швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури156501
2 Історія України37870
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35693
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33270
5 Звіт про проходження виробничої практики 27460
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27065
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20003
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18912
9 Правопис слів іншомовного походження18652
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16806
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «К/р з права» (ID:106)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

1. Які принципи правового статуту людини і громадянина закріплює Конституція України?

Конституція України закріплює важливі елементи основ правового статуту або конституційний статут громадян.
Адже тільки вона регулює найважливіші, найсуттєвіші відносини між державою та громадянами. Інші відносини
регулюються актами відповідних галузей права (цивільного, адміністративного і т.д.).

Основи правового статусу громадян України визначають ті конституційно-правові норми, які регулюють суспільні
відносини щодо громадянства, принципів статусу особи, конституційних прав, свобод та обов'язків громадян,
гарантій реалізації, захисту та охорони прав і свобод громадян, відповідальності громадян за скоєні ними
правопорушення згідно із законом.

Конституційний статус громадян України є одним з головних елементів демократичного конституційного ладу
держави (ст.ст. 3,4,8,13,14 Конституції). Цей статус невіддільний від закріплених в Конституції України засад
демократичного конституційного ладу — народного суверенітету, поділу державної влади, верховенства права та
інших.

Основи правового статусу громадян базуються на певних принципах: невідчужуваності і непорушності прав і свобод
громадян, рівноправності громадян, гарантованості конституційних прав і свобод громадян, юридичної
відповідальності за невиконання громадянами конституційних обов'язків. Ці загальнодемократичні принципи
статусу громадян певним чином відбиті у ст. ст. 11-24 Конституції України, яка виходить з ідей природних, а
тому невідчужуваних і непорушних прав людини. Ці ідеї відстоювали Руссо, Вольтер. Кант, Радіщев, Сковорода,
Шевченко, Драгоманов, Франко, Грушевський та інші філософи, громадські і політичні діячі.

Нормативно-правовими актами, які закріплюють основи правового статусу громадян України, є Конституція
України, закони України, міжнародні договори, ратифіковані Україною.

Конституція України є головним правовим джерелом у регулюванні основ цього статусу громадян. Законами України
закріплюються окремі інститути даних основ: громадянства, політичних та інших прав і свобод громадян, судових
гарантій тощо. Конституція України, зокрема, передбачає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, які не вичерпуються
Основним Законом.


2. Дайте загальну характеристику поняття "права та свободи людини і громадянина".

Питання прав та свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої
політики усіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх
практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і
суспільства в цілому.

Свободу людини визначають певні ознаки. Слід зазначити, що люди є вільними від народження, ніхто не має права
порушувати їх природні права. До того ж, у демократичному суспільстві саме держава є головним гарантом свободи
людини. За своїм обсягом поняття свободи людини повно відображає принцип, закладений у ст. 19 Конституції
України, згідно з яким людина має право робити все, за винятком того, що прямо заборонено чинним
законодавством. Свободу людини характеризує й принцип рівних правових можливостей, правового сприяння і
правової охорони, який закріплюють демократичні конституції, у тому числі, й Конституція України. Водночас
свобода людини як об'єктивна реальність виходить за межі, врегульовані правом, і має витоки у системі інших
соціальних норм, що панують у демократичному суспільстві. Треба пам'ятати, що поняття свободи може мати
неоднакове тлумачення, оскільки, з одного боку, cвoбoда характеризує загальний стан людини, її соціальний
статус, а з другого — конкретизується у можливості вчиняти ті або інші конкретні дії в межах, наданих людині
мораллю та правом. Можливості такого роду, що надаються нормами .чинного права, визначаються як суб'єктивні
права людини. Теорія права і правова практика розрізняють поняття "права людини" і "права громадянина". У
першому випадку мова йде про права, пов'язані з самою людською істотою, її існуванням та розвитком. Людина (як
суб'єкт прав і свобод) тут виступає переважно як фізична особа. За Конституцією України до цього виду прав
належать право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності людини (ст. 28), право на свободу та особисту
недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32) тощо.

Що ж до прав громадянина, то вони зумовлені сферою відносин людини із суспільством, державою, їх
інституціями. Основу цього виду прав становить належність людини до держави, громадянином якої вона є.

Права людини порівняно з правами громадянина пріоритетні. Адже права людини поширюються на всіх людей, які
проживають у тій або іншій державі, а права громадянина — лише на тих осіб, які є громадянами певної країни.
Прикладом прав громадянина, закріплених Конституцією України, є право на свободу об'єднання у політичні партії
та громадські організації (ст. 36), право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38), право на
проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (ст. 39), право на соціальний захист (ст. 46) тощо.

Політичні права і свободи громадян закріплюють їх можливості у сфері громадсько-політичного життя. До цих
прав і свобод відносяться: право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань,
право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації і т.д.

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку
релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособове чи колективно релігійні культи і
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського
порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого
самоврядування.

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Ці права і свободи дають громадянам можливість виявляти своє громадянство у широкому розумінні слова,
підніматись до рівня громадсько-політичних діячів. Саме з реалізацією політичних прав і свобод громадян
помітні зміни в громадсько-політичному житті України: частково з'явилася вільна преса, проводяться
багатопартійні парламентські і президентські вибори тощо.


4. Які основні ознаки економічних та культурних прав людини?

Економічні права і свободи громадян забезпечують їм можливість ставити і досягати економічної мети своєї
діяльності. Конституція України надає своїм громадянам право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами інтелектуальної і творчої праці, право на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом, право на страйк (ст. ст. 41-44, 54).

Український народ десятиріччями не знав не лише власної держави, але й права приватної власності і права на
підприємницьку діяльність, що суттєво знизило його мотивацію до діяльності при переході до сучасних ринкових
відносин.

Закони конкуренції не дають спочивати на лаврах тим, хто досяг економічних успіхів у бізнесі. Досвід,
наприклад, Великобританії свідчить, що протягом XIX століття клас багатих людей змінився на 98%. Основою
цивілізованого суспільства є так званий середній клас, до якого належить переважна частина народу. В Україні
формування середнього класу є одним з пріоритетів державної політики.

Право на працю для більшості українського суспільства є важливою умовою його виживання. При переході до
системи вільних договорів між працедавцями і найманими працівниками зростає роль гарантій права громадян на
працю.

Соціальні права і свободи громадян створюють передумови для задоволення їх соціальних потреб. Це — право на
відпочинок, право на соціальний захист, право на житло та ін. (ст. ст. 45-50) Конституції України.

Реалізація цих прав і свобод залежить від економічного потенціалу суспільства, системи соціального
законодавства. Україна, як соціальна держава, покликана дбати про соціальне здоров'я суспільства. Але держава
може взяти на себе лише такі соціальні зобов'язання, які відповідають рівню економічного розвитку

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1915
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8044
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2064
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3061
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8149
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4623
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4469
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5924
Реклама

Цікаве