швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури156501
2 Історія України37870
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35693
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33270
5 Звіт про проходження виробничої практики 27460
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27065
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20003
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18912
9 Правопис слів іншомовного походження18652
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16806
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Фондовий ринок та його розвиток в Україні» (ID:19735)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       12 стр.
Размер в архиве:   125 кб.

Фондовий ринок та його розвиток в УкраїніЗмістВступ


Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в економіці України супроводжується активізацією процесів
приватизації державної власності, створенням акціонерних підприємств і становленням фондового ринку. Водночас
розвиток фондового ринку стримується внаслідок: низької конкурентноздатності українських цінних паперів у
порівнянні з іноземними; відставання законодавчої бази від потреб суб’єктів господарювання; недостатнього
рівня прозорості інформації про діяльність учасників фондового ринку, що викликає недовіру населення і
акціонерів; відсутності мотивації до операцій на ринку цінних паперів; масового інвестування приватними
інвесторами у тверду валюту, а не в корпоративні цінні папери тощо.

Питання пов’язані з механізмом функціонування фондового ринку знайшли відображення у світовій економічній
теорії. Перші спроби осмислити та теоретично обґрунтувати сутність та роль ринків цінних паперів у ринковому
механізмі були пов’язані з процесами утворення ринків державних боргових зобов’язань та розвитком акціонерних
товариств. Зокрема, Д. Рікардо, А.Сміт піднімали питання впливу ринку державних цінних паперів на сукупний
обсяг інвестування в економіці, розглядали принципи оптимальної його організації. Вагомий внесок у дослідження
механізму функціонування ринків зобов’язань внесли І.Фішер, К.Віксель, проблемам організації обігу позикових
та майнових фондів приділяли значну увагу К.Маркс, А.Маршалл. Пізніше, питаннями, пов’язаними з фондовим
ринком, займалися Дж.М.Кейнс, Дж.Хікс, М.Фрідмен, Дж. Тобін, У.Баумоль.

Розвиток та удосконалення фондового ринку в Україні вимагають, з одного боку, максимального наближення до
принципових засад функціонування розвинутих ринків, які виступають еталоном; але, з іншого боку, врахування
зовнішніх умов функціонування такого ринку та специфіки завдань, що постають перед трансформаційними
економіками. Дана, та взаємопов’язані з нею проблеми неодноразово піднімалися у працях вітчизняних вчених,
зокрема: О.Любкіною, А.Чухном, В.Лагутіним, О.Василиком, В.Лінніковим, Ю.Петрунею, О.Мозговим. Окремі аспекти
функціонування фондового ринку піднімали у своїх працях Н.Костіна, І.Лютий, М.Гальчинський, В.Євтушевський,
В.Шелудько та інші.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності фондового ринку, його місця
та ролі в процесі розвитку ринкових відносин в Україні. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені
наступні завдання: дослідити сутність фондового ринку та його роль в економіці; визначити суб'єктів фондового
ринку та їх взаємовідносини; дослідити особливості становлення та розвитку фондового ринку України, його
нормативне та організаційно-економічне забезпечення; проаналізувати особливості функціонування фондового ринку
в Україні в сучасних умовах; обґрунтувати основні напрямки активізації фондового ринку України.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є система економічних відносин з приводу становлення та
функціонування фондового ринку України та пов’язаний з цим комплекс теоретичних та практичних питань щодо
проблем та перспектив його розвитку. Об’єктом дослідження є фондовий ринок України як елемент фінансового
ринку, зокрема, процес еволюції та сучасний стан його основних інструментів та інститутів.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у процесі проведення дослідження використано комплекс
методів: на основі системно-аналітичного здійснено теоретико-методологічне узагальнення наукових концепцій,
розробок і пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених дослідженню фондового ринку;
функціонально-структурний аналіз дав змогу визначити структурні ознаки системи регулювання та регламентування
операцій з цінними паперами; логічне узагальнення і метод порівняльного аналізу широко застосовувалися на
різних стадіях роботи.

Інформаційну базу досліджень становлять законодавчі та інші нормативно-правові акти, ухвалені відповідними
органами державної влади, аналітичні й статистичні матеріали, звіти, розробки вітчизняних і зарубіжних вчених
у предметній галузі дослідження.Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти дослідження сутності фондового ринку1.1. Сутність фондового ринку


Фондовий ринок представляє собою сукупність економічних відносин із приводу випуску і обігу цінних паперів між
його учасниками. Його основою виступає товарний ринок, гроші і грошовий капітал. Він виконує як
загальноринкові, так і специфічні функції. До загальноринкових відносяться: одержання прибутку; встановлення
цін; інформування учасників про об'єкти торгівлі й участь у ній; розв'язання суперечок між учасниками;
встановлення пріоритетів і органів контролю.

До специфічних функцій, у свою чергу, відносяться[; ; ]: перерозподільча (перерозподіл коштів між галузями і
сферами економічної діяльності); переведення заощаджень у виробничу сферу; фінансування дефіциту державного
бюджету на неінфляційній основі; хеджування (страхування цінових і фінансових ризиків).

Фондовий ринок зародився в надрах ринку споживчих товарів, тому операції з цінними паперами відбувалися на
оптових ринках і товарних біржах. Розвиток міждержавної торгівлі став основною рушійною силою розвитку ринку
цінних паперів і фондових бірж. Поява державних (казначейських ) облігацій та векселів теж вплинула на цей
процес, розширила коло цінних паперів на фондових біржах, передусім Англії, Франції та Німеччини [, с.
12–17].

З початку XIX ст. роль фондових бірж в економіці зросла, і в свою чергу мало місце первісне нагромадження
капіталу, оскільки промислова революція сприяла інтенсивному зростанню суспільного виробництва, яке
випереджало зростання споживання. Крім того, розвитку фондового ринку сприяв розвиток організаційних форм
суспільного виробництва у більшості промислових корпорацій і акціонерних банків.

Фондовий ринок активно сприяв розвитку виробництва внаслідок конкуренції на фондових біржах, що забезпечували
переливання грошових активів у галузі, які були потрібні виробництву (будівництво залізниць, металургійних
заводів, шахт, розвиток текстильної галузей). Однак, з одного боку, швидкий розвиток фондового ринку позитивно
впливає на поступальний розвиток продуктивних сил, а з іншого боку, періодичні біржові кризи і спади
активності на ринку цінних паперів посилюють наслідки загальних економічних криз.

На початку XX ст. більш швидкими темпами розвивався фондовий ринок США, ніж європейські фондові ринки. Після
"Великої кризи" у США було прийнято закон про емісію цінних паперів; закон про біржову торгівлю цінними
паперами; реєстрація цінних паперів стала обов'язковою; створено державні органи з контролю та економічного
регулювання обігу цінних паперів; було встановлено обмеження коливань котирування, державне страхування
вкладів[].

В Україні початок фондового ринку датується кінцем XVIII ст., коли було відкрито Одеську фондову біржу. У
грудні 1917 р. радянський уряд заборонив операції з цінними паперами. Але в період нової економічної політики
(НЕПу) знову виник організований обіг цінних паперів, який здійснювали фондові відділи при товарних біржах у
кількох великих торговельно-промислових центрах, зокрема в Києві, Харкові. Після припинення НЕПу за рішенням
радянського уряду всі фондові біржі було ліквідовано (1930 p.). Їх відродження почалося з початку 90–х років
ХХ ст. Приватизація та поява акціонерних товариств стали визначальним чинником відновлення діяльності фондових
бірж, налагодження позабіржового обігу цінних паперів [,с.15-16].

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1915
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8044
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2064
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3061
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8149
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4623
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4469
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5924
Реклама

Цікаве