швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури155690
2 Історія України37764
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35547
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33199
5 Звіт про проходження виробничої практики 27380
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26980
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19992
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18904
9 Правопис слів іншомовного походження18598
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16797
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «К/р з фінансів підприємства» (ID:1071)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   8 кб.

Дохід та прибуток як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства.


Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її доходність і є вирішальними для
підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу (інвесторів), кредиторів,
державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних
паперів та ін.

Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його прибуток, іноді його замінюють
показником доходу. Крім цих абсолютних показників для оцінки фінансового стану застосовують ряд відносних
показників і коефіцієнтів. Послідовно їх розглянемо, почавши з найбільш загального — доходу.

Показник "доход" досить поширений серед економічних показників на макро- і мікрорівнях, у побуті (доход
національний, підприємства, сім'ї, громадянина). Зміст його є не однозначним. Часто цим поняттям позначають
загальну виручку чи суму грошових надходжень підприємства або окремої особи. Іноді доход ототожнюють з
прибутком. Це крайні тлумачення доходу. У сфері підприємницької діяльності офіційно визнано, що доход — як
показник фінансових результатів — це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і
прирівняних до них витрат. Таким чином, у доході заробітна плата розглядається як його елемент, а не різновид
витрат. Таке розуміння доходу відповідає глобальній макроекономічній меті виробництва, але є суперечливим на
рівні підприємства, де зарплата формально має різну інтерпретацію залежно від форми власності на умови і
результати виробництва. Працівники підприємства, які є його власниками (індивідуальні, колективні
підприємства), розглядають свою зарплату як доход підприємства, а зарплату найманих працівників — як елемент
витрат. Але це формальне, поверхове сприйняття. Від форми власності економічна суть зарплати не міняється.

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає
підприємству за певний період і, за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та
інвестування. Доход іноді є об'єктом оподаткування.

Загальна величина доходу підприємства включає доход від:

- реалізації продукції, робіт, послуг;

- реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних
активів);

- позареалізаційних операцій (пайової участі у спільних підприємствах, здачі майна в оренду, цінних
паперів, товарного кредиту, надходжень або витрат від економічних санкцій тощо).

Доход від реалізації продукції (робіт, послуг) обчислюється як річниця між виручкою і матеріальними та
прирівняними до них витратами у собівартості реалізованої продукції. При цьому у величині доходу не
враховуються податок на добавлену вартість і акцизний збір.

До матеріальних належать витрати, які включаються у відповідний елемент кошторису виробництва. Прирівняними До
матеріальних вважаються витрати на: амортизацію основних фондів, відрахування на соціальні потреби, платежі та
виплати, які об'єднуються у кошторисі виробництва під назвою "Інші витрати". Таким чином, до матеріальних і
прирівняних до них витрат належать усі елементи витрат кошторису виробництва за винятком заробітної плати.
Співвідношення її і матеріальних витрат у кошторисі виробництва дозволяє розрахунково визначити матеріальні
витрати у собівартості реалізованої продукції.

Доход від реалізації матеріальних цінностей і майна — це різниця між ціною їх продажу і матеріальними
витратами на придбання і реалізацію, відповідно доход від реалізації основних фондів — різниця між виручкою
від продажу. залишковою вартістю і матеріальними витратами на демонтаж і реалізацію.

На підприємствах, для яких доход є об'єктом оподаткування, після вирахування податку він поділяється на фонди
споживання, інвестиційний та страховий. Фонд споживання використовується на оплату праці персоналу
підприємства (фонд зарплати) і виплати за підсумком роботи за певний період, за частку у статутному майні
(дивіденд), матеріальну допомогу тощо.

Прибуток — це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну
діяльність підприємства. Характеризуючи надлишок надходжень над витратами ресурсів, прибуток е метою
підприємницької діяльності та основним її економічним показником. При цьому зарплата розглядається як витрати
на ресурсну складову підприємницької діяльності — персонал.

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його
матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи
значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або
принаймі стабілізувати її на певному рівні.

Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає
прибуток від: реалізації продукції (робіт, послуг), матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних
операцій.

Прибуток від реалізації продукції є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між
обсягом реалізованої продукції (без врахування податку на додану вартість і акцизного збору) та її повною
собівартістю.


Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції.Маркетинг — це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в
його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою одержання прибутку. Маркетинг як різновид діяльності, що
є властивим для ринкової економіки, виконує такі функції:

• вивчення ринку, його структуризація (сегментування), аналіз і прогнозування попиту;

• вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;

• визначення номенклатури і асортименту продукції для ринку;

• розробка стратеги виходу на ринок і реакції на дії конкурентів;

• реклама, збут і його стимулювання;

• політика ціноутворення.

Об'єктом маркетингу є комплекс, що складається з елементів "потреби — товар — ціна — реклама — збут".
Центральне місце в цій системі займає товар — все що продається з метою задоволення певних потреб (продукція,
послуги, ресурси, ідеї тощо).

У широкому розумінні маркетинг не просто різновид діяльності, а ринкова концепція управління виробництвом, за
якої принципова ідея — задоволення потреб через ринок — лежить в основі роботи всіх підрозділів підприємства
(проектно-конструкторських, технолого-виробничих, фінансово-комерційних). Це означає, що маркетинг інтегрує в
усі фази підприємницької діяльності й підпорядковує їх інтересам підприємства на ринку. Маркетинг ставить
виробництво продукції у повну залежність від попиту на неї і можливостей її продажу. В умовах
науково-технічного прогресу і конкурентної боротьби для виживання і успішної роботи кожне підприємство повинно
мати розвинуту систему маркетингу і відповідну стратегію ы тактику вирішення маркетингових завдань.

Організації виготовлення конкретних видів продукції (надання виробничих і побутових послуг) повинно
передувати ретельне визначення попиту зовнішнього і внутрішнього ринку товарів і послуг. Найкраще це можна
здійснювати шляхом додержання принципів маркетингу, систематичного проведення маркетингових досліджень. На
підприємствах, що дотримуються стратегії і тактики маркетингу, застосовують такий визначальний принцип
виробничо-господарської діяльності: спочатку дізнатися, який товар і з якими споживчими властивостями, за
якими цінами, у якій кількості та де саме хоче придбати потенційний покупець і лише потім планувати та
організовувати його виробництво.

В умовах ринкової економіки обов'язковим початковим і найбільш відповідальним етапом маркетингових досліджень
є вивчення ринку відповідних видів продукції виробничо-технічного і споживчого призначення та виявлення попиту
на них у найближчі роки. Таку проблему мають виконувати відділи маркетингу, якщо вони створені, або інші
економічні служби підприємства, що здійснюють аналогічні функції. Необхідні підприємствам маркетингові
дослідження можуть проводити також галузеві чи інші науково-дослідні організації ринкової спрямованості
за укладеними договорами (угодами). Найбільш повному і об'єктивному визначенню попиту на виготовлювану та нову
розроблювану продукцію сприяє функціонування товарно-сировинних бірж, торгові будинки, органи управління
зовнішньоекономічною діяльністю, різноманітні періодичні вітчизняні та зарубіжні комерційні видання, рекламні
матеріали тощо.

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1911
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8038
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2059
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3056
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8142
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4618
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4465
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5916
Реклама

Цікаве