швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури152335
2 Історія України37435
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35136
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33048
5 Звіт про проходження виробничої практики 27233
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26734
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19954
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18852
9 Правопис слів іншомовного походження18492
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16744
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Домінантні тенденції висвітлення проблеми соціалізації особистості традиції нації» (ID:33157)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

Заказ (2388)Работа 2Тема: Домінантні тенденції висвітлення проблеми соціалізації особистості традиції нації

Зміст

ВступСоціалізація як явище, що притаманне людському суспільству, досліджується багатьма науками: філософією,
соціологією, психологією, соціальною психологією, історією, етнографією, політологією, педагогікою. В
соціальній філософії проблема людини розглядається крізь призму процесу набуття нею ідентичності, тому що цей
процес тісно пов’язаний з формуванням особистості, її моральних якостей, поведінки і здатності до
саморозвитку. Велике значення при цьому мають характерні риси суспільства, які визначають його національну
самобутність. Говорячи про соціалізацію особистості відповідно до традицій нації, слід виділити ряд тенденцій
висвітлення цієї проблеми.1. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЯВИЩЕ ЖИТТЯ НАЦІЇФормування особистості, зокрема її світоглядних норм, суспільно ціннісної спрямованості та соціальної
поведінки, відбувається через входження в навколишнє середовище та різностороннє його пізнання, перетворення
на суспільного індивіда, залучення до соціального життя як активної і дійової сили. Упродовж усього життя
людина як соціальна істота стикається з потребою бути серед людей, взаємодіяти з ними, тобто входити в
системи міжособистісних відносин. Велике значення при цьому набувають такі елементи суспільної свідомості як
національна культура та національна самосвідомість.

Визнаючи значення культурних цінностей, слід зауважити, що найбільш зрозумілою стає їх величезна роль у
функціонуванні соціуму, коли ми починаємо аналізувати ситуації, за яких система таких цінностей руйнується.
Ця руйнація швидко призводить до катастрофічних наслідків. Отоді і виявляється, що така тонка для багатьох
"річ" – культура, і була тою вирішальною силою, що зумовлювала процвітання людської спільноти.

Тільки на ґрунті національної культури людина може піднестися на той рівень вільної реалізації свого творчого
потенціалу, який відповідає природі й об’єктивним потребам суспільства певної конкретно-історичної доби.


Могильний А.П. Культура і особистість, К., Вища школа, 2002 р.– С.22. Процес засвоєння індивідом певної
системи знань, норм і цінностей, що дають йому змогу бути повноправним членом суспільства – дістав назву
соціалізації. Він охоплює як соціально контрольовані процеси цілеспрямованого впливу на особистість
(виховання) так і стихійні, спонтанні, що впливають на формування її індивідуальних якостей.

У формуванні терміну та визначенні суті соціалізації особистості в сучасних дослідженнях є дві думки:
соціалізація особистості, як біологічної істоти, яка лише пристосовує природжені форми поведінки до умов
людського буття; а інша думка вчених, що вбачають в особистості пасивний продукт соціальних впливів. Особливою
ланкою в такому процесі є творчість, як неперервне народження нового, що становить суть життя. Тож
соціалізація розглядається не просто як сукупність зовнішніх впливів, що регулюють прояви, внутрішньо
притаманних індивідові біопсихологічних імпульсів і потягів, і як процес формування цілісної особистості.
Індивідуальність з цього погляду є не передумовою соціалізації, а її результатом.

Тож зміст, стадії і конкретні механізми соціалізації мають історичний характер, істотно видозмінюючись від
одного типу суспільства до іншого, ї, зрештою, визначаються соціально-економічними та суспільно-політичними
структурами цих суспільств. При цьому процес соціалізації не зводиться до безпосередньої взаємодії індивідів,
а охоплює все розмаїття суспільних відносин.

Важливим аспектом активності індивіда в процесі соціалізації є ідентифікація, як ототожнення себе з іншою
людиною, групою, колективом, що дає змогу успішно оволодівати різними видами соціальної діяльності, засвоювати
і трансформувати у власні об’єктивно значущі соціальні норма та цінності, брати на себе певні соціальні ролі.
Ідентифікація здійснюється у найрізноманітніших формах, що відрізняються одна від одної психологічним
механізмом, характером видів діяльності, засвоюваних ролей, норма та цінностей, а також ступенем ефективності
цього засвоєння.

Розрізняють три основні форми ідентифікації:

Перша – пряме емоційне ототожнення себе з реальною чи вигаданою особою (батьки у ранньому дитинстві та ін.).
Така ідентифікація виконує важливі психологічні функції, наприклад, функцію захисту, але має малу ефективність
у засвоєнні соціально-культурних умінь, оскільки полягає здебільшого в копіюванні та імітації поведінки
інших.

Друга форма – віднесення себе до певної номінальної соціокультурної групи – вікової, національної, статевої
тощо – дає змогу індивідові опанувати найважливіші для цієї групи стереотипи поведінки, вимоги, щодо основних
культурних ролей. Так, прирівнюючи себе до вікової групи, індивід визначає істотні соціальні межі своєї
поведінки, хоча її конкретні норми, цінності та рольові вимоги можуть варіюватись.

Третя форма – усвідомлення своєї належності до реальної соціальної групи чи колективу. Дістаючи емоційне
підкріплення у вигляді особистої симпатії, таке усвідомлення сприяє активному засвоєнню характерних для певної
спільноти норм соціокультурних цінностей та поведінки.

Отже, основним механізмом соціалізації індивіда є його інтеріоризація, або інтерналізація – переведення
вироблених людством у цілому і різними суспільними групами зокрема зовнішніх норм, цінностей та установок у
власний внутрішній світ і використання їх як регуляторів поведінки.

Соціалізація є процес набуття людською істотою свого єства – “другої природи”. Суспільна природа людини
означає, що процес соціалізації як рух її у часі, є, по-перше, набуття нею відчуття спорідненості з певними
колективами (етнічними, релігійними, віковими, професійними); по-друге, набуття нею такої єдності, що не має
тотожності ні в яких колективних ідентичностях, тобто в ідентичності людини поєднуються колективне та
індивідуальне начала. Комбінація цих елементів і породжує відчуття своєї індивідуальної само тотожності і
цілісності.


2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРНА СФЕРА ЖИТТЯ НАЦІЇДеякі дослідники приділяють велику увагу в вивченні проблем соціалізації розумінню цінностей культури.

Могильний А.П. Культура і особистість, К., Вища школа, 2002. – С.11. Адже перш ніж перевести зовнішній світ
культури нації у внутрішній світ особистості, потрібно передусім зрозуміти, осмислити його. Тільки після
такого осмислення і відповідного пристосування до індивідуальних особливостей чуже стає своїм, зовнішнє
переходить у внутрішнє і стає його атрибутивним змістом.

Опинившись соціалізованою, особистість вступає в межі норм і цінностей певної соціокультурної організації.
Вона має приймати все і віддавати також плоди праці, що не суперечили б з тими стандартами, які вже склалися в
даному суспільстві. У сучасному світі проблема розуміння норм і цінностей нашого суспільства набуває дедалі
більшої актуальності. Це зумовлено загостренням геополітичної та суспільно-політичної ситуації, посиленням
глобальних суперечностей. Знання культурних цінностей певної доби, культурної спільноти тощо визначається їх
функціональними особливостями, конструктивними параметрами, пов’язаними з мінливість способів і умов їх
створенням, ідейними спонукальними мотивами.

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1887
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8009
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2033
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3037
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8098
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4597
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4447
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5893
Реклама

Цікаве