швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури158175
2 Історія України38032
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35913
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33376
5 Звіт про проходження виробничої практики 27563
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27178
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20019
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18937
9 Правопис слів іншомовного походження18723
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16819
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Система економічних фондів, її сутність» (ID:436)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   8 кб.

Система економічних фондів, її сутністьФонд (фр. fond, від латин, fondus — основа) - це запаси, ресурси, нагромадження, капітал. Це кошти чи
матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. Система економічних фондів створена для сприяння певним
видам діяльності, соціальним групам людей, тощо.

Фонд заміщення (ФЗ) — частина суспільного продукту, що спрямовується на відновлення зношених у процесі
створення національного доходу засобів виробництва. Відтворення спожитих засобів виробництва здійснюється в
кожній економічній системі. За натурально-речовим змістом ФЗ — сукупність засобів виробництва, за вартісною
формою — вартість матеріальних витрат, перенесена на суспільний продукт (уречевлена минула праця), яка постає
у вигляді амортизаційного фонду і вартості спожитих обігових фондів. Розрізняють процес заміщення зношених
засобів виробництва за споживчою вартістю і за вартістю. У першому випадку з сукупного суспільного продукту
виділяють передусім засоби праці, що за своєю потужністю, якістю, продуктивністю, матеріаломісткістю та іншими
властивостями відповідають зношеним засобам виробництва. Більше того, заміщення зношених засобів праці
досконалішими і продуктивнішими — важлива умова соціально-економічного прогресу суспільства (в т.ч.
науково-технічного), що зумовлює необхідність впровадження якісніших предметів праці. НТР створює можливість
заміщення зношених засобів виробництва досконалішими і продуктивнішими за тією самою або нижчою вартістю. З
огляду на це ФЗ може бути меншим за вартістю, ніж у попередньому періоді. Двома основними структурними
елементами ФЗ є заміщення зношених основних і спожитих обігових фондів. Заміщення зношених основних фондів
здійснюється за рахунок амортизаційного фонду. ФЗ обігових фондів спрямовується на заміщення спожитих у
процесі виробництва предметів праці. Одна частина ФЗ основних виробничих фондів витрачається на повне
відтворення зношених засобів праці, інша — на їх часткове відновлення (у формі капітального ремонту). За
інтенсивного типу економічного зростання, впровадження передових досягнень науки і техніки у виробництво
частка основних фондів у ФЗ зростає, а обігових у розрахунку на одиницю продукції — поступово зменшується
(завдяки зниженню матеріале-, ресурсо- і енергомісткості продукції). Співвідношення між цими елементами
змінюється зі зростанням фондовіддачі устаткування, скороченням термінів служби

