швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150512
2 Історія України37090
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34683
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32865
5 Звіт про проходження виробничої практики 26981
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26511
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19906
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18825
9 Правопис слів іншомовного походження18322
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16720
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Мотивація трудової поведінки працівників» (ID:52372)

| Размер: 5358 кб. | Объем: 130 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 року //ВВР. – 1995. - №49. – с. 46.
2. Абрамов В. M. Мотивація і стимулювання прані в умовах переходу до ринку. – К.: Праця, 2000.
3. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999.
4. Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]/Ін-т менеджерії ім. Г.С. Костюка АПН України. - Т. 1: Соціальна менеджерія. Менеджерія управління. Організаційна менеджерія: Ч. 6 /За ред.: Максименко С.Д., Карамушка Л.М. - К., 2002. - 303 с.
5. Алехина O.E. Стимулирование развития работников организации. // Управление персоналом. - 2002. - № 1. - С. 50-52.
6. Андриенко В.Ф., Андрюшенко З.И. Методологические рекомендации по организации оплаты и стимулирования труда на предприятиях с разными формами собственности. - К.: Праця, 2004.
7. Артемов M.B. Управление мотивацией - это польза или вред? // Управление персоналом. - 2003. - № 12. - С.48-51.
8. Безтелесна Л. Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників //Мотивація праці. - 2005. -№2. - 49 с.
9. Божович Л.И. Менеджерические закономерности формирования личности в онтогенезе //Вопр. сихологии. - 1976. - №6. - с. 45-53.
10. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М., 1997.
11. Бондаренко О.О. Трудова мотивація: проблеми та розвиток // Економіка та держава, - 2005. - № 4. - С.65-66.
12. Бородатий В. Управління персоналом: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - К., 1997.
13. Бурмистров А., Газенко Н. Какие методы повышения мотивации персонала являются наиболее действенными? // Управление персоналом.-2002. - № 7. - С. 48-49.
14. Васькин А.А. Оценка менеджеров: Учеб.-практ. пособие. — М.: Компания Спутник +, 2000.
15. Величко О.В. Мотивація праці персоналу підприємства в умовах євро Інтеграційного розвитку України. Вісник ТУП. //Економічні науки. - 2005. - С.204-207.
16. Вилюнас В.К. Менеджерические механизмы мотивации человека. - М., 1990.
17. Воронянская А. Проблеми, можливості і труднощі мотиваційної діяльності в Україні //Регіон, перспективи. - 2003. - № 1. - С.62 - 63.
18. Галайко Н. Форми і методи стимулювання персоналу для забезпечення ефективної діяльності банку // Регіональна економіка. -№2. -2006. - С. 104-109.
19. Генкин Б.М., Коконова Г.А., Кочетков В.И. и др. Основы управления персоналом: Учеб. для вузов/ Под ред. Б.М. Генкина - М.: Высш. школа, 1996.
20. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
21. Гончарова Н.М. Регулювання мінімальної заробітної плати як матеріальної основи мотивації праці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 2. - С.65-69.
22. Горин Г. Зачем нужна нематериальная мотивация // Управление персоналом. - №11. - 2006. - С. 82-90.
23. Горловський Р. Мінімальна заробітна плата як інструмент мотивації праці// Україна: аспекти праці. - 2003. - № 1. - С. 43-47.
24. Греськів Т.С, Механізм та типи мотивації праці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 4. - С.101-105.
25. Грішнова O.A. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.
26. Данюк В. Формування мотиваційної політики на підприємствах машинобудування // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 3. - С.36-40.
27. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценкаперсонала. - К.: МАУП, 2002. - 248 с.
28. Добровольская А. Организация и люди: как создать мотивационный климат // Отдел кадров - 2005. - №8. - С. 29-34.
29. Добролюбов Е. А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации) персонала // Банковские технологи. - 2002. - №3. - С. 41-44.
30. Ершов А.А. Взгляд менеджера на активность человека. - М.: Луч, 1991. - 159 с.
31. Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України. – Краматорськ: Видавництво центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 2000.
32. Єфремова Н. Місце і значення системи мотивації найманих працівників у формуванні та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства //Вісн. Київ. нац. торг-екои. ун-ту. - 2006. - №1. - С.33-39.
