швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури161747
2 Історія України38566
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)36574
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33829
5 Звіт про проходження виробничої практики 27947
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27576
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20136
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина19129
9 Правопис слів іншомовного походження19064
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16934
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Контрольна з документознавства» (ID:32)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   21 кб.

Контрольна з документознавства План1. Назвіть основні атрибутивні компоненти документа

Головної складового документа виступає інформація, тобто дані, зведення, повідомлення, знання, призначені для
передачі в процесі комунікації. Інформація, що утримується в документі, має визначену специфіку, що
виражається в наступному:

1. Документ є носієм соціальної інформації, створеної людиною для використання в суспільстві.

2. Документ припускає наявність семантичної інформації, що є результатом інтелектуальної діяльності людини.
Наявність змісту — один з головних відмітних ознак документа.

3. Інформація передається дискретно, тобто у виді повідомлень. Повідомлення, зафіксоване на якому-небудь
матеріальному носії (папірусі, папері, пластмасі, фотоплівці), стає документом. Для документа характерна
довершеність повідомлення. Незавершене, фрагментарне повідомлення не може бути повноцінним документом.
Виключенням є незакінчені літературні твори, ескізи, начерки, чернетки, що характеризують творчий процес
їхнього творця (письменника, ученого, художника).

4. Як будь-який об'єкт, що має знакову природу, повідомлення являє собою закодований текст. Значення або
зміст закодованого тексту можна зрозуміти, лише знаючи знакову систему кодування і декодування інформації.

5. Документ — це інформація, що зафіксована на матеріальному носії способом, створеним людиною, — за допомогою
листа, графіки, фотографії, звукозапису й ін.

6. Документ має субстанціональність (речовність).

2. Охарактеризуйте основні способи та засоби запису інформації

В даний час використовують системи запису інформації (ручну, механічну, магнітну, оптичну, фотографічну й
електростатичну), а також системи відтворення інформації (ручну, поліграфічну, механічну, магнітну, оптичну,
електростатичну).

У залежності від способу фіксування інформації розрізняють рукописні, механічні, магнітні, оптичні,
фотографічні, електростатичний документи.

Першим способом фіксування інформації є ручний спосіб — нанесення знаків від руки. Такі документи називаються
рукописами або рукописними книгами.

З винаходом друкарської машинки і початком її промислового виробництва (1867 р.) з'явився машинопис як спосіб
текстового фіксування. Вона витиснула ручний спосіб і використовується для створення і копіювання документів.
Документ, видрукуваний на друкарській машинці, вважається рукописом, або машинописним рукописом. В даний час
більшість архівних, ділових, неопублікованих документів виконані машинописним способом на друкарських машинках
або ЕОМ.

Завдяки появі поліграфії — галузі техніки, спеціалізованої на множинному відтворенні тексту і зображень,
виникла друкована продукція. Друкований документ виготовлений за допомогою поліграфічних або інших засобів
масового розмноження документів. Добутки печатки — вироби поліграфічного виробництва, отримані друкуванням або
тисненням.

Різновидом фотографічного запису є електронно-фотографічний запис, здійснювана електронним пучком.

У 1740 р. уперше був застосований механічний запис інформації для складання перфокарт, а з 1888 р. — для
фіксації звуку на грамплатівках.

Механічний запис виробляється за допомогою зміни фізичного стану поверхні або структури носія. Розрізняють
термопластичну — здійснювану шляхом нагрівання носія запису; поперечну — при якій напрямок коливань різця
паралельно до поверхні носія запису; глибоку — при якій напрямок коливань різця перпендикулярно до поверхні
носія запису (грамплатівка, фонограма, перфокарта).

У 1870 р. на практиці перевіряється можливість багаторазового зменшення і відтворення текстів. Це послужило
поштовхом до розвитку мікрофільмування на базі фотографії.

У 1895 р. винайдений кінематограф (Франція). На кінодокументі зміст переданий фотографічним способом у виді
послідовно розташованих на кіноплівці зображень.

На початку XX в. з'явився магнітний запис. Вона здійснюється під впливом магнітного поля шляхом зміни стану
носія запису або його окремих частин при впливі сигналів записуваної інформації. Розрізняють запис з подовжнім
і поперечним намагнічуванням, а також термомеханічний запис.

У 70-і роки XX в. виник оптичний запис інформації сфальцьованим пучком електромагнітного поля оптичного або
близького до нього діапазону випромінювання, що, впливаючи на робочий шар носія запису, змінює його стан під
впливом сигналу записуваної інформації.

Запис і зчитування інформації можуть виконуватися і за допомогою лазерного променя (оптичний диск, диски типу
CD-ROM, компакт-диск, голограма).

При магнітооптичному запису одночасна дія оптичного пучка і магнітного поля на носій викликає зміна магнітного
стану носія відповідно до записуваної інформації.

Одним з основних способів фіксування інформації є звукозапис — це запис звуку на носії. Документи, що містять
звукову інформацію, зафіксовану будь-якою системою звукозапису, називають фонодокументами.

Документи, зміст яких цілком або частково виражено перфораціями, матричним магнітним записом, матричним
розташуванням стилізованих знаків і т.п., пристосовані для автоматичного зчитування, прийнято називати
машиночитаємими документами.

Постійне розширення способів запису (фіксування) інформації приводить до виникнення усе більш складних
нетрадиційних видів документів, що сполучаться з традиційними документами, рукописними і печатними.

3. Яка сутність понять “вид” та “тип” документа?

Сутність класифікації і типологізації документів складається в диференціації об'єктів вивчення по визначених
ознаках.

Класифікація припускає строгий розподіл документів за законами логіки, в основному чотирьом: єдність підстави,
домірність членів розподілу, їх взаємовиключаємість, безперервність розподілу. Найважливіший з перерахованих —
закон єдності підстави розподілу — вимагає, щоб весь обсяг поняття «документ» був розділений по одному з
ознак. Оскільки в документа таких ознак багато, обсяг поняття повинний поділятися всякий раз по новій
підставі. Таким чином, класифікація являє собою диференціацію документів по одній найбільш істотній ознаці. Ця
сукупність документів групується по визначеній ознаці у вид.

Типологізація є часткою класифікації документів. Вона зв'язана з угрупованням документів на основі їхньої
подоби деякої узагальненої моделі, іменованої типом. Це загальні, істотні риси визначеної групи документів.
Складність типологізації складається у визначенні необхідного і достатнього набору найбільш характерних
ознак.

Найчастіше як типологічні ознаки виступає функціонально-цільове призначення, читацька адреса документа,
характер інформації, що утримується в ньому (науковий, науково-популярний, виробничий, довідковий,
інформаційний і т.п.). Іноді в основу типологізації видань кладеться жанровий критерій — масштаб охоплення
об'єкта відображення, особливості внутрішньої структури видання, особливості (стиль) викладу матеріалу.

Таким чином, типологічна схема і схема класифікації створюються в результаті різних логічних процесів. Різна
методика їх побудови, способи угруповання. Якщо в основі класифікації лежить насамперед диференціація ознак,
то в основі типологізації — їхня інтеграція.


4. Які особливості нормативно-констатуючих виробничих видань?

Нормативний документ установлює правила, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів
діяльності або їхніх результатів. До 1993 р. застосовувалися терміни «нормативно-технічний документ»,
«спеціальні види нормативно-технічних і технічних документів і літератури».

До нормативних документів по стандартизації відносяться:

1) стандарти і 2) технічні умови.

Стандарт — нормативний документ, розроблений, як правило, на основі відсутності протиріч по істотних питаннях
більшості зацікавлених сторін і затверджений компетентним органом. У стандарті встановлені для загального і
багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів
діяльності або їх результатів і сприятливому досягненню оптимального ступеня упорядкування у визначеній
області. Це нормативне виробничо-практичне видання, що містить комплекс норм, правил, вимог до об'єкта
стандартизації, що встановлюються на основі досягнень науки, техніки і передового досвіду і затверджуються

Замовити реферат
Реклама
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1989
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8168
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2133
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3176
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8228
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4698
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4563
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука6017
Реклама

Цікаве