швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150766
2 Історія України37187
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34880
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32929
5 Звіт про проходження виробничої практики 27104
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26596
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19919
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18833
9 Правопис слів іншомовного походження18385
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16729
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Податкова система України, її становлення і розвиток» (ID:11155)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   861 кб.

Податкова система України, її становлення і розвиток

ПЛАН

Вступ


Податки — найвпливовіший інструмент регулювання економіки будь-якої держави в галузі фінансів і найважливіший
елемент фінансових відносин на всіх рівнях — держави, регіонів, підприємств, громадян.

Податки є основою доходів держави, вони можуть становити від 85 до 92% у загальній їх сукупності.

Основою економіки є перш за все національне товаровиробництво. Це підприємства, які забезпечують робочими
місцями більшість населення держави та гарантують їй при результативній роботі поповнення її доходів.

Побудова чіткої податкової системи — одна з головних умов ефективного функціонування економіки і фінансів,
оскільки через податки відбувається найтісніший зв'язок між державою та її суб'єктами — юридичними і
фізичними особами щодо формування, розподілу й використання їхніх доходів. За умов економіки з ринковими
відносинами податки, безперечно, необхідно використовувати як невід'ємний і безпосередній структурний елемент
фінансового регулювання економіки, а не тільки як джерело доходів державного бюджету. Це багато в чому
залежить від податкової політики, що провадить уряд країни, яка повинна враховувати певні (встановлені з
часом) постулати створення та функціонування податкових систем.

Формування податкової політики повинно будуватися на принципах:

— стабільної податкової системи;

— застосування одного й того ж податкового тягаря для різних груп платників податків залежно від рівня їхніх
доходів;

— створення однакових умов оподаткування як підприємців, зайнятих у сфері виробництва, так і споживачів.

І Податкам має бути властивий, так би мовити, антициклічний характер. Тобто при спаді економічної
кон'юнктури необхідно здійснювати зменшення рівня оподаткування і навпаки. Це, у свою чергу, мусить
відповідати зростанню інвестиційної активності та скороченню інфляції. Також потрібно застосовувати
автоматичну індексацію податкових платежів, що встановлюються згідно з рівнем інфляції в абсолютних
розмірах.

У сучасному підприємницькому механізмі основним призначенням податків повинен стати захист майнових прав та
інтересів юридичних і фізичних осіб, а також стимулювання до підвищення ефективності виробництва з
використанням юридичне і фактично їхніх доходів.

Як відомо із закордонного досвіду, податки — це один з найраціональніших та найдіовіших інструментів непрямого
регулювання процесів, що відбуваються в економіці. Комплекс податкових заходів, заснований на врахуванні
економічних реалій, здатний суттєво впливати на поведінку суб'єктів підприємництва в економічному середовищі,
посилювати економічну та інвестиційну активність.1. Податкова система України; структура та взаємодія основних елементів


Податкова система України пройшла певний період свого становлення й нині перебуває на етапі удосконалення. З
огляду на це актуальним є наукове обгрунтування основ податкової системи.

У вітчизняній фінансово-економічній літературі визначено критерії наукового підходу до створення податкової
системи, серед яких: системність, встановлення певної бази цієї системи, формування правової основи і
вихідних принципів. Саме на критерії системності ми й зупинимося детальніше, бо, на наш погляд, недостатнє
теоретичне обгрунтування складу податкової системи та її місця у структурі фінансових відносин призводить до
прорахунків податкової політики.

Сучасні суспільні науки й економічна зокрема приділяють велику увагу системному аналізу явищ і процесів, які є
предметом їх дослідження. Системний метод аналізу має ту перевагу, що він дає змогу встановити зв'язки
певного економічного явища з іншими, простежити взаємний вплив цих явищ і процесів. Саме акцент на зв'язки між
явищами, на наш погляд, і дає можливість методу системного аналізу досягати високих успіхів як у природничих,
так і в суспільних науках.

