швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149580
2 Історія України36975
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34553
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32770
5 Звіт про проходження виробничої практики 26909
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26431
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18805
9 Правопис слів іншомовного походження18266
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Отчет по практике

Тема: «Звіт з практики» (ID:51983)

| Размер: 4942 кб. | Объем: 66 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2006. - №№40-44. - ст.356.
2. Господарський кодекс України //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2006. - №№19-20, №21-22. - ст.144.
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. №2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – №5-6. - С. 5-13.
4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. №679-ХІV // Урядовий кур’єр. – 1999. – 1 липня. – С. 1–9.
5. Закон України "Про іпотеку" //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2006. - №38. - ст.313.
6. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р. – № 47. – ст. 642.
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. № 334/94 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – ст. 28.
8. Закон України „Про страхування” //відомості Верховної Ради України. - 1996. - №18. - ст. 78.
9. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. - №47. - ст.251.
10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – №10. – С. 3 – 35.
11. Положення „Про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна”, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 22.12.1997 року, № 1448.
12. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений Міністерством юстиції України від 15.07.1999 року.
13. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 6 липня 2000 р. № 279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2000. – № 9.
14. Національний стандарт №1. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: Заїв. постановою KM України від 10 вересня 2006 р. № 1440.
15. Національний стандарт № 2. «Оцінка нерухомого майна»: Затв. Постановою KM України від 28.10.2004 №1442.
16. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»:3атв. Постановою KM України від 29 . 11. 2006 № 1655.
17. Методика оцінки майна: Затв. постановою KM України від 10.12.2006 № 1891.
18. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод. Посібник. – 2-е видання, перероб. і доп. – К.:ЦУЛ. – 2005. – 336 с.
19. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2005. – 438 с.
20. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Славянської. – К.: Знання, 2006. –727 с.
21. Банківські операції: Підручник / За ред. О.А. Мороза. – К.: КНЕУ, 2005. – 476 с.
22. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999. - 400 с.
23. Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу // Фінанси України. – 2004. - №1. – С. 104.
24. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Видавничий дім "Академія", 2001. – 320 с.
25. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.
26. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Т-во Знання, КОО, 2000. – 243 с.
27. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. – 2000. – № 1. – C. 13–18.
28. Галь В. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні // Вісник НБУ. – 2006. – №1. – С. 13.
29. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. – 2006.– №2. – C. 56 – 57.
30. Голуб В. M. Проблемні позики й управління ними //Фінанси України. - 1999. - №11. - С. 93-99.
31. Гриценко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах // Вісник Національного банку України. - 2005.- № 4.- C. 57-59.
32. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Фенікс, 2006. – 108 с.
33. Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. Банківське право України. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 538 с.
34. Інформаційно-аналітичні матеріали "Розвиток економіки та банківської системи України". – К.: НБУ, 2004. – 64 с.
35. Кірєєв О., Заруба Ю. Підвищення конкурентоспроможності банку: стратегічний підхід / Вісник НБУ. – 2006. – № 11. – С. 14-17.
36. Корнієнко Т.В. Управління ризиками, як складова управління активами і пасивами //Вісник НБУ. - 2006. - №6. - С. 29-32.
37. Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні акти. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці. – К.: А.С.К., 2001. – 576 с.
38. Кох Т.У. Управление банком / Пер.с англ.: в 5-ти кн. – Уфа: Спектр, 1993.
39. Кредити, надані в економіку України // Бюлетень Національного банку України. – 2006. – №2(155).
40. Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит.- Львів: ЛБІ НБУ, 2005.- 392 c.
41. Кредитній ризик комерційного банку: Навч посіб./ В.В.Вітлінській та ін.; За ред В.В.Вітлінського .- К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 251 с.
42. Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С 101.
43. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд. - К.: ЦНЛ, 2005. – 416 c.
44. Матвієнко М. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. – 2004. – № 5. – С. 45 – 51.
45. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. А.І.Сухорукова. – К.: НІПМБ, 2006. – 64 с.
46. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856 с.
47. Мороз А.М. Банківські операції. - К.: Знання, 2005. - 286 с.
48. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с.
49. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2006. – №8.
50. Папуша А. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. – 2006. – №1.Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2006. – №1.
51. Петрук О.М. Банківська справа: Навч. пос./ за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.
52. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 108 с.
53. Примостка Л.О. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків // Банківська справа. – 2001. – № 1. – С. 27 –33.
54. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.
55. Раєвський К.Є. Банківське регулювання та нагляд: Підручник. – К.: Університет економіки і права "Крок", 2004. – 272 с.
56. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с.
57. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 743 с.
58. Святко С.Л. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 75 – 80.
59. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.
60. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. – 2004. – № 5. – С. 9 – 16.
61. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: Монографія /За ред. М.П. Стрельбицького. – К.: Кондор, 2004. – 600 с.
62. Фастовець М.Н.Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні // Вісник НБУ. – 2007. – №2. – с.38
63. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навчальний посібник / Л.О. Дробозіна, Л.П. Окунева, Л.Л. Андронова та інші Під редакцією проф. Л.О. Дробозіної. Видавнича агенція “Вертекс”, 2001 – 352 с.
64. Фінансова діяльність підприємства: Підр. під ред. Бандурка О.М., Коробов М.Я. – К.: Либідь, 1998. – 309 с.
65. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для са-мост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 289 с.
66. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С 13.
67. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. – 2006. – №6 – с.40
68. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208 с.
69. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2006. – 786 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Звіт з практики»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.909681 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве