
4. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями.
5. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затв. постановою Кабінету міністрів України №116 від 22.01.1996 р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99.р. №246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2.11.99 р. за №751/4044.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248.
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. За ред. С.Ф. Голова –К.:Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.
11. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
12. Баканов М.И., Шеремет А.Д., Теория економического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
13. Безруких П.С., Кондраков В.Б. Бухгалтерский учет. – М: Бухгалтерский учет, 1996. – 576 с.
14. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.– 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.– 458с.
15. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.
16. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
17. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
18. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра, 2003. – 703 с.
19. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
20. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – 292с.
21. Давидов Г Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
22. Друри К. Введение в управленческий и производственнцый учет. – М.: Аудит, 1997. – 556 с.
23. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. - К.: Либідь, 2001. – 312 с.
24. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с
25. Зовнішній та внутрішній аудит в Україні // Український соціум. - 2005. - № 1 (6). - C.93-100.
26. Іваненко В.М., Курс економічного аналізу: навч. посіб. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання –Прес, 2002. 190 с.
27. Кім Г., Сопко В. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім; Мін-во освіти і науки України. Ун-т економіки та права “Крок”.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440 с.
28. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
29. Маргулис Н.Ш. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства. – Москва: Финансы, 1993. – 414 с.
30. Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. – Минск: Высшая школа, 1997. – 432 с.
31. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної
літератури, 2003. — 412 с
32. Оспіщев В. Управління виробничими запасами в умовах інфляції. // Економіка України. - №3. – 2001. - С. 31-33.
33. Плоткин Б.К. Автоматизированная система управления материальными ресурсами. – Л:ЛФЭИ, 1991. – 77 с.
34. Саблук П.Т., Дем’яненко М.Я. Словник-довідник фінансиста АПК. – К.: Інститут Аграрної економіки УААН, 1997. – 234 с.
35. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 460 с.
36. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
37. Тишков И.Е. Бухгалтерский учет. – Минск: Вышэйшая школа, 2001. – 92 с.
38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник. – 5-те вид. доп. й перероб. – К.: А.С.К., 2004. – 784 с.
39. Ткаченко Н.М., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально-методичний посібник / Під загальною редакцією Н.М. Ткаченко. – К.: Алеута, 2004. – 554с.
40. Ткаченко Н.М.., Бхгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. зал. – 5-те вид., допов. й переробл. – К.: А.С.К.. 2000. – 784 с.
41. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет. – К.: ИМСО Украины: НВФ Студцентр, 2003. – 249 с.
42. Чернелевський Л. М., Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник. – К.: Міленіум, 2002. – 466с.
43. Чернелевський Л.М. , Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості. Навчальний посібник. – К., 2005 – 364 с.
44. Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості. Навч. посібник – К., 2001. – 179 с.
45. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 – 328 с.
46. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. – М: Маркетинг, 2001. – 352 с.
47. Экономика предприятия /Под ред. Беа Ф.К., Дихтла Э., Швайтцера М. – М.: ИНФРА-М, 1999.-XVI. - 928 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організаційні засади фінансового і управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту виробничих запасів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.114601 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1847
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7939
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1928
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2994
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7989
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4550
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4402
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5771
Реклама

Цікаве