швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149816
2 Історія України36997
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34582
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32795
5 Звіт про проходження виробничої практики 26928
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26451
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19893
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18281
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Аналіз системи мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства» (ID:52371)

| Размер: 6104 кб. | Объем: 140 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР.
2. Закон України "Про колективні договори й угоди", Закон №3356-XII.
3. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР.
4. Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. №322-VIII.
5. Постанова КМУ "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, положень про преміювання" від 05.04.94 р №225.
6. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.I. Нормування праці / За ред. В.М. Данька i В.М. Абрамова. – К.: ВІПОЛ, 2005.
7. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2005.
8. Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда: Учебник. – М.: Финстатинформ, 2002.
9. Андриенко В. Н. Стратегическое управление персоналом. — Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 202с.
10. Андрушків Е.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 2000. - 325 с.
11. Анисимов В. М. Кадровая служба и управление персоналом организации. — М.: Экономика, 2003. — 703с.
12. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономический аспект. – К.: МЗУУП, 2005.
13. Базарова Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. – М.: ИПК Госслужбы, 2003. –355 с.
14. Беляцкий Н. П., Велесько С. Е. Управление персоналом. — Минск: ООО "Интерпрессервис", 2003. — 349с.
15. Блинов А. Мотивация персонала корпоративных структур // Маркетинг. – 2001. - №1. – С. 88-101.
16. Богиня Л.І., Долгова І.І. Мотивація праці в ринковій економіці. – К.: Інститут еконо¬міки України, 2003. – 182 с.
17. Бугуцький О.А. Фактори розвитку мотивації праці //Економіка АПК. - № 7. – 2005. - С. 46-47.
18. Васькин А.А. Оценка менеджеров: Учеб.-практ. пособие. – М.: Компания Спутник +, 2000.
19. Вачугов Д., Веснин В. Менеджер и стиль руководства // Соц. политич. журнал. - 2005. - №7. – с. 45-47.
20. Вейл Питор. Искусство менеджмента / Пер. с англ. - М., 1993.
21. Веснин В. Р. Менеджмент персонала. — М.: Элит-2000, 2003. — 300с.
22. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 2001. – 496 с.
23. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Учебник для вузов. - М., 2004.
24. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 1998.
25. Власова Е. Как организовать работу с персоналом. — Х.: Центр "Консульт", 2003. — 296с.
26. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 2003.
27. Гавкалова Н. Л., Маркова Н. С. Менеджмент персонала. — Х.: ИД "ИНЖЭК", 2005. — 303с.
28. Гайдамака Е. Н., Жучок Т. Н. Управление персоналом. — Луганск: Альма-матер, 2005. — 132с.
29. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. - 685 с.
30. Дайновский Ю. Эффективные приемы стимулирования труда // Маркетинг. – 1998. - №1. – С. 24-31.
31. Данюк В. М., Петюх В. М. Менеджмент персоналу. — К.: КНЕУ, 2004. — 398с.
32. Деловое планирование: Методы. Организация. Современная практика. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 368 с.
33. Друкер Питер. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. – М.: Издательско-торговый дом «ГРАНД», «ФАИР-ПРЕСС», 1998.
34. Дулиба Е. Главный капитал банка – люди // Отдел кадров. – 2001. – № 3. – С. 4–7.
35. Дятлов В. А. и др. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. экон. вузов и ф-тов / В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало. - М.: ПРИОР, 1998.
36. Егоршин А. П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 2005.
37. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К: КНЕУ, 2000. – 528 с.
38. Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України. – Краматорськ: Видавництво центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 2000.
39. Жалило Б. Как удержать высококвалифицированного сотрудника // Отдел кадров. – 2005. – № 15. – С. 20–21.
40. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников. – М.: Изд-во рос. экон. акад., Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 232 с.
41. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - М: Информационно-внедренческий центр «МАРКЕТИНГ», 1998.
42. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 200 с.
43. Зиновьев Ф. В., Зиновьев И. Ф. Управление персоналом. — Симф.: Таврия, 2003. — 203с.
44. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000.
45. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск, 2005. – 318 с.
46. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці. – К., 1995.
47. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). – К.: МАУП, 1995.
48. Каращук О., Корнілова О. Удосконалення матеріального стимулювання праці в торгівлі з використанням SWOT-аналізу // Вісник КНТЕУ. – 2001. - №3. – С. 28-32.
49. Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 3–9.
50. Кибанов А. Я., Дуракова И. Б. Управление персоналом организации. — М.: Экзамен, 2003. — 334с.
51. Колот А.М Оплата праці на підприємстві: організація та вдосконалення. – К.: Праця, 1997.
52. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
53. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 2002. – 224 с.