33. Иванов С.В. Мотивация на 100%. - М.: Альпина Бизнес Бикс, 2006. -288 с.
34. Ильин Г.Л., Филиппов А.В. Менеджерия и работа с кадрами //Менеджерический журнал. - 1986. - №5. - с. 87-94.
35. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2000.
36. Ильичейко Е. Мотивация персонала. Практика внедрения мотивационной схемы // Отдел кадров. - 2004. - № 13. - С. 19-21.
37. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). — К.: МАУП, 1995.
38. Карамушка Л. М. Менеджерія управління: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 344 с.
39. Кардашов В. Мотивация персонала: теория и практика: Об управлении персоналом на примере ОАО "Красцветмет", г. Красноярск // Человек и труд. - 2002. - № 10. - С. 80-83.
40. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей./ Пер. с англ.- Мн.: Беларусь, 1990.
41. Коломинский Н. Л. Диагностика в работе менеджера персонала. Психогеометрический тест. //Персонал. - 1999. - № 3. - С.74-79.
42. Коломинский Н. Л. Диагностика в работе менеджера персонала: Изучение самооценки личности. // Персонал.-1999.-№ 5.-С.80-83.
43. Коломинский Н. Л. Социально-менеджерические проблемы реформирования управления в переходном обществе.// Сб. научн. трудов “Проблемы управления в переходном обществе на пороге ХХI века” //Прилож. к журналу “Персонал”- 1999.-№ 4( 52).- С.108-110.
44. Коломінський Н. Л. Менеджерія менеджменту в освіті (соціально-менеджерічний аспект): [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 286 с.
45. Коломінський Н.Л. (у співавт.) Модель психологічної готовності особистості до особливих видів професійної діяльності. // Наукові записки. Серія “Педагогіка”. – Тернопільський Державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. - №1. – 1999. – С.58-64.
46. Коломінський Н.Л. Міжособистісна взаємодія як соціально-психологічна детермінанта становлення країни і формування громадянськості сучасної молоді в контексті спадщини А.С.Макаренка. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /за ред. С.Д.Максименка.- К.: Міленіум, 2004, Т.6, вип.2. – С. 150-153.
47. Коломінський Н.Л. Социально-психологические предпосылки гармонизации общества // Наукові праці МАУП . – Вип. 11. - Суспільство у XXI столітті: менеджерічні проблеми гармонізації, гуманізації, демократизації. – К.: МАУП, 2003. – С. 6-8.
48. Коломінський Н.Л. Соціально-психологічні резерви вдосконалення управлінської діяльності. //Наукові праці МАУП / Редкол.: М.Ф. Головатий (голов. ред.) та ін. – К.: МАУП, 2002. Вип. 4: Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності – С. 5-7.
49. Колот A.M. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998.
50. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
51. Колот А.М. Теоретичні й прикладні аспекти впливу заробітної плати на мотивацію трудової діяльності // Україна: аспекти праці. – 2001. - №8. – С. 8-14.
52. Комаров Е. И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом. - 2002. - № 1. - С. 38-43.
53. Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці та заробітної плати // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 3. - С. 111 -156.
54. Кошелупов І.Ф. Оцінка ефективності мотивації праці управлінського персоналу // Вісник ТУП. Економічні науки. - 2005. - №3. - С.201 - 204.
55. Кредісов АЛ., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників - К.: Знання, 1999.
56. Криницин О. Как мотивация влияет на финансовый результат //Управление персоналом. - №11. - 2006. - С. 92-97.
57. Кузнецкий В. Заохочення і покарання: Як мотивувати працівників без зайвих витрат // Контракти. - 2005. - 18 квіт. (№ 16). - С.44-46.
58. Куліков Г. Підвищення реальної заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України // Україна: аспекти праці. - 2002. - №6. - С.12-17.
59. Куряча Е. Сам себе конкурент // Бизнес. - 2005. - 24 окт. (№43). - С.76-79.
60. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977. – 304 с.
61. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. 392 с.; Т. 2. - 320 с.
62. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. - М.: Педагогика, 1971. - 328 с.
63. Ліфінцев Д. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу //Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. - С.154-158.
64. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. - М., 1991.
65. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1999. - 350 с.
66. Любимова Н.Г. Менеджмент - путь к успеху. - М.: Агропромиздат, 1992.
67. Магура М.И. Мотивация труда персонала и эффективность управления //Управление персоналом. - 2003. - №6. - С. 22-25.
68. Мазур В. Вдосконалення системи мотивації праці // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. - Вип. 7/4. - С.43 - 46.
69. Малахнюк А. За власним бажанням: Принципи мотивації, що працюють надурочно //Контракти. - 2005. - 13 червня (№ 24). - С.40-41.
70. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики: Пер. с англ. – СПб.: Евразия, 1999. – 432 с.
71. Маслоу А. Менеджерия бытия: Пер. с англ. - К.: Валер, 1997. - 304 с.
72. Маслоу А. Мотивация и личность. Самоактуализированные Люди: Исследование психологического здоровья. - Спб., 1999.
73. Менеджмент мотивации труда станочников / Еськов А Л., Кулийчик B.И.; НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003. – 118 с.
74. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. - Пермь, 1971. - 56 с.
75. Москвичев С.Г. Использование фактора мотивации в управлении. - К.: Респ. межотрасл. ин-т повыш. квалиф. рук. раб. при сов. - 1990. - 80 с.
76. Москвичев С.Г. О личности руководителя и мотивации его деятельности. - К.: Респ. ин-т подгот. менеджеров, 1992. - 96 с.
77. Москвичев С.Г. Проблемы мотивации в психологических исследованиях. - К.: Наукова думка, 1975. - 144 с.
78. Мотивационный менеджмент / Э.А.Уткин, Т.В.Бутова. – M,: TEHC, 2004. - 236с.
79. Мотивационный механизм в системе производственного менеджмента: проблемы и решения / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, [Науч. ред. Н.Г.Чумаченко]. – Донецк, 2005. – 389 с.
80. Мотивация и мотивационный менеджмент: Учеб. пособие / Евро а. ун-т. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 141 с.
81. Мотивация и мотивы /Е. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.
82. Мотивация и оценка персонала: [Учеб. пособие для студентов вузов] /Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М.; Межрегион, акад. упр. персоналом. – К.: 2002. – 245 с.
83. Мотивация личности и человеческих ресурсов: Учеб. пособие /И.И.Тимошенко, А.Соснин; Европ. ун-т. – К., 2004. – 575 с.
84. Мотивация труда наемных работников / Ин-т экономики. НАН Украины. - К., 2002. –338с.
85. Мотивация трудовой деятельности персонала: Учеб.-практ. пособие /ТО.Соломанидина, В.Г.Соломанидин. – М.: ООО «Журн.» Упр. персоналом, 2005. – 277 с.
86. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / Шаховой В.А., Шапиро С.А.; Рос. акад. предпринимательства. – М.: Вершина, 2003. – 221 с.
87. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу Навч. посібник / Київ. нац. екон. ун-т; [Ред. І.О.Соломарський]. – К., 1998. – 224 с.
88. Нагорський Ю. Розвиток механізму економічної мотивації трудової діяльності // Економіка розвитку. - 2006. - № 1. - С.39-40.
89. Назаренко В. Инновационный подход к мотивации деятельности персонала ОАО «Концерн Стирол» // Проблеми науки. - 2006 - № 8. - С.29-32.
90. Нестерчук В.П. Організація та мотивація праці: Навчальний посібник. - К., 2002.
91. Ногин Г. Тайна пирамиды Абрахама Маслоу // Менеджмент и менеджер. - 2002. - №2. - С. 29-33.
92. Пелих О. Мотиваційний механізм ефективності управління // Економіст. - №11. - 2005. - С. 52-60.
93. Пестрецова О. Мотивация - Рыночный подход //Отдел кадров - 2004. - № 1-2. - С. 12-13.
94. Пестрецова О. Финансовая ответственность внутри предприятия как метод мотивации персонала //Бизнес. - 2004. - №6. - С.56-57.
95. Петрова Т. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства //Аспекти праці. - №7. - 2005. - С. 22-28.
96. Петрович Й. Формування погреб розвитку та джерела виникнення мотивації персоналу: // Регіон, економіка. - 2006. - № 4. - С.264-270.
