швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури148702
2 Історія України36828
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34384
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32638
5 Звіт про проходження виробничої практики 26806
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26319
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19869
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18780
9 Правопис слів іншомовного походження18182
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16701
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Фінансове планування на підприємстві» (ID:52423)

| Размер: 3286 кб. | Объем: 92 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Господарський Кодекс від 16.01.2003 р. №436-ІV // www. rada. kiev. ua.
2. Положення «Про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного)»: Затв. наказом Міністерства економіки України № 227 від 25.12.2000 р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №397/3690
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87
6. Методика поглибленого аналізу фінансово – господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 27.06.1997 р.
7. Методичні рекомендації по аналізу фінансово – господарського стану підприємств та організацій: Лист державної податкової адміністрації України від 27.01.98.
8. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 248 с.
9. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 208 с.
10. Бандурка О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998, 312 с.
11. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рінка. Учебное пособие – Москва: Инфра –М, 2001 – 260с
12. Бень Т. Г., Довбня С. Б. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 56—60.
13. Беседин В. Ф. и др. Планирование в условиях перехода к рынку / В. Ф. Беседин, С. Н. Михайличенко, Б. Я. Панасюк, Н. Л. Федоренко. — К.: Техника, 1990. — 262 с.
14. Білобловський С. Складові елементи процесу бюджетування // Фінанси України. — 2002. — № 8. — С. 20—25.
15. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.
16. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 393 с.
17. Вальтер О. Є., Е. Н. Понеделкова, Д. А.Корнилин Финансовый менеджмент – Москва: Колос, 2002 – 176с.
18. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование / Под ред. В. Н. Самочкина. — 2-е изд., доп. — М.: Дело, 2002. — 376 с.
19. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч.посіб. – К.: А.С.К., 2005. – 384 с.
20. Дафт Р. Л. Менеджмент: Пер. с анг. — СПб.: Питер, 2002. — С. 829.
21. Дьяченко М. А., Радионов Б. Н., Сальникова Т. С., Зеленцова А. С. Внутрифирменное планирование. — М.: ГАУ, 1992. — 238 с.
22. Егоров Н., Варакута С. А. Планирование на предприятии. — М.: ИНФРА-М, 2001.— 176 с.
23. Економіка підприємства: Підручник: У 2 т. — Т. 1 / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: Хвиля-Прес; Донецьк: Поиск, 1995. — 400 с.
24. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко. Фінансовий словник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1992. — 414 с.
25. Зятковський І. В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: Монографія. — Тернопіль: Екон. думка, 2003.— 344 с.
26. Карпов Т. П. Управленческий учет: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 350 с.
27. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2002. – 486 с.
28. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 432 с.
29. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 256 с.
30. Лихачова О. Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб. пособие. — М.: ООО «ТКВелби», 2003. — 264 с.
31. Лобанова Е. Н., Соколова О. В. Стратегическое планирование на предприятиях. — М.: АНХ. 1990. — 184 с.
32. Мойсеєнко І. Є. Фінансове планування на підприємстві // Фінанси України. – 2000. - № 9. – С. 155-158
33. Онищенко С. В. Удосконалення фінансового планування на підприємствах // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 3—4. — С. 85—88.
34. Онищенко С. В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах // Фінанси України. — 2003. — № 4. — С. 45—50.
35. Онищенко С. В. Фінансове планування — основний елемент управління фінансами підприємства // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 58—62.
36. Павловська О. В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України. — 2001. — № 11. — С. 54—61.
37. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. — К.: Издат. дом «Максимум», 2001. — 600 с.
38. Семенов В. М. Экономика предприятия: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. — 312 с.
39. Сергеев И. В., Шипицын А. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 288 с.: ил.
40. Станиславчик Е. Н. Бизнес план: Финансовый анализ инвестиционного проекта. — М.: Ось-89, 2000. — 96 с.
41. Теплова Т. В. Планирование в финансовом менеджменте. — М.: Магистр, 1998. — 324 с.
42. Терещенко О.О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві // Фінанси України. — 2001. — № 11. — С. 17—21.
43. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.
44. Финансовый бизнес-план: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 480 с.
45. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1996. — 405 с.
46. Финансовый менеджмент: Учебник / Н. Ф. Самсонов, Н. П. Бранникова, А. А. Володин и др.; Под ред. Н. Ф. Самсонова. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 2001. — 495 с.
47. Финансы: Учебное пособие /Под ред.проф. А.М. Ковалевой – 3-е изд., перераб. И доп – М.: финансы и статистика, 1998 – 384с.
48. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р.А. Слав’юк. — 3-є вид., переробл. і доповн. . — К.: Центр навч. літ., 2004. — 459 с.
49. Фінанси підприємств: Підруч. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш; Ред.: Поддєрьогін; Київ. нац. екон. ун-т. — 5-е вид., переробл. та доповн. — К., 2004. — 546 с.
50. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: Либідь, 2003. — 384 с.
51. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Ред. О. М. Бандурка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2003. — 384 с.
52. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Зятковський; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Екон. думка, 2003. — 356 с.
53. Фінансовий аналіз суб’єктів господарської діяльності промислових підприємств: Моногр. / Н.І. Верхоглядова. — Д.: Наука і освіта, 2003. — 203 с.
54. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш, О.Ю. Большакова, І.Г. Кириченко; Ред.: Г.В. Митрофанов; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2002. — 301 с.
55. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / З.Ф. Петряєва; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2000. — 84 с.
56. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 386 с.
57. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Краснова, Б.О. Жнякін. — Донецьк: Альфа-прес, 2005. — 207 с
58. Фінансовий менеджмент. Под редакцией профессора Е.И. Шохина – Москва ИД ФБК – Пресс 2002 – 408 с.
59. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Стороженко, І.О. Плужников, К.С. Горячева; Нац. акад. упр. — К.: НАУ, 2004. — 506 с.
60. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / А.Б. Гончаров; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 237 с.
61. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк: Надстир’я, 2004. — 515 с.
62. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Александрова, С.В. Бардаш, О.С. Бородкін, Т.А. Бутинець, Н.Г. Виговська; Ред.: Г.Г. Кірейцев. — 2-е вид., переробл. та доповн. — К.: ЦУЛ, 2002. — 495 с.
63. Фінансовий менеджмент: Підруч. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька, Я.І. Невмержицький; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 535 с.
64. Фінансовий менеджмент: Підручник / Керівник авт. кол. А. М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 2005. — 536 с.
65. Фінансовий менеджмент: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г. Кірейцев, Н.Г. Виговська, О.М. Петрук, М.М. Александрова, С.В. Бардаш, Д.О. Дереча, С.В. Івахненков, О.А. Осовський, С.О. Маслова, Т.С. Осадча; Житомир. інж.-технол. ін-т. — Житомир, 2001. — 431 с.
66. Фінансові ресурси та фінансові потоки: Теорет. аналіз / Г.М. Азаренкова; Нац. банк України, Укр. акад. банк. справи. Харк. філ. — Х.: ПП Яковлєва, 2003. — 102 с.
67. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник / М.Я. Коробов. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2002. — 296 с.
68. Хан Д. Планирование и контроль; концепция контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 800 с.
69. Чаюн І.о., Богославець Г.М., Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л, Бондар І.Ю. Економіка підприємства: Підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т / Н.М. Ушакова (заг.ред.). — К. : КНТЕУ, 2005. — 569с.
70. Шегда А. Стратегія підприємства // Економічна енциклопедія: В 3т. / За ред. С. В. Мочерного. – К.: Академія, 2002. – Т. 3.
71. Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба М.П., Заїнчковський А. О., Скрипник П. М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / А.В. Шегда (ред.). — 3. вид., випр. — К. : Знання-Прес, 2003. — 336с.
72. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 237 с.
73. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 160 с.
74. Шим Джай К., Джойл Г. Сигел. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. — М.: Издат. дом. «Филинь», 1996. — 400 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Фінансове планування на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.138065 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1847
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7939
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1927
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2993
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7989
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4550
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4402
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5771
Реклама

Цікаве