54. Колот А.М. Теоретичні й прикладні аспекти впливу заробітної плати на мотивацію трудової діяльності // Україна: аспекти праці. – 2001. - №8. – С. 8-14.
55. Костенко И.А. Управление кадрами в новых экономических условиях. - Ярославль:ярославль: Верх. Волга, 1997. – 462 с.
56. Крамаренко В. І., Холод Б. І. Управління персоналом фірми. — К.: ЦУЛ, 2003. — 271с.
57. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. — К.: Кондор, 2005. — 308с.
58. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
59. Лігоненко Л.О., Кустова Н.П., Клоченок Л.В. Сучасні інформаційні технології економічних досліджень: Навч. посібник. – К.: Київський національний торгівельно-економічний університет, 2001. – 103 с.
60. Максименко Т. Оцінка результатів і складності роботи як інструмент мотивації управлінських працівників // Україна: аспекти праці. – 2004. - №6. – С. 44-46.
61. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2000. – 704 с.
62. Мирзоев Р.Г. Методология эффективности в менеджменте и маркетинге. Учебное пособие. - СПб, 2004.
63. Мотивация и поведение человека в сфере труда //Сборник научных трудов. – М., 1990.
64. Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації //Управление компанией. – 2005. - №13-14 - С. 35-38.
65. Основы управления /Под ред. В.П.Радукина. - М.: Высшая школа, 2006. – 468 c.
66. Основы управления персоналом / Под ред. Б.М.Генкина. – М.: Высшая школа, 2000. – 383 с.
67. Павленко Н. Трудові відносини: запитання та відповіді. – Харків: Фактор, 2001.
68. Паладий Н. Оценка состояния мотивации труда персонала в коммерческом банке // Персонал. – 2001. – № 2. – С. 70–73.
69. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000.
70. Питер Ф.Друкер. Практика менеджмента. – М.: Дело, 2001. – 428 с.
71. Пономаренко В., Довбня С., Клименко И. Мотивация труда на предприятиях рыночной экономики // Бизнес-информ. – 1998. - №13-14. – С. 118-121.
72. Попов Г.Х. Эффективное управление. - М.: Экономика, 1998. – 348c.
73. Проблемы управления трудовыми ресурсами на современном этапе. – С.-Пб.: ун-т экономики и финансов, 2005. – 245 с.
74. Прокушев Е. Ф. Менеджмент первичного уровня. – М.: Издательский Дом “Дашков и К ”, 1999. – 320 с.
75. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общ. ред. Л.В. Винокурова. – СПб.: Питер, 2001.
76. Пунтус С.А. Модели стимулирования труда // Вестник МГУ. Серия 6. Экономика. – 2002. - №5. – С. 49-65.
77. Ричи Ш. М. Управление мотивацией. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 399с.
78. Роббинс С. П. Правда об управлении персоналом. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. — 299с.
79. Рой О.М. Современный менеджмент. Основные функции и методы. Курс лекций. - Омск, 1996.
80. Румянцева З.П., Соломатин Н.А., Акбердин Р.3. и др. Менеджмент организации: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М.,1995.
81. Рябоконь В.П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку // Фінанси України. – 2001. - №5. – С. 10-16.
82. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2003.
83. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.
84. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002.
85. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов Н/Д: Феникс, 1997.
86. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. – М.: ИНФРА-М, 1996.
87. Слиньков В. Н. Управление персоналом. — К.: Алерта, 2004. — 240с.
88. Социально-психологический климат коллектива: теория и методы изучения / Отв. ред. Е. В. Шорохова, О. И. Зотов. – М.: Наука, 1980. – 176 с.
89. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.
90. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1997. – 473 с.
91. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997.
92. Управление по результатам /Под общ. ред. и предисл. Я.А.Лейманна. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. – 432 с.
93. Управление трудовыми ресурсами / Под ред. Л.А. Костина. – М.: Экономика, 2004. – 343 с.
94. Уткин Э. А. Мотивационный менеджмент. – М.: ЭКМОС, 1999.
95. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
96. Циганова Н.В. Система мотивації банківського персоналу: проблеми оцінки і вдо¬ско¬налення // Банківська справа. – 1999. – № 3. – С. 61–63.
97. Чудаєва І. Б., Миленький В. Д. Управління персоналом (Кадровий менеджмент). — Черкаси: ЧДТУ, 2004. — 119с.
98. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.
99. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб-практ. пособие. – М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997.
100. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 1999.
101. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: Изд-во МГУ, 1996.
102. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Изд-во МГУ, 1996.
103. Яковлев Р. А. Оплата труда на предприятии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Аналіз системи мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.116443 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4411
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве