швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури152379
2 Історія України37439
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35142
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33053
5 Звіт про проходження виробничої практики 27236
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26737
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19954
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18853
9 Правопис слів іншомовного походження18494
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16745
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Організація обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства» (ID:28915)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       46 стр.
Размер в архиве:   446 кб.

Організація обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства 
ЗМІСТ


ВСТУП


Розвиток в Україні ринкової економічної системи, її інтеграція до світового європейського простору вимагає
запровадження принципово нового організаційно-економічного механізму регулювання праці та її оплати. Він
повинен ґрунтуватися на сучасних прогресивних міжнародних стандартах методології та організації
бухгалтерського обліку та аудиту, що зумовлює необхідність дослідження й оцінки ефективності організації
обліково-аналітичних, аудиторських процесів і визначення основних напрямів їх удосконалення.

Система обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства перебуває в процесі реформування відповідно до
міжнародних стандартів і поки що недосконала. Значною мірою це пов’язано з тим, що праця як об’єкт обліку та
аудиту є однією з найскладніших і найвагоміших економічних категорій, оскільки покликана виконувати життєво
необхідні для людини відтворювальну, регулюючу, стимулюючу та соціальну функції. На всіх етапах розвитку
економіки і суспільства оплата праці була і залишається надалі найважливішим трудовим стимулом.

Теоретичні та практичні питання обліку та аудиту праці та її оплати завжди були предметом наукових досліджень,
зокрема, таких відомих українських учених-економістів, як: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, С.В.
Івахненка, А.М. Колота, М.В. Кужельного, Т.Г. Мельник, Є.В. Мниха, В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, В.В. Сопко,
Н.М. Ткаченко, Б.В. Усач, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших. Серед зарубіжних дослідників слід назвати Х.
Андерсона, Ю.А. Данилевського, А.Д. Шеремета, Р.П. Колосову та інших.

Незважаючи на велику кількість дослідників, ряд теоретичних, методичних та практичних аспектів з обліку та
аудиту розрахунків з персоналом підприємства в сучасних умовах розвитку національної економіки, формування
соціально орієнтованого ринку праці в контексті стандартизації і гармонізації їх з міжнародними вимогами
вивчені недостатньо. Насамперед це стосується питань щодо сутності та складових розрахунків з персоналом,
методики та організації бухгалтерського обліку та аудиту нарахувань і виплат заробітної плати, зокрема в
умовах використання сучасних комп’ютерних технологій.

Актуальність, теоретична і практична значимість дослідження зазначених проблем, а також необхідність пошуку
напрямків удосконалення обліку й аудиту розрахунків з персоналом підприємства в умовах формування соціально
орієнтованої ринкової економіки визначили вибір теми даної роботи.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення
організації обліку і аудиту розрахунків з персоналом.

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання:

дослідити економічну сутність розрахунків з персоналом;

розглянути форми, системи та види розрахунків з персоналом;

визначити особливості організації обліку і аудиту на підприємстві ТОВ ФПС «Агро»;

вивчити особливості організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці на базовому підприємстві;

дослідити особливості організації обліку з підзвітними особами;

проаналізувати особливості організації обліку кредитних операцій з працівниками;

дослідити особливості організації обліку розрахунків з персоналом з відшкодування завданих збитків;

розкрити організаційні аспекти складання звітності за розрахунками з персоналом підприємства;

визначити мету, завдання та джерела аудиту розрахунків з персоналом;

розкрити методику організації перевірки розрахунків з персоналом підприємства.

Об`єктом дослідження є господарські операції по розрахунках з оплати праці. В якості базового підприємства
обрано ТОВ ФПС „АГРО”. Предмет дослідження є організація обліку і аудиту розрахунків з персоналом
підприємства.

Теоретичною і методичною базою роботи стали загальновизнані наукові методи загальнонаукової методології
пізнання досліджуваних явищ і процесів. Зокрема, досліджувалися теоретико-методичні засади обліку розрахунків
з персоналом із застосуванням діалектичного і системного методів з метою аналізу трудових процесів на
підприємстві у їх розвитку, взаємозв’язку і взаємозалежності. Для дослідження передумов виникнення й
об’єктивних закономірностей розвитку апарату з проблем розрахунків з оплати праці, їх обліку й аудиту на
різних етапах розвитку суспільства застосовувалися історичний та логічні методи. В роботі використано
методи порівняння, аналізу і синтезу, індукції і дедукції. При дослідженні методики та організації
бухгалтерського обліку й аудиту на підприємстві широко використовувалися метод вибіркового спостереження,
табличний, графічний методи, порівняння.

Дослідження ґрунтувалося на нормативно правових і первинних документах, розробках окремих вчених. Джерелами
інформації для дослідження слугували нормативні документи Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства фінансів України, дані бухгалтерського обліку базового підприємства, звітність підприємства,
наукові праці та публікації вітчизняних й зарубіжних вчених за напрямом дослідження тощо.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вони формують підґрунтя для
дослідження і практичного розв`язання проблем удосконалення обліку й аудиту розрахунків з персоналом з
урахуванням вітчизняних і міжнародних вимог та стандартів.

РОЗДІЛ 1. Теоретико-організаційні аспекти розрахунків з персоналом підприємства
1.1. Економічна сутність розрахунків з персоналом


Розрахунки з персоналом здійснюють всі організації і багато індивідуальних підприємців. В основному - це
виплата заробітної плати та відрахування до бюджету податків з неї. Це одна з найбільш складних ділянок
бухгалтерського обліку[,c.1].

Заробітна плата - це частина національного доходу, призначена для задоволення особистих потреб працівників, що
видається в грошовій формі відповідно до кількості та якості витраченої праці.

Національний дохід, частиною якого є заробітна плата, - це знову створена в галузях матеріального виробництва
вартість, необхідна для подальшого розширення, відтворення виробництва та підвищення добробуту людей.
Звичайно, крім заробітної плати, джерелом національного доходу є і прибутки підприємств, і суми від надходжень
податків на додану вартість та акцизний збір. Зростання національного доходу залежить від темпів підвищення
продуктивності праці, економії матеріальних ресурсів та збільшення чисельності людей, зайнятих у матеріальній
сфері виробництва.

Такий розподіл стимулює підвищення продуктивності праці, матеріальної зацікавленості працівників у результатах
індивідуальної та загальної праці, внаслідок чого буде підвищуватися національний дохід країни. На жаль,
сьогодні в Україні помітно знижується вплив усіх факторів, що призводить до зменшення національного доходу, а
значить, до зниження заробітної плати.

Отже, заробітна плата - це виражена в грошовій формі частина сукупного продукту, що виплачується працівникові
відповідно до витраченої ним праці.

Заробітну плату з практичного погляду можна охарактеризувати як плату, що надається за використання праці, або
як ціну витраченої праці. Вона може бути у вигляді премій, гонорарів, місячних окладів тощо. Правильніше було
б використовувати термін заробітна плата для визначення ставки плати за одиницю часу або розрахованої за

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1887
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8010
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2033
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3038
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8099
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4598
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4447
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5894
Реклама

Цікаве