швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150610
2 Історія України37106
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34703
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32869
5 Звіт про проходження виробничої практики 26990
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26521
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19909
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18827
9 Правопис слів іншомовного походження18328
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16721
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Навчання з охорони праці» (ID:12619)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   15 кб.

На підприємствах, з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних
актів про охорону праці, розроблюються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств
про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій,
так і з професій за сумісництвом.

Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під
час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового
положення про навчання з питань охорони праці. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без
навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть проводитись як традиційними методами, так
і з використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів, комп'ютерних
навчально-контролювальних систем (далі - автоекзаменатори), комп'ютерних тренажерів тощо.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці,
додержання яких входить до їх службових обов'язків.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит, який проводиться за екзаменаційними
білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням.
Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються протоколом.

Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці виявили задовільні результати, видаються посвідчення.
Працівникам, безпосередньо на своєму підприємстві, видача посвідчень про перевірку знань є обов'язковою лише
тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник на протязі одного місяця
повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань. При незадовільних результатах і повторної
перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

Особам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, організаційно-консультативна допомога щодо навчання
і перевірки знань з питань охорони праці надається місцевими органами Держнаглядохоронпраці та службою охорони
праці місцевих органів виконавчої влади.

Іноземці та особи без громадянства, які є власниками підприємств або офіційно працюють на підприємствах
України у відповідності з чинним в Україні законодавством, проходять навчання і перевірку знань з питань
охорони праці як громадяни України.

 Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці
покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні
тощо) - на керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці.

 Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з питань охорони праці, використання в
повному обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання в ЗО працівників, студентів, учнів та
вихованців несуть керівники відповідних ЗО.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці,
підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким
керівником підприємства доручена організація цієї роботи.

Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в ЗО
(професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів
тощо, в т. ч. відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах), які одержали в установленому порядку
ліцензію Міносвіти та дозвіл Держнаглядохоронпраці на провадження такого навчання.

При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою дисципліна загального курсу "Охорона праці"
вивчається в обсязі не менше 30 годин, а специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з
підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням
технології виробництва.

Для решти робіт підготовка, перепідготовка працівників за професіями можуть здійснюватися як в ЗО
(професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати і т. ін.), так і на підприємстві.
При цьому дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 годин.

Робочі навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників
розробляються на підприємстві на основі типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти
за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки працівників повинні передбачати теоретичне і
практичне (виробниче) навчання з курсу "Охорона праці".

Працівники, що приймаються на роботи, визначені в ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою",
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці 30.11.93 N 30 і зареєстрованому Міністерством юстиції 23.12.93 за
N 196, та ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі", затвердженому наказом
Держнаглядохоронпраці та МОЗ 23.09.94 N 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції 25.01.95 за N 18/554,
проходять на підприємстві (в ЗО, якщо останнє передбачено відповідними нормативними актами) попереднє
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони
виконуватимуть. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань працівників за його результатами проводяться
одноразово до початку самостійної роботи, а також у разі перерви в роботі понад один рік. Періодичні перевірки
знань працівників цієї категорії проводяться в строки, встановлені відповідними міжгалузевими і галузевими
нормативними актами, але не рідше одного разу на рік.

На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом (розпорядженням) керівника
створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, в
службові обов'язки яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в
окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.

До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб,
представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. У разі відсутності на підприємстві
будь-якої із зазначених служб чи профспілки комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше
трьох осіб.

Усі члени комісії в установленому цим Типовим положенням порядку повинні пройти навчання та перевірку знань з
питань охорони праці.

При перевірці знань працівників, які безпосередньо організовують чи виконують роботи підвищеної небезпеки або
роботи, що потребують професійного добору, потреба участі в роботі комісії представника органу
Держнаглядохоронпраці визначається державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону
праці.

Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організовуються заняття: лекції,
семінари та консультації. Для навчання рекомендується застосування комп'ютерних тренажерів, інших технічних
засобів, у разі їх наявності.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії
з перевірки знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів

Посадові особи і спеціалісти відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані
проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці", до початку виконання своїх обов'язків, а
також періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, проводиться в навчальних
закладах, які після перевірки експертно-технічним або Навчально-методичним центром Держнаглядохоронпраці їх
матеріально-технічної бази, програмно-методичного забезпечення та документів, що засвідчують перевірку знань
викладачів з питань охорони праці, отримали дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи.

Заступники керівників (на яких покладені обов'язки з управління охороною праці) міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, які
здійснюють функції управління майном, що перебуває в державній власності, керівники структурних підрозділів
виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісії з перевірки знань з охорони праці цих

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1858
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7960
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1948
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3012
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8011
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4568
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4418
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5790
Реклама

Цікаве