швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури152287
2 Історія України37424
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35127
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33044
5 Звіт про проходження виробничої практики 27229
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26730
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19950
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18850
9 Правопис слів іншомовного походження18488
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16743
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «ФІЛОСОФІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ФОРМА СВІТОГЛЯДУ» (ID:32998)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   21 кб.

Заказ 1261. Філософія


Відповіді на три питання Зміст


1. ФІЛОСОФІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ФОРМА СВІТОГЛЯДУСвітогляд є система узагальнених відчувань, інтуїтивних представлень і теоретичних поглядів на навколишній
світ і місце людини в ньому, на різнобічні відношення людини до світу, до самої себе та до інших людей,
система не завжди усвідомлених основних життєвих установок людини, визначеної соціальної групи і суспільства,
їхніх переконань ідеалів, ціннісних орієнтацій, соціально-політичних, моральних, етичних і релігійних
принципів пізнання й оцінок. Світогляд – це свого роду каркас структури свідомості особистості, соціальної
групи чи суспільства в цілому.

В історії людства виокремилися три основних форми світогляду:

Міфологія;

Релігія;

Філософія.

Філософія є формою світогляду, яка уявляє собою систему самих загальних теоретичних поглядів на світ, місце в
ньому людини, з'ясування різноманітних форм відносини людини до світу. Філософія відрізняється від інших форм
світогляду не стільки предметом, скільки способом його осмислення, ступенем розробленості проблем і методів
підходу до них.

Філософія – особливий, науково-теоретичний тип світогляду.

Філософський світогляд відрізняється від релігійного і міфологічного тим, що він:

заснований на знанні (а не на вірі, як в релігії, або вигадці, як в міфології);

рефлексивний, тобто має місце зверненість думці на саму себе;

логічний – має внутрішню єдність і систему;

спирається на чіткі поняття і категорії.

Виходячи з цього, можна сказати, що філософія є вищим рівнем і видом світогляду, який характеризується
раціональністю, системністю, логікою і теоретичною оформленістю.

Філософія як світогляд пройшла три основні стадії своєї еволюції:

космоцентризм;

теоцентризм;

антропоцентризм.

Космоцентризм – філософський світогляд, в основі якого лежить пояснення навколишнього світу, явищ природи
через могутність, всесильність, нескінченність зовнішніх сил – Космосу і згідно якому все суще залежить від
Космосу і космічних циклів (дана філософія була властива Стародавній Індії, Стародавньому Китаю, іншим країнам
Сходу, а також Стародавній Греції).

Теоцентризм – тип філософського світогляду, в основі якого лежить пояснення всього сущого через панування
нез'ясовної, надприродної сили – Бога (був поширений в середньовічній Європі).

Антропоцентризм – тип філософського світогляду, в центрі якого стоїть проблема людини (Європа епохи
Відродження, нового і новітнього часу, сучасні філософські школи).

Філософія і світогляд, безумовно, мають спільність. Вона полягає в тому, що вони: 1) є своєрідними формами
суспільної свідомості, способами духовно-практичного освоєння світу; 2) мають однаковий предмет осмислення –
відношення “людина – світ”; 3) дають цілісне уявлення про світ, людину, її походження і т.п.; 4) мають
спільність за деякими своїми функціями (наприклад, виховною).

Разом з тим, філософія і світогляд – це не тотожні поняття. Їх нетотожність полягає в наступному:

1. Поняття “світогляд” більш широке за обсягом ніж поняття “філософія”. Світогляд включає в себе різноманітні
погляди людини на світ – філософські, релігійні, суспільно-політичні, економічні, етичні, естетичні і т.п.

2. Для характеристики світогляду використовуються поняття “загальна картина світу”, “світовідчуття”,
“світосприйняття”, “світоуявлення”, “світорозуміння” тощо. Для філософії найважливішими в цьому контексті є
“світорозуміння”.

