швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури151332
2 Історія України37327
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35015
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33003
5 Звіт про проходження виробничої практики 27183
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26693
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19941
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18842
9 Правопис слів іншомовного походження18451
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16741
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності» (ID:13124)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   8 кб.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІВСТУППерехід від адміністративно-централізованої системи господарювання до ринкової економіки передбачає здійснення
комплексу заходів щодо створення конкурентного середовища. Складність вирішення проблем становлення
економічної змагальності як обов'язкового чинника підприємницької діяльності обумовлена високим рівнем
монополізації виробництва, що утворився в Україні на кінець вісімдесятих років.

У централізованій економіці монополізм виробників обмежувався певною мірою адміністративно-командним впливом
за допомогою планування, лімітованого матеріально-технічного постачання, централізованого регулювання цін.
Економічна реформа призвела до зростання негативних тенденцій, пов'язаних з монополізмом. У підприємств
з'явилась можливість одержувати додаткові переваги зі свого монопольного становища, що знайшло прояв у
необґрунтованому завищенні цін, скороченні обсягів виробництва, зниженні якості продукції. Монополізація
виробництва, відсутність конкуренції супроводжувалась консервацією низького технічного рівня виробництва,
збереженням затратно-орієнтованого ціноутворення, поглибленням структурної кризи внаслідок посилення
диспропорцій між монополізованими і немонополізованими галузями економіки. Орієнтація на лібералізаційну
модель реформування економіки, пов'язану з монетаристським підходом, не виправдалась передусім через
збереження монополізованого характеру виробництва та обігу.

Незважаючи на певні позитивні зрушення у процесах демонополізації, на збільшення кількості господарчих
суб'єктів, формування конкурентного середовища, що відповідає вимогам повноцінного ринку і необхідне для
конкурентного ціноутворення, поки що знаходиться на початковій стадії. Це передусім пояснюється специфікою
монопольних проявів в перехідній економіці, характерних для України.

В сучасних умовах монополізм обумовлюється не стільки великими розмірами підприємств, скільки певним типом їх
дій. Мається на увазі можливість встановлення контролю над ринками збуту, зговору, спрямованого на
встановлення певних рівнів цін, розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх
реалізації чи закупівлі. Внаслідок цього монопольними діями зловживає значно більша кількість підприємств, ніж
та, що визначена монополістами за умовною ознакою їх питомої ваги у виробництві та на ринку. Шляхом зговорів
можуть реалізовуватись монопольні намагання багатьох суб'єктів ринкових відносин.

Значно ускладнюють вирішення проблеми антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції великі масштаби
тіньової економіки, що, з одного боку, не підпадає під державне регулювання, а з другого - негативно впливає
на економічні відносини у легальному секторі. Крім того, монополізація деяких ринків відбувається шляхом
утворення тіньових угруповань, зокрема за участю керівних працівників підприємств, службових осіб, органів
влади та управління, а також через підставних осіб на основі концентрації кримінального капіталу.

Таким чином, складність вирішення проблем розвитку конкуренції в Україні пов'язана з специфікою перехідного
періоду, наявністю сукупності процесів, що виходять за межі класичних схем та моделей, розроблених для умов
сталих економічних систем, розвиток яких відбувається на засадах ринкового господарювання. У зв'язку з цим
конкурентна політика має бути побудована на врахуванні всієї складності прямих та зворотних зв'язків в
економіці перехідного періоду, орієнтуватись на корінні зміни народного господарства країни, забезпечувати
узгодження досягнення стратегічних, перспективних та поточних цілей.

Особливості економічної політики перехідного періоду полягають передусім у визначенні напрямів, форм та
методів трансформаційних процесів, які мають вивести країну на шлях сталого розвитку. Тривалість кризового
періоду свідчить про нездатність спроб механічного запозичення чужих моделей, застосування готових рішень з
досвіду зарубіжних країн. Завдання полягає у відборі таких прогресивних форм і методів, що знайшли
розповсюдження у світовому господарюванні і які можуть бути адаптовані до конкретних умов сучасного стану
соціально-економічного розвитку України. Потрібно уникнути спрощеного трактування причинно-наслідкових
зв'язків, які можуть мати місце в господарській системі, що зазнає глибинних змін. Не можна керуватись в
економічній політиці уявами про ті заходи, що ефективні в умовах висококонкурентного ринку , не враховуючи
всієї складності трансформаційних процесів, що мають охопити різні сторони існуючої системи господарювання.

Для вибору певних шляхів та методів демонополізації економіки особливого значення набуває врахування
необхідності докорінної структурної та технологічної перебудови, здійснення активної інвестиційної політики,
реалізації загальних завдань перехідного періоду, що передбачає недопущення розпорошення інвестиційних
ресурсів. Перехід до нової економічної системи в Україні ускладнюється не тільки проблемами подолання кризових
явищ, але й насамперед, формування власне економіки України. Поки що країна не має цільного
народногосподарського комплексу, а володіє сукупністю окремих галузей та виробництв, формування та розвиток
яких на протязі десятиріч були підпорядковані вирішенню завдань всього Радянського Союзу. Закладення основ для
розбудови високорозвинутої національної економіки на ринкових засадах є головною метою перехідного періоду.
Цій меті мають бути підпорядковані конкурентна політика і антимонопольне регулювання.

Антимонопольне регулювання у розвинутих країнах побудоване на принципі забезпечення раціонального
співвідношення монопольних і конкурентних сил. Реалізація цього принципу досягається по різних напрямках
конкурентного впливу на суб'єктів господарювання - в межах внутрішнього ринку, з боку зовнішньої конкуренції,
в самій монополізованій структурі. Щодо останнього треба зауважити, що в світовій практиці для усунення
недоліків, пов'язаних з монополізмом, у межах компаній формуються умови, що забезпечують розвиток конкуренції
між їх підрозділами та філіями. Їм надається комерційна самостійність, вони встановлюють безпосередні зв'язки
зі своїми споживачами і тому певною мірою конкурують одне з одним.

Бажане співвідношення конкурентних і монопольно регулюючих сил забезпечується на олігополістичних ринках.
Олігополія характеризується обмеженою кількістю крупних виробників, що виготовляють всю або майже всю галузеву
продукцію. Більшість галузей економіки розвинених країн мають олігопольну структуру. Олігополія не вважається
протизаконною. Антитрестівські позови спрямовані, як правило, тільки проти змов олігополістичних фірм щодо
проведення спільної ринкової політики.

Наявність сукупності факторів потенційної конкуренції обумовлює нестійкий характер сучасної монополії.
Динамічність розвитку ринку, зміни його структури, спричинені науково-технологічними нововведеннями,
активізацією диверсифікаційних процесів, інтенсифікацією міжгалузевого та міждержавного переливу капіталу,
глобалізацією економіки, обмежують монопольну владу компаній. Великі прибутки, що одержує монополіст внаслідок
повного використання своєї ринкової влади, є стимулом для потенційних конкурентів, спонукають їх до вступу в
галузь. Знаходячись під загрозою потенційної конкуренції, компанія, що панує на ринку, вже не буде
встановлювати монопольно високі ціни, щоб не робити занадто принадливим вторгнення на галузевий ринок,
внаслідок чого зменшується ступінь його монополізації навіть при високій концентрації виробництва.

Враховуючи велике значення фактору потенційної конкуренції у подоланні монополістичних тенденцій,
пріоритетними напрямками антимонопольних заходів слід вважати усунення економічних та адміністративних
перешкод для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, а також створення сприятливих
фінансово-економічних, організаційних та правових умов для входження на ринки нових конкуруючих структур. Для
посилення конкурентного тиску важливе ефективне функціонування механізму міжгалузевого переливу капіталу у
відповідності з ціновими сигналами фондового ринку і відмінностями галузевої рентабельності капіталу.

Саме з урахуванням впливу потенційної конкуренції має формуватись стратегія створення конкурентного середовища
в Україні. При цьому треба мати на увазі, що закономірності господарювання минулої епохи вільної конкуренції
вже не відповідають вимогам сучасного виробництва. Спрощений підхід до демонополізації означатиме намагання
утвердити архаїчні форми конкуренції, що перешкоджатимуть розбудові високорозвинутої національної економіки.
Адже така орієнтація не зможе забезпечити ефективне використання ресурсів, їх концентрацію з метою здійснення
структурної і технологічної перебудови. Тому потрібні об'єктивні оцінки ролі великих підприємств у подоланні
кризи.

Потенційна конкуренція пов'язана з процесами глобалізації економіки, необхідністю обумовленою ними адаптацією
до вимог світової кон'юнктури. Інтернаціоналізація господарського життя протистоїть загрозі загнивання
економічної діяльності навіть монопольним структурам. Тиск міжнародної конкуренції обмежує монопольну владу
компаній над своїми галузями, вимагаючи від них здійснення заходів, що відповідають конкурентній поведінці.
Таким чином, міжнародна економічна конкуренція все більше стає важливим внутрішнім фактором розвитку всіх
країн.

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1876
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7982
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2020
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3031
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8093
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4590
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4440
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5881
Реклама

Цікаве