швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149526
2 Історія України36968
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34543
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32763
5 Звіт про проходження виробничої практики 26902
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26426
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18261
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «КРАДІЖКА» (ID:52101)

| Размер: 3093 кб. | Объем: 83 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – ст. 165.
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – ст.131.
3. Цивільний кодекс України від 01 січня 2004 року зі змінами та доповненнями//Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2004. - №40-41, 42. - ст.492.
4. Закон України “Про власність” //ВВР України. – 1991. - №20. – ст. 249.
5. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджений постановою КМ від №11622 січня 1996р. //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - №22. - ст.174.
6. Постанова КМ № 1464 від 5 грудня 1996 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству” //ОВУ. - 1996. - №28. - с. 46.
7. Постанова КМ № 521 від 21 квітня 1998р. “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” //ОВУ. - 1998. - 1998. - №8. - с. 21.
8. Постанова ПВСУ № 2 від 27 березня 1987р. “Про практику застосування судаки України законодавства у справах про розкрадання державного або колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу” (п. п. 7, 8) із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №3 від 04.06.93, №3 від 13.01.95, №12 від 03.12.97 //ОВУ. - 1997. - №26.
9. Постанова ПВСУ № 3 від 31 березня 1989 року “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” (п. 11) //Урядовий кур’єр. - 1989. - №3.
10. Постанова ПВС №12 від 25 грудня 1992 р. «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності».
11. Александров Ю. В., Антипов В. І., Володько М. В. Кримінальне право. Особлива частина: Підруч. / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 1999. – 894с.
12. Андрусів Г. В., Андрушко П. П. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 891с.
13. Бойко В. Ф. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
14. Бойцов А.И. Преступления против собственности. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 460 с..
15. Борчашвили И. Ш. Некоторые вопросы квалификации краж социалистической и личной собственности граждан: Учеб. пособие. – Караганда: Караганд. ВШ МВД СССР, 1989. – 70 с.
16. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. – М, 1963. - С. 21-23.
17. Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина. Тести: Навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – К.: Атіка, 2000. – 208с.
18. Бышевский Ю. В. Кражи и их предупреждение: Лекция. – Омск: Н.-и. и ред.-изд. отд. Омской высш. школы милиции, 1979. – 28 с.
19. Ваулина Т. И., Волостнов П. А. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. – М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1998. – 316 с.
20. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. – М. –Л., 1948. – С.22–28.
21. Гальперин И. М. Уголовная ответственность за кражу личного имущества с проникновением в жилище: Метод. пособие. – М., 1986. – 23 с.
22. Диба М. І. Власність в економічній науці та пpактиці // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4. - С. 8-17.
23. Дьяков С. В., Жевлаков Э. Н. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1995.
24. Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. – 325 с.
25. ЕрошенкоА. А. Личная собственность в гражданском праве. – М., 1973. – С. 18–19.
26. Женунтій В., Шестопалова Л. Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна //Право України. - 2004. - №3. - с. 57-60.
27. Загальна теорія цивільного права: Підр. для студ. / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – К.: Вища шк., 1992. – 453 с.
28. Заказные преступления: Убийства, кражи, грабежи / И. Н. Гаврилов, А. Н. Иванов. – Минск: Литература, 1996.
29. Історія та сьогодення //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2004. - №9. - с. 15-17.
30. Колот А. Розвиток відносин власності і його вплив на соціально-трудову сферу (із практики зарубіжних країн) // Економіст. - 2001. - № 4. - С. 39-41.
31. Коржанський М. Й. Кримінальне право України. Частина Особлива. – К.: Генеза, 1998. – 592с.
32. Коржанський Н.Й. Кваліфікація злочинів. – К., 2004. – 214 с.
33. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
34. Кримінальне право України: Особлива частина /За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташис, І.О. Зінченко, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. – 496.
35. Крупка М. Реформування власності й залучення в Україну іноземного капіталу // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 31-43.
36. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.,1972. – 210 с.
37. Кузнецов В. В. Кримінально- правові норми про відповідальність за крадіжку як інститут кримінального законодавства: Автореф. дис...канд. юрид. наук (12.00.08) / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 19с.
38. Лаpіна Я. С. Методологія аналізу категоpії ”власність” // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4.- С. 3-8.
39. Лейленд П. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство:Англійський підхід. – К.: Основи, 1996. – 207с.
40. Маслов В. Ф. Основные проблемы права личной собственности. – Харьков. 1968. – 116 с.
41. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Знання, 2000. – 771с.
42. Навроцький В.О. Злочини проти власності. Лекції для студентів юридичних факультетів. – Львів, 1997. – 79 с.
43. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Конспект лекцій. -Хмельницький: Хмельницький філіал Одеського інституту підприємництва та права, 1994. – с. 238.
44. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
45. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
46. Новое уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие. - М.: Зерцало: ТОО "ТЕИС", 1996. – 484 с.
47. Ограбления и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / П.В. Кочеткова. – Минск: Литература, 1996. – 267 с.
48. Пеpесунько С. І. Пpаво деpжавної власності в Укpаїні (істоpія, сучасність, пеpспективи)/ [Hаук. pед. О.В.Дзеpа]. -Кіpовогpад: [Єлисавет], 1998. – 272 с.
49. Право власності в Україні /За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
50. Право собственности в Укpаине/ Ин-т госудаpства и пpава им. В. М. Коpецкого HАH Укpаины; Под pед. Я. H. Шевченко. - К.: Блиц-Инфоpм, 1996. -318 с.
51. Практика судів України в кримінальних справах (1993-1995) // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 1996. - №3.
52. Практика судів України у кримінальних справах (2001 – 2005) / За заг. ред. В. Т. Маляренка. – К., Х.: Юрінком Інтер, 2005.- 437 с. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
53. Практика судів України у кримінальних справах. 1993 - 1995. Бюлетень законод. і юрид. практики. №3. 1996 / Ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком, 1996. – 330с.
54. Репешко П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. – С.36.
55. Рибалкін В. О. Теоpія власності. - К.: Логос, 2000. - 277 с.
56. Сафонов Ю. Ф. Кража. – Тернополь, 1995. – 140с.
57. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива чатсина: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2007. - 504 с.
58. Селіванов В. М. Методологічні аспекти аналізу трансформації відносин власності в Україні // Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. - С. 7.
59. Сизоненко В. О. Власність. Інтереси. Підприємництво: Питання теоpії та методології / [Hаук. pед. І. Ф. Радіонова]. - К.: Т-во ”Знання” Укpаїни, 2000. - 52с.
60. Собственность в pыночной системе хозяйства/ Мельник Л. E., Душин Б. В., Каpпенко А. H., Мельник Л. Л.; [Под общ. pед. Л. E. Мельника]. -Дніпpопетpовськ: Всеукp. деpж. багатопpоф. вид-во ”Січ”, 1999. –159с.
61. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. - К.: Юринком, 1995. – с. 73.
62. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
63. Цивільне право: Підручник для студентів юрид. вузів /За ред. О.А. Підопригори. – К.: Вентурі, 1997. – 480 с.
64. Чернишова Н. В., Володько М. В. Кримінальне право України: Тез. лекцій і практ. завдання для курсантів Київ.училища міліції МВС України. – К.: Наук.думка, 1995. – 455с.
65. Шемшученко Ю. С. Юридичний словник-довідник. – К.: Femina, 1996.
66. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – С. 257.
67. Шиманський Ф.В. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правовий аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл./ Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 270 с.
68. Якушев В. С. О самостоятельности института права государственной социалистической собственности и его государственно-правовой природе // Сборник учебных трудов. – Свердловск, 1970. – Вып. 13. – С. 90.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «КРАДІЖКА»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.111570 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7946
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4559
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4409
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве