швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури161238
2 Історія України38486
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)36465
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33749
5 Звіт про проходження виробничої практики 27869
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27499
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20113
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина19080
9 Правопис слів іншомовного походження18998
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16912
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Особливості підліткового віку 13-16 років» (ID:32986)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   32 кб.

Заказ 1177. Вікова психологія


Особливості підліткового віку 13-16 років Зміст


Вступ


Людина проходить у своєму житті декілька основних стадій розвитку: дитинство, юність, зрілість, старість. І
кожен етап є цінним для неї, має свої яскраво означені властивості та риси, за якими його неможливо сплутати з
будь-яким іншим. Однак за класифікацією психологів, котрі кожну стадію підрозділяють ще на декілька підетапів,
можна визначити й інші вікові проміжки часу розвитку індивіда. Таким є період отроцтва – етап життя дитини,
коли вона поступово починає набувати ознак дорослої людини, як в фізичному, так і в психічному становленні.

За великим рахунком, підліток – це велика дитина, однак така, визначення рис і властивостей якої гідне
спеціального розгляду і аналізу. В цей час відбуваються важливі зміни, що стосуються зовнішнього вигляду і
внутрішнього світу індивіда. Їх вивчення особливо необхідно для педагогічної психології та педагогіки –
наукам, які прагнуть формувати найбільш ефективні методики навчання і виховання підростаючої молоді,
підготовки її до дорослого життя. Знання психологічних рис особистості підлітка, його когнітивних можливостей,
емоційних та вольових особливостей, потрібні педагогами для продуктивної співпраці з дитиною цього віку.


1. Загальна характеристика підліткового віку.


Отроцтво займає проміжне положення між дитинством і дорослістю. За традиційною класифікацією, це час між 11-12
до 14-15 років (а деякі дослідники продовжують його й до 16 років). В даний період відбуваються значні зміни у
світогляді юнака, змінюється його відношення до звичних речей, ситуацій, знайомих осіб. Підліток продовжує
жити в сім'ї, вчитися в школі, він оточений здебільшого тими ж однолітками. Проте підліток починає інтенсивно
рефлексувати на себе, на інших, на суспільство. Тепер вже інакше розставляються акценти: сім'я, школа,
однолітки оцінюються по-новому та набувають нових значень. Для підлітка відбувається зміна в шкалі цінностей.

Українські психологи пишуть: „Підліток проходить великий шлях в своєму розвитку: через внутрішні конфлікти з
самим собою і з іншими, через зовнішні зриви і сходження він може знайти відчуття особистості. Прагнення
підлітка до статусу дорослого – мрія малодоступна. Тому часто в отроцтві підліток знаходить не відчуття
дорослості, а відчуття вікової неповноцінності” 


Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В., Булах І. С., Зелінська Т. М. Вікова та педагогічна
психологія: Навч. посібник. К., Просвіта, 2004. с. 25..

Цікавими є означення отроцтва, які надають західні науковці. Відповідно до своєї теорії рекапітуляції, С. Хол
вважав, що підліткова стадія в розвитку особистості відповідає епосі романтизму в історії людства. Його
уявлення про „бунтуючи” отроцтво, насичене стресами і конфліктами, в якому домінують нестабільність,
ентузіазм, сум'яття і царює закон контрастів, глибоко увійшло до психології. Підлітковий вік, за Е.
Шпрангером, – це вік вростання в культуру. Головні новоутворення цього віку: відкриття «Я», виникнення
рефлексії, усвідомлення своєї індивідуальності. Інший дослідник – В. Штерн – розглядав підлітковий вік як один
з етапів формування особистості, і в цьому плані, на його думку, вирішальну роль відіграє та цінність, яка
переживається людиною як найвища у житті. Ш. Бюлер психологічні зміни, що відбуваються в розвитку особистості
підлітка, пов'язувала перш за все з процесом статевого дозрівання

Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М., Академия, 1999. с.
346..

Е. Еріксон, який вважав підлітковий вік найважливішим і найважчим періодом людського життя, підкреслював, що
психологічна напруженість, яка супроводжує формування цілісності особистості, залежить не тільки від
фізіологічного дозрівання, особистої біографії, але і від духовної атмосфери суспільства, в якому людина живе,
від внутрішньої суперечності суспільної ідеології. У науковій концепції Ж. Піаже описується, що у віці від
11–12 років і до 14 – 15 років здійснюється остання фундаментальна децентрація – дитина звільняється від
конкретної прихильності до даних в полі сприйняття об'єктів і починає розглядати світ з погляду того, як його
можна змінити

Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология. М., Российское педагогическое агентство. 1996. с. 52..

Значне місце приділено характеристиці отроцтва в працях радянських та пострадянських психологів.
Л.С. Виготській відзначав основні новоутворення підліткового періоду: зміна інтересів у зв'язку з
перехідним віком, поява мислення в поняттях, зміна уяви, розвиток рефлексії і на її основі самосвідомості.

У концепції Д.Б. Ельконіна підлітковий вік, як всякий новий період, пов'язаний з новоутвореннями, які
виникають з провідної діяльності попереднього періоду. Учбова діяльність виробляє «поворот» від спрямованості
на світ до спрямованості на самого себе. До кінця молодшого шкільного віку у дитини виникають нові можливості,
але він ще не знає, що вона собою уявляє. Рішення питання «Що я таке?» може бути знайдено тільки шляхом
зіткнення з дійсністю.

Саме в отроцтві набуває гостроти так звана підліткова криза – пік перехідного періоду від дитинства до
дорослості. Кризовий характер цього періоду показує, що у дитини з'явилися нові потреби, задоволення яких
серйозно утруднене. Зовні вони виявляються в грубості і нарочитості поведінки підлітка, в прагненні поступати
наперекір бажанням і вимогам дорослих, в ігноруванні зауважень, замкнутості і т.д.

На утворення підліткової кризи впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Зовнішні чинники: постійний
контроль з боку дорослих, залежність і опіка, від яких підліток всіма силами прагне вивільнитися, вважаючи
себе достатньо дорослим, щоб ухвалювати самостійно рішення.

Внутрішні чинники полягають в звичках і рисах вдачі, що заважають підлітку здійснити задумане (внутрішні
заборони, звичка підкорятися дорослим і ін.).

Підліткова криза, на думку Л. І. Божовіч, пов'язана з виникненням нового рівня самосвідомості, характерною
межею якого є поява у підлітків здібності і потреби пізнати самого себе як особистість, що володіє
характерними тільки для неї якостями та рисами характеру

Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология. М., Российское педагогическое агентство. 1996. с. 58.. Це
породжує у підлітка прагнення до самоствердження, самовираження і самовиховання. Механізмом розвитку
самосвідомості є рефлексія. Підлітки критично відносяться до негативних рис свого характеру, переживають через
ті риси, які заважають їм у дружбі і взаємостосунках з іншими людьми. Хоча в цей період відбувається
об'єктивна зміна соціального положення підлітка (виникають нові відносини з оточуючими; розширяється поле
діяльності і ін.), найважливішим чинником, що впливає на виникнення кризи, є рефлексія на внутрішній світ і
глибока незадоволеність собою. Втрата ідентичності з самим собою, неспівпадання колишніх уявлень про себе з
сьогоднішнім образом – ось основний зміст підліткових переживань.

У підлітковому віці можуть з надмірною швидкістю відбуватися зміни, пов'язані із зростанням організму. Багато
підлітків, підпадаючи під залежність від фізичного стану, починають сильно нервувати і обвинувачувати себе в
неспроможності, незграбності.

Підлітковий вік – період відчайдушних попуток «пройти через все». При цьому підліток здебільшого починає свій
похід з табуйованих або раніше неможливих сторін дорослого життя. Багато підлітків «з цікавості» пробують
алкоголь і наркотики.

Найважливішою особливістю підлітків є поступовий відхід від прямого копіювання оцінок дорослих до самооцінки,
акцентуація опори на внутрішні критерії. Уявлення, на підставі яких у підлітків формуються критерії
самооцінки, отримуються в ході особливої діяльності – самопізнання. Основною формою самопізнання підлітка є
порівняння себе з іншими людьми – дорослими, однолітками.

Отроцтво завдяки потребі пізнати себе (ідентифікація з власним «Я») і прагненню відкрити через постійні
рефлексії сутність самого себе, позбавляє підлітка спокійного душевного життя. Рефлексії на себе і інших
відкривають в отроцтві глибини своєї недосконалості – і підліток йде в стан психологічної кризи. Але криза
отроцтва збагачує підлітка знаннями і відчуттями таких глибин, про яких він навіть не підозрював в дитинстві.

Замовити реферат
Реклама
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1979
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8149
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2119
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3159
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8217
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4685
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4546
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука6002
Реклама

Цікаве