3. Філософія і світогляд різні за своєю структурою. Перша включає в себе онтологію, логіку, теорію пізнання
(гносеологію), діалектику, антропологію і т.п. В структуру останнього включаються: (досвід, знання, віра,
ціннісні орієнтації, переконання тощо).

4. Філософія представляє собою форму суспільної свідомості, світогляд і науку. Світогляд як система поглядів
на світ, як спосіб його духовно-практичного освоєння не є наукою. Світогляд може ґрунтуватися на не наукових
засадах.

5. Філософія відображає і обґрунтовує своє осмислення світу своїми методами, принципами, законами, своїм
логіко-понятійним апаратом, маючи таку функцію, як логіко-гносеологічна. Світогляд не має такої функції.

Хоч філософія і є світоглядом, тобто сукупністю найзагальніших поглядів на світ і місце в ньому людини, проте
це зовсім не означає, що всякий світогляд є також філософією. Поняття „світогляд” ширше за поняття
„філософія”. Це означає, що перше включає друге. Воно включає і інші види світогляду – міфологічний, художній,
релігійний і т.п.

Інший аспект цього питання пов'язаний з розглядом різних рівнів відображення дійсності. Світогляд і філософія
є результат відображення світу, але глибина цього відображення може бути різною:

а) Перший елементарний вид відображення відбувається на рівні відчуттів. Стосовно світогляду він пов'язаний з
світовідчуванням або світобаченням. Тут фіксуються лише окремі, зовнішні прояви буття, світ явищ, а не
сутності.

б) Наступні по глибині рівні відображення в цьому плані – світосприйняття і світоуявлення. Тут створюється вже
суцільна картина світу, позначається взаємозв'язок процесів і явищ, відбувається фіксація їх тотожності і
відмінності. Проте на цьому рівні світогляд обмежений більше чуттєвим досвідом, ніж раціональним мисленням.

в) Коли відбувається відображення за допомогою понять, формується світогляд, здатний розкрити закономірності і
сутність явищ і процесів. Понятійне відображення – це найглибший рівень відображення, пов'язаний з абстрактним
мисленням і теоретичним пізнанням. Світогляд на цьому рівні можна назвати світобаченням. Саме його і
представляє філософія.

Філософія – це вищий рівень і вид світогляду, це теоретично оформлений, системно-раціональний світогляд. Вона
по самій своїй суті покликана розкривати раціональне значення і загальні закономірності існування і розвитку
світу і людини. Існують різні типи філософських світоглядів (наприклад, матеріалістичний і ідеалістичний) і
відповідно до цього – різне відношення між їх науковими і позанауковими елементами. Це дозволяє визначити
філософський світогляд як єдність наукового і позанаукового пізнання.

Наукова сторона філософського світогляду виявляється в тому. що воно враховує досягнення окремих наук,
узагальнює їх. Позанаукова сторона філософського світогляду виявляється в особистості філософа, яка неминуче
в цьому світогляді відбивається. Правильно затверджує Фіхте: "Яку хто філософію вибере, залежить від того,
якою вона є людиною: бо філософська система – не мертве начиння, яке можна було б відкладати або брати за
бажанням, вона одушевлена душею людини, що володіє нею". 


Фихте И. Наукоучение 1801 года / Б.Яковенко (пер.с нем.), М., Логос, 2000. – С.122. Фіхте підкреслює
суб'єктивну, особову сторону філософського світогляду, тобто його позанаукову визначеність, яка, як правило,
відсутня в тих світоглядних висновках, які робляться в науці.


Таким чином, світогляд – одна з форм свідомості людини, невід'ємний атрибут життєдіяльності людей. Способом
його існування виступає філософія, а також суттєві "виміри" людини, включаючи її потенціальні можливості та
призначення. Відповідно до цього філософія має світоглядну функцію, яка полягає в тому, що вона, збагачуючи
людей знаннями і про світ і про людину, про його місце у світі і можливостях його пізнання і перетворення,

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1885
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8006
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2032
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3034
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8097
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4596
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4445
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5891
Реклама

Цікаве