Фонд нагромадження (ФН) — частина національного доходу, що спрямовується на розширене відтворення, створення
суспільних резервів і страхових запасів. Основне джерело нагромадження — додатковий продукт. ФН складається
з фонду виробничого і невиробничого нагромадження. Фонд виробничого нагромадження охоплює: приріст основних
виробничих фондів (машин, устаткування, будівель, споруд); приріст матеріальних обігових засобів (запасів
сировини, матеріалів, палива, сільськогосподарської продукції); приріст державних матеріальних резервів і
страхових запасів та ін. За інтенсивного типу економічного зростання, впровадження досягнень науки і техніки
у виробництво приріст основних виробничих фондів відносно зростає, а приріст матеріальних обігових засобів —
скорочується. Фонд невиробничого нагромадження складається з житлового фонду, будівель, споруд і устаткування
в галузях освіти, охорони здоров'я, науки, культури та ін. Закономірністю сучасного суспільного виробництва в
розвинутих країнах є прискорене збільшення питомої ваги сфери послуг у структурі суспільного виробництва, тому
фонд невиробничого нагромадження у них зростає швидше, ніж виробничого. Розширене відтворення передбачає
виготовлення не лише необхідної кількості засобів виробництва для відновлення зношених протягом року (фонд
заміщення), а й певного надлишку для спорудження нових об'єктів сфери матеріального і нематеріального
виробництва. Оскільки праця на цих об'єктах потребує додаткової кількості працівників, то частину коштів ФН
спрямовують на виробництво додаткових предметів споживання, підготовку та перекваліфікацію необхідної
кількості працівників. У розвинутих країнах найважливішим елементом ФН є невиробниче нагромадження, в Україні
— виробниче (оскільки у сфері послуг тут зайнято до 27% працездатного населення, а в розвинутих країнах — до
70%). У структурі ФН визначальним є амортизаційний фонд. В Україні в 90-х різко зменшилася частка
амортизації: з 10—12% (від рівня ВНП, що вважалося нормою) до 3—4%, що унеможливило навіть просте відтворення.
Основна форма використання ФН — приріст капітальних вкладень. В Україні в 1966—90 капіталовкладення в
оновлення виробничих фондів становили лише 25%, потреби економіки у їх відтворенні задовольнялися менш як на
50%. У 1993 обсяги капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт скоротилися приблизно наполовину, в
1994 порівняно з 1990 — у 2,5 рази. Різко скорочувалося будівництво об'єктів соціального призначення (житла,
шкіл, поліклінік, дошкільних закладів та ін.). У 1995 державну програму будівництва було виконано на 22%, на
16% менше введено в експлуатацію житлових будинків. Річні контракти із введення в експлуатацію клубів та
будинків культури було виконано на 24%, інших об'єктів соціальної сфери — на 55—84%. Капітальних вкладень
освоєно на 35% менше від показників 1994. Централізовані капітальні вкладення становили 1/4 від їх загального
обсягу, з них 43% було спрямовано на будівництво об'єктів виробничої сфери. У 1996 інвестиції
(капіталовкладення) становили 15,4% ВВП, в 1997 — 13,3, в 1998 — 13,6, в 1999 — 13,5, 2000 — 13,9, у 2001 —
17,2%. Важливою характеристикою ФН є норма нагромадження на рівні 25%, а норма виробничого нагромадження —
15%. В Україні у 1961—89 показник норми нагромадження скоротився з 29,3 до 17,9%. З 1961 по 1990 частка
нагромадження основних виробничих фондів у структурі всього нагромадження зменшилася з 39 до 24,2%. У
розвинутих країнах норма нагромадження становить 25%; за час економічної кризи в Україні вона скоротилася до
9% національного доходу. Частка нагромадження основних виробничих фондів у структурі всього нагромадження
зменшилася з 24,2% у 1990 до 11,2% у 1995. У США цей показник дорівнює 60%. У 2000 приріст інвестицій в
основний капітал становив 6,5%, у 2001 —• 17,2%, що позитивно вплинуло на норму нагромадження основного
капіталу.


Фонди фінансових ресурсів цільового призначення (ФФРЦП)— окрема ланка фінансової системи економічних фондів і
форма розподілу та використання грошових коштів, що формуються державою і місцевими органами влади для
задоволення економічних і соціальних потреб держави, підприємницьких структур і окремих громадян та
комплексно використовуються на основі оперативної самостійності. Необхідність створення та функціонування
ФФРЦП зумовлена потребою в наданні певних соціальних гарантій населенню. Цільові фонди класифікують за такими
принципами:

1) за визначенням статусу їх власності (державні, недержавні);

2) за територіально-галузевою належністю (загальнодержавні, регіональні, місцевих рад, галузеві, благодійні);

3) за цільовою спрямованістю (соціальна допомога, технічний розвиток, сприяння підприємництву);

4) за загальнодержавною і регіональною програмами та ін. Розрізняють ФФРЦП постійні (соціальні) і тимчасові.
Постійні (соціальні) — фонди, створення яких пов'язано з виділенням окремих функцій держави (наприклад,
соціальної).

Тимчасові фонди формуються з метою прискореного розв'язання актуальних проблем і за досягнення поставленої
мети закриваються. Кожний фонд має закріплені доходи і видатки та відповідну систему управління. Джерело
надходження до цільових фондів — відрахування, встановлені централізовано державою відповідними законами.
Відрахування є обов'язковими платежами і можуть стягуватися примусово. