швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури155611
2 Історія України37748
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35531
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33189
5 Звіт про проходження виробничої практики 27364
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26964
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19991
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18903
9 Правопис слів іншомовного походження18588
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16796
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Питання з соціології» (ID:33145)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Заказ 2025. Соціологія

Три питання (см. зміст) Зміст

1. МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНИХ І МІЖІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДНОСИН. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОТРЕБ, ІНТЕРЕСІВ ТА ЦІННОСТЕЙ


В соціології людина виступає первинним елементом соціальної структури. Вона є основним "матеріалом", з якого
"будуються" соціальні групи та суспільство в цілому. Дослідження основних механізмів взаємодії особистості і
суспільства – одне з найскладніших завдань соціологічної науки. Основною проблемою, навколо якої розгортаються
дискусії з часів виникнення соціології, є проблема протистояння особистості і суспільства. У ході протистояння
визначилися дві групи механізмів, протилежних за змістом і водночас близьких за взаємозалежністю і
взаємопотребою.

До першої групи відносяться механізми соціалізації особистості (соціальна адаптація, індивідуалізація,
соціальний контроль). До другої групи – механізми саморозвитку, зміни соціальної системи (індивідуальна
цілеспрямованість, міжособистісне спілкування, різноманітні способи зв’язку індивідів із суспільством).

Така галузь соціології, як соціологія особистості, вивчає реально функціонуючі соціальні механізми
взаємовпливу і взаємозалежності особистості і суспільства, допомагає виявити нові суспільні процеси, створює
соціальні технології, що сприяють поєднанню об’єктивних і суб’єктивних, спільних та індивідуальних факторів
розвитку особистості. Основна мета регулювання соціальної взаємодії – практична узгодженість і координація дій
членів суспільства з урахуванням їхніх потреб та інтересів.

Потреби – побудники до праці, що активізують людину, однак спонукальною силою володіють лише усвідомлені
потреби. Потреба – це нестаток, що прийняв специфічну форму у відповідності з культурним рівнем і особистістю
індивіда. Нестаток – почуття недостачі, що відчувається людиною, чого-небудь.

Інтерес – причина соціальної дії, усвідомлена і якимсь чином виявлена потреба. Потреби й інтереси бувають
матеріальні, духовні і соціально-політичні.

Людина є свідомою істотою у тому значенні, що вона усвідомлює умови власного існування, поставлену мету і
засоби її здійснення, регулятивні норми поведінки, форми соціального контролю, наявний статус і приписаний
сценарій рольової діяльності, власні домагання та міру їх реалізації. Однією з особливостей людини є здатність
надавати речам і явищам дійсності ціннісних рис, давати їм певну оцінку і діяти відповідно до них. У такому
разі цінності і оцінки стають чинниками людських дій, визначають їх зміст і спрямованість. Саме тому вони
мають бути розглянутими в контексті взаємодії людини зі своїм суспільним оточенням.

Цінностями називається вся сукупність знаків, символів і явищ, якими індивід чи група керуються в своїй
поведінці. Існують соціальні цінності: статус, престиж, авторитет, влада, популярність та ін. Окрім цього
існують ще цінності культури.

Цінності складають певну ієрархію, стосовно якої можливими є якісні оцінки (більше-менше, краще-гірше,
вище-нижче). У кожній системі є своя основна цінність, навколо якої будується увесь ланцюг.

Системність цінностей не виключає внутрішньої суперечливості між її окремими елементами. Цінності
розташовуються в певній опозиції, тобто як певні альтернативи: добро – зло, матеріальне – духовне, приватна –
колективна власність, свобода – необхідність, рівність – нерівність, справедливість – несправедливість та ін.

Говорячи про цінності як уявлення суб’єкта (суспільства в цілому, класу, групи, окремої людини) про головні
цілі життя і роботи, а також про основні форми досягнення цих цілей, слід звертати увагу на ціннісні
орієнтації. Ціннісна орієнтація – це стійке, соціально-обумовлене відношення до сукупності матеріальних,
духовних благ і ідеалів, на основі якого виникає прагнення до досягнення визначених цілей. Ціннісні орієнтації
визначаються по пануючому інтересі в сполученні з реальним статусом людини. Через це поняття відбувається
взаємозв’язок між цінностями і інтересами людей.


2. РОБОЧИЙ ПЛАН СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Робочий план соціологічного дослідження є одним із документів програми дослідження та входить у її структуру
(Схема 1). Розробка робочого плану є заключним етапом перед проведенням безпосередньо дослідження. При
складанні робочого плану в нього закладаються основні процедурні заходи, які необхідні при підготовці та
проведенні дослідження. Це дозволяє з необхідною точністю визначити затрати часу, сил, засобів, а також обсяг
роботи – як наукової, так і організаційної.


Робочий план складається на базі встановлених правил, суть яких в тому, що всі науково-дослідні та
організаційно-технічні процедури і операції групуються в чотири розділи.

Перший розділ передбачає порядок підготовки, обговорення та затвердження програми і інструментарію
дослідження. Сюди входять питання формування і підготовки групи збору первинної інформації (тих, хто буде
проводити інтерв'ю і анкетування). В цьому розділі також передбачено проведення пілотного (розвідувального)
дослідження, яке повинно показати, як "працює" інструментарій. Це допомагає виявити помилки та певні слабкі
місця в організації дослідження. Якщо пілотне дослідження виявляє якійсь помилки, слід оперативно внести
корективи в інструментарій та в програму дослідження. Повністю підготовлені документи тиражують і передають
інтерв'юерам. Всі ці моменти знаходять своє відображення в цьому розділі робочого плану з обов’язковим
визначенням дати, місця та відповідальної особи за проведені заходи.

Другий розділ охоплює всі організаційні і методичні види робіт. В ньому вказується, що необхідно зробити, де,
коли і в які терміни. При цьому важливо сповістити інтерв'юерів про цілі, завдання та практичне значення
соціологічного дослідження, в якому вони братимуть участь. Це необхідно для того, щоб вони мали можливість
заздалегідь підготуватися до відповідей на запитання, які можуть їм завдавати респонденти. Якщо анкети або
бланки інтерв'ю будуть роздаватися і заповнюватися в групах, які необхідно опитати, під керівництвом
інтерв'юера (анкетера), то в робочому плані необхідно передбачити й таку процедуру.

Третій розділ присвячений плануванню операцій, які пов’язані з підготовкою отриманої інформації для обробки її
на ЕОМ. План повинен передбачити кількість фахівців обчислювального центру, що необхідні для здійснення цієї
процедури. Під час її виконання дослідники працюють разом з програмістами, операторами ЕОМ, під їх контролем
формується масив інформації для її вводу до комп’ютера. Перед цим вибраковують анкети, які не містять
відповіді на головні питання, а також кодують (шифрують) відкриті питання. Зашифровані питання вводять в
пам'ять ЕОМ за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Статистичний інформаційний масив обробляється
електронними машинами, і дослідники отримують зведені таблиці цифр або відсотків – табуляграми. Існує декілька
видів табуляграм. Деякі з них надають відповідь тільки на одне запитання, де розкриваються усі альтернативи,
що входять до даного запитання ("так", "ні", "не знаю"); відповідь при цьому надається в абсолютних цифрах і
відсотках. В інших табуляграмах відразу роздруковуються відповіді на декілька запитань, і для їх розшифрування
необхідні відповідна підготовка дослідника до цієї роботи та час. Тому під час складання цього розділу
робочого плану, ретельно підбираються відповідні спеціалісти, з ними проводиться відповідний інструктаж та
визначається час і терміни проведення робіт.

Четвертий розділ передбачає аналіз результатів обробки. Отримав табуляграми, дослідники готують попередній,
проміжків або підсумковий звіт про проведене соціологічне дослідження, роблять висновки та формулюють
практичні рекомендації й пропозиції замовнику.

Практично, робочий план охоплює всі робочі та організаційні заходи, які мають бути виконані під час підготовки
і проведення дослідження, обробки та аналізу його результатів. План деталізує всі етапи проведення
дослідження, враховує усі найменші "дрібниці". Попереднє осмислення та планування таких робот позбавляє у
подальшому від гальмування при роботі, чітко визначає виконавців, терміни та час проведення того чи іншого
виду робіт. Робочий план дослідження дає можливість передбачати і найефективніше визначати весь обсяг
наукових, організаційних та фінансових витрат, а також надає дослідженню необхідної ритмічності на всіх його
етапах. Розробка робочого плану передбачає також дотримання відповідних принципів і правил, тобто певної
технології. У загальному вигляді вони адекватні принципам та правилам управлінської та виконавської
діяльності, вимогам теорії соціального управління.

Проведення соціологічного дослідження потребує гнучкого поєднання науково-теоретичної, методичної і

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1911
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8038
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2058
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3056
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8142
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4616
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4464
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5914
Реклама

Цікаве