швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150690
2 Історія України37146
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34813
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32897
5 Звіт про проходження виробничої практики 27046
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26558
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19914
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18830
9 Правопис слів іншомовного походження18359
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16724
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «ОЦІНКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ» (ID:51700)

| Размер: 2451 кб. | Объем: 65 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9.
2. Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями // Відомості ВРУ. – 1997. - №27.
3. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. №400/97 – ВР // Галицькі контракти. –1997. –№29.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99.р. №246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2.11.99 р. за №751/4044 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №12.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99.р. №290 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за №34/4257 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №12.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №2.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 // Галицькі контракти. – 2000. - №11.
8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 1995 року №88 // Галицькі контракти. – 1997. –№23–24.
9. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 року № 193 // Галицькі контракти – 1996. – № 20.
10. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473 // Галицькі контракти. –1996. –№35.
11. Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики: Указ Президента України від 23 травня 1992 року. Бухгалтерський облік: практичний посібник, нормативне забезпечення. Укладачі: Задорожний З.В., Крупка Я. Д., Мельник Р.О.-К.: ІЗМН МОУ. 1996. – С. 203–204.
12. Временная инструкция по планированию учету и калькулированию себестоимости продукции на полиграфических предприятиях. Утверждены комитетом совета министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговле. М.: "Книга" 1973 г. –147 с.
13. Аудит: Практическое пособие /А. Н. Кузьминский, Н. В. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко, и др.: Под. ред. А. Н. Кузьминского. – К.: “Учетинформ", 1996. – 283 с.
14. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
15. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.
16. Бородін О. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №3. – С. 32-41.
17. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
18. Буфатіна І. Облік доходів і витрат відповідно до нового Плану рахунків // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №2. – С. 37-47.
19. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.
20. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
21. Воронкова В.Я. Бухгалтерский учет в полиграфии: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГУП, 1999. – 276 с.
22. Гаррисон Ч. Оперативно-калькуляционный учет производства и сбыта / Пер. с англ. –Л.-М.: Изд-во Техника управления, 1930. – 300 с.
23. Голов С.Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: "Автоінтерсервіс", 1996. – 544 с.
24. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
25. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К: КНЕУ, 2000. – 528 с.
26. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
27. Жебрак М..Х. Курс промышленного учета. – 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Госстатиздат, 1990. –399 с.
28. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
29. Зубко М.М. Экономическая теория – Мн.: «НТЦ АПИ», 1998. – 311с.
30. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Вища школа – Знання, 1997. – 743 с.
31. Контроль і ревізія: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” Вид. 2-е, перероб. / Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. – Житомир: ЖІТІ, 2000. –512 с.
32. Костенко В.В. Удосконалення обліку витрат на виробництво з використанням англосаксонської методології // Статистика України. – 2002. - №2. – С. 62-64.
33. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
34. Литвин Ю.Я., Малишкін О.І. Облік і контроль в умовах нормативно-чекової системи. – К.: Урожай, 1991. – 160 с.
35. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2003. – 624 с.
36. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.
37.
38. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 423с.
39. Пушкар М.С. Управлінський облік: Навч. посібник / 3-тє вид., стереотипне. – Тернопіль: Карт-бланш, 1998. – 163 с.
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
41. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.
42. Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1985.– 367 с.
43. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
44. Стоян В.І. Аналіз і оцінка систем обліку витрат виробництва // Фінанси України. – 1999. - №3. – С. 72-80.
45. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.з різними формами власності: Навч. посібник. – 3-те вид., доп. й перероб. –К.: А.С.К., 1998. – 784 c.
46. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.
47. Экономика предприятия. Под ред. Беа Ф.К., Дихтла Э., Швайтцера М. – М.: ИНФРА-М, 1999.-XVI, 928с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ОЦІНКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.130424 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1862
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7965
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1964
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3016
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8020
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4571
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4420
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5798
Реклама

Цікаве