швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури152278
2 Історія України37420
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35125
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33043
5 Звіт про проходження виробничої практики 27228
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26729
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19950
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18850
9 Правопис слів іншомовного походження18487
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16743
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Психологія міжособистісних відносин» (ID:33388)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       32 стр.
Размер в архиве:   79 кб.

Предмет Соціальна психологія

тема: "Психологія міжособистісних відносин".

ЗМІСТВСТУП


Актуальність дослідження. Актуальність даного дослідження викликана, з одного боку, активним перетворенням
соціальних структур України, що відбуваються в даний час, а, з іншого, певним дефіцитом психологічних знань,
необхідних для формування гармонійних відносин між соціальними групами і окремими людьми в суспільстві.
Взаємовідносини, що виникають в умовах українського кризового соціуму не завжди є злагодженими і
безконфліктними, і сьогодні, як ніколи, помітні ознаки соціально-психологічної напруженості як в трудових,
навчальних колективах, так і у сімейному колі. Формування дружніх, товариських відносин між людьми актуально
стає на порядку денному в багатьох виробничих і навчальних групах. Практика показує, що в більшості випадків
попередженню суперечок могли б сприяти знання та навички продуктивної комунікації, вміння миротворче і
толерантно поводитися в різного роду конфліктних ситуаціях.

У соціальній психології, в основному зарубіжній, склалося біля десятка крупних напрямів, зайнятих вивченням
взаємодії і взаємин у групі. До найзначніших можна віднести наступні: 1) теорію групового конфлікту
(Л. Козер, У. Ньюкомб, У. Самнер, Л. Уайт, М. Шеріф,); 2) теорію соціального обміну (О. Блелок,
Дж. Хоманс, Дж. Тібо, Г. Келлі, П. Уїлкін); 3) дослідження інтернрупового контакту (Г. Оллпорт, К. Стефан,
С. Кук); 4) дослідження проблем конфлікту і злагоди (Дж. Бертон, К. Боулдінг, А. Грум, Н. Келман,

С. Райт); 5) дослідження міжгрупових відносин у сфері управління організацією (Г. Лівітт, Р. Лайкерт, А.
Браун); 6) дослідження впливу меншин (С. Московічі, Г. Левайн, Ф. Доме, Я. Ван Авермайет); 7) теорію
соціальної ідентичності (С. Рейчер, Г. Теджфел); 8) теорію самокатегорізациі (Дж. Тернер, У. Хогг, Р.
Оукс).

У вітчизняній науці першими роботами, спеціально присвяченими психологічним механізмам взаємостосунків у
групах, можна назвати роботи С.Л. Франка (1929), І.А.Ільїна (1935) і Б.Ф. Поршнєва (1966). У 80-90-ті роки ХХ
ст. почали публікуватися результати спеціальних досліджень, що розкривали нові сторони формування відносин у
групах. Це роботи В.С. Агєєва, Е.Н. Аллахвердянц, В.В. Гріценко, Н.М. Лебедевой, Ю.А. Лунева, Л.І. Науменко,
В.П. Познякова, Г.У. Солдатової, Т.Г. Стефаненко, П.М. Шихірєва. У їх роботах вивчались проблеми взаємодії
суб'єктів економічної, виробничої діяльності, взаємовідносин між представниками різних етнічних груп, окремі
властивості процесу побудови міжгрупових і внутрішньогрупових відносин.

Сучасні українскі науковці: О.В. Волянська, Л.М. Дунець, А.Б. Коваленко, М.Н. Корнєв, Н.М. Крюкова, В.К.
Ларіонова, Г.В. Ложкін, В.В. Москаленко, Ю.М. Москаленко, А.М. Ніколаєвська, Л. Е. Орбан-Лембрик, М.І.
Пірен, Н.І. Пов’якель, М.М. Обозов, В.О. Татенко, В.Д. Хрущ, О.В. Швачко розглядають взаємовідносини як вид
соціально-психологічної взаємодії, досліджуючи їх у сфері спілкування, управлінської діяльності,
конфліктології. У конкретних сферах діяльності вивчали міжособистісні взаємовідносини людей наступні науковці:
Н.М. Бісик, І.С. Булах, А.М. Воробйов, Л.В. Долинська, В.М. Кушнірюк – в педагогічній, О.П. Макарович, В.С.
Кушнір, Р.В. Павелків, Є.М. Потапчик, Г.Ю. Топольницька – у військовій, Г.М. Траверсе – у медичній,
С.Г. Дубовик, А.Т. Калганова – в управлінській. Разом з тим слід відмітити, що сучасними вітчизняними
дослідниками практично не вивчалися процеси міжособистісних відносин у виробничій сфері.

Мета дослідження вивчити процеси формування міжособистісних відносин у трудових колективах.

Об’єкт дослідження – трудовий колектив як соціально-психологічний феномен.

Предмет дослідження – особливості побудови міжособистісних відносин у трудовому колективі.

На реалізацію поставленої мети спрямовані наступні завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз дослідження проблеми формування ефективних міжособистісних взаємовідносин.

2. Вивчити особливості формування взаємовідносин у конкретній виробничій групі.

3. Дібрати діагностичний інструментарій для дослідження взаємостосунків у трудовому колективі та провести їх
емпіричне дослідження.

4. Розробити шляхи оптимізації міжособистісних стосунків у даному колективі.

Методи дослідження. Завдання дослідження було реалізовано шляхом застосування системи теоретичних та
емпіричних методів. Серед них: теоретичний аналіз та систематизація наукових даних з проблеми;
спостереження, бесіди. Також було застосовано ряд конкретних методик, спрямованих на вивчення
соціально-психологічних чинників формування міжособистісних відносин: соціометрія, методика К. Томаса,
методика агресивності А. Басса – А. Даркі.

Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку
використаної літератури, додатків.


Розділ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН1.1. Досвід вивчення міжособистісних відносин у вітчизняній та зарубіжній соціальній психології


Життя людей немислиме без спілкування і взаємодії. "Людина є суспільною твариною", – говорив з цього приводу
давньогрецький філософ Аристотель у своєму творі "Політика". Цим самим він хотів підкреслити, що потреба у
спілкуванні та налагоджені взаємовідносин закладена у людину генетично і виступає на рівні підсвідомих
інстинктів. Важливість спілкування в житті людського суспільства визнається одностайно всіма філософами і
науковцями і не підлягає сумніву.

В ході спілкування формуються відносини між індивідами.У будь-якому акті взаємодії людей завжди присутнє їх
деяке відношення один до одного. Відношення, на думку соціального психолога В.Г. Крисько, це "соціалізований
зв'язок внутрішнього і зовнішнього змісту психіки людини, його взаємодія з оточуючою дійсністю і свідомостю"
[12; с. 182]. Поняття "відношення", на думку даного науковця, виступає базовою категорією психологічної
науки. Воно отримує конкретне втілення в будь-яких контактах, взаємодіях людини з людиною. Відношення як факт
ставлення одного індивіда до іншого емоційно підкреслює будь-які зв’язки особистості з зовнішнім світом. На
такій основі визначає міжособистісні відносини і Л.Е. Орбан-Лембрик: "Міжособистісні відносини – це
взаємозв'язки між людьми, що об'єктивно переживаються і різною мірою усвідомлюються" [18; с. 324].

Проблема міжособових відносин у вітчизняній психологічній науці почала активно досліджуватися тільки з кінця
70-х років ХХ ст. і, на думку сучасних вчених, на сьогоднішній день досліджена тільки частково. За
ствердженням В.О. Татенко, багато аспектів ділових і міжособистісних відносин в науковому плані є недостатньо
розробленими" [32; с. 6].

У 1979 рокі в монографії М.М. Обозова "Психологія міжособистісних відносин" ("Психология межличностных
отношений"), що мала потім декілька перевидань, узагальнені результати емпіричних досліджень вітчизняних і
зарубіжних фахівців. Це найглибше і грунтовніше дослідження, котре і в даний час зберігає свою актуальність.
У подальших публікаціях проблемі міжособистісних відносин надається мало уваги. За рубежем ця проблема
аналізується в довідниках по соціальній психології. Найцікавішим сумісним дослідженням Т. Хустона і Г.
Левінгера є "Міжособистісна привабливість і міжособистісні відносини", яке не втратило значення і в даний
час.

Міжособистісні відносини сьогодні досліджуються як складова соціальної взаємодії, що має декілька підходів до
розуміння процесів, котрі відбуваються під час спілкування людей. Передусім широко відома теорія соціальної
дії, згідно з якою в різних варіантах пропонується опис індивідуального акту дії. При цьому акцентується увага
на різних аспектах взаємодії: люди, їхній зв'язок, вплив один на одного, їх зміни. Основне завдання полягало в
пошуку домінантних чинників мотивації дій. Так, за теорією Т. Парсонса, в основі соціальної діяльності лежать
міжособистісні взаємодії, на яких будується людська діяльність. На думку даного дослідника, широкий контекст
людської діяльності – це результат одиничних дій, тобто з елементарних актів, якими є одиничні дії,

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1884
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8006
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2032
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3034
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8097
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4596
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4445
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5891
Реклама

Цікаве