97. Пивоварчин Я Співпраця як складова системи мотивування на підприємстві // Аспекти праці. - .№2. -2006. - С. 46-49.
98. Платонов К.К. Динамическая функциональная структура личности. - В кн.: Личность и труд. - М.: Мысль, 1965.
99. Платонов К.К. Коллектив и личность. - М.: Наука, 1975.
100. Погорелов А.И. Экономика труда: Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов. - К., 1997.
101. Поєдинцева В. Шляхи удосконалення мотивації і стимулювання праці на малих та середніх підприємствах // Економіка розвитку. - 2004. - № 2. - С.115-117.
102. Попова О. Особливості управління системою мотивування у процесі стратегічного управління підприємством // Економіст. - 2006. - № 12. - С.52-54.
103. Пригожий А.Н. Социология организаций. - М.: Наука, 1980.
104. Реан А., Коломинский Н. Социальная педагогическая психология. - С.-Пб.: Питер, 2000. - 416 с.
105. Савенко В. Практика мотиваций: недостающее звено: Процессуальные теории мотивации в управлении персоналом // Менеджмент и менеджер. - 2002. -№ 4. -С. 37 -40.
106. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2003.
107. Самойленко С. Мотивація як фактор конкурентоспроможності працівників на підприємстві // Економіка розвитку. - 2004. - № 3. - С.72-74.
108. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов Н/Д: Феникс, 1997.
109. Семенов А.Г. Мотивація трудової діяльності на підприємстві // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 5. - С-303-311.
110. Семикіна М. Економічна мотивація інвестування в розвиток людського капіталу підприємства: Економічна мотивація роботодавців // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 5. - С.178-185.
111. Семикіна М. Індикатори економічної та соціальної ефективності мотивації праці // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 10. - С.181-189.
112. Скуратовская Т. Мотивация: действущая модель // Менеджмент и менеджер. - 2003. - №3. - С. 19-22.
113. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: А/О "Бизнес-школа Интел-синтез", 1995.
114. Стахів О.М. Формування мотиваційного потенціалу вітчизняних підприємств в рамках реалізації європейської моделі якості // Економіка та держава. - 2006. - № 4. - С.89-91.
115. Тельнов A.A. Мотиваційні основи матеріального стимулювання // Вісник ТУП. //Економічні науки. - 2004. - №1. - С. 39 - 47.
116. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995.
117. Тужилкіна О. Мотиваційний вплив почасової оплати праці: Збільшення доходів від трудової діяльності // Регіон, перспективи. - 2003. - № 4-5. - С.146-147.
118. Управление мотивацией персонала: Учеб.-практ. пособие / Мишурова И.В., Кутелев П.В. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 215 с.
119. Фатхутдинов Р.А. Организационные вопросы управления персоналом в системе менеджмента //Управление персоналом. - 1996. - №7.
120. Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности. - М. - Воронеж, 1996.
121. Хает Г.Л., Есъко А.Л. Управление мотивацией труда и оптимизация экономической среды. - НАН Украины. Донецк, 2002.
122. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. Т. 1 Пер. с нем. / Под ред. Б.М. Величковского; Предисловие Л.И. Анцыферовой, Б.М. Величковского. – М.: Педагогика, 1986. – 408 с.
123. Цинченко А. Как разработать систему мотивации // Управление персоналом. - №11. - 2006. - С. - 70-80.
124. Червінська Л.П. Мотивація в системі реформування оплати праці // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 3. - С.10 - 15.
125. Чернявська С. Теоретико-методичні аспекти мотивації праці в процесах реструктуризації підприємств // Економіка розвитку. - 2007. - №15. - С. 89-92.
126. Шелешкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 2. - С.9-16.
127. Шелудько Л. Досвід мотивації праці в країнах західної Європи га США //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2004. - №2. - С. 236-240.
128. Якобсон П.М. Общение людей как социально-психологическая проблема. - М.: Знание, 1973. - 32 с.
129. Ястремская Е. Повышение эффективности мотивации и стимулирования трудовых ресурсов предриятия // Економіка розвитку. - 2004. - №l. - C.71-74.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Мотивація трудової поведінки працівників»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.562017 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1855
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7959
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1946
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3011
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8009
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4567
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4416
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5787
Реклама

Цікаве