Для виявлення зв'язків необхідно збудувати логічну модель складу системи. Система — це сукупність
взаємопов'язаних елементів, яка відособлена від середовища і взаємодіє з ним як ціле. Таке її визначення у
літературі з питань теорії систем зазвичай супроводжується зауваженням про те, що система в цілому акумулює в
собі характеристики елементів, що її утворюють, і має особливі якості, яких не має жодна з її складових.

Усі елементи системи мають зв'язки між собою, а ще через вхід у систему й вихід із неї пов'язані з
довколишнім середовищем. Вхід у систему характеризує можливості впливу на неї з боку довколишнього
середовища, а вихід — мету системи.

Система постійно перебуває у динаміці. Виділяють два типи динаміки системи: її функціонування і розвиток. Під
функціонуванням слід розуміти процеси, що відбуваються у системі й довколишньому середовищі, котрі стабільно
реалізують фіксовану мету. При цьому ефективною вважається система, яка досягає своєї мети.

Характерною рисою розвитку є той факт, що наявна структура перестає відповідати новій меті, і для
забезпечення нової функції необхідно змінити структуру, а іноді й склад системи. До речі, входи й виходи
системи множинні, і при дослідженні ефективності функціонування системи вчені часто обмежуються одним або
кількома зв'язками на вході й виході, при цьому обираються такі з них, які в певній ситуації вважаються
найважливішими.

У вітчизняній фінансовій науці найчастіше використовуються такі терміни: "податкова система" і "система
оподаткування". Необхідно зазначити, що останній термін використовується частіше, оскільки він продекларований
Законом України "Про систему оподаткування. У статті 2 закону дається визначення: "Сукупність податків і
зборів (обов'язкових платежів) у бюджети і державні цільові фонди, що стягуються у встановленому законами
України порядку, становить систему оподаткування".

На основі цього визначення можна виділити два елементи системи оподаткування: сукупність податків і зборів та
встановлений законами порядок їх стягнення. Названі елементи податкової системи, як правило, деталізуються, і
в її структурі виділяють об'єкти оподаткування, суб'єкти оподаткування, податкові ставки, пільги, квоти і т.
ін.

Визначення терміну "податкова система" дається у праці "Податки" за редакцією В.В. Буряковського: "Податкова
система — це сукупність податків, встановлених законодавчою владою, що стягуються виконавчими органами, а
також методи і принципи побудови податків. Тут уже можна виділити три елементи: сукупність податків,
встановлених законодавчою владою; виконавча влада; методи і принципи побудови податків. Але обидва визначення
можуть застосовуватися для характеристики податкової системи тільки у вузькому значенні, — як "системи
податків".

Розширене трактування системи оподаткування дає С.В. Онишко: "...Система оподаткування — це сукупність
взаємопов'язаних і взаємообумовле-них податків, зборів, внесків і платежів до бюджету та державних фондів,
механізм їх нарахування й вилучення, права та обов'язки податкових служб і платників податків, яка дає змогу
досягти поставленої мети стосовно конкретного відрізку часу”.

Наведене визначення найповніше характеризує оподаткування як систему. По-перше, тут чітко виділяються всі
елементи системи оподаткування: законодавче встановлені податки і збори, методи їх справляння, платники
податків, органи контролю за справлянням податків (Державна податкова адміністрація, Митний комітет України,
Пенсійний фонд України та інші). По-друге, робиться наголос на взаємозв'язку і взаємообумовленості елементів
системи та на меті функціонування системи. Саме зв'язки між елементами і мета надають системі тих рис, які
роблять її якісно досконалішою, ніж сума всіх елементів.

Уся система оподаткування діє у соціально-економічному середовищі й має зв'язок із ним через законодавчі акти
(вхід у систему). Метою системи (вихід із системи) є створення фінансових умов для виконання державою
економічних і соціальних функцій. Цілі соціально-економічної системи завжди множинні. Система оподаткування
не буде ефективною, якщо вона виконуватиме тільки основну функцію — фіскальну. Фінансова практика виробила, а
наука сформулювала ряд критеріїв, яким відповідає ефективна система оподаткування. Такими критеріями є

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1866
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7969
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1978
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3023
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8040
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4576
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4426
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5813
Реклама

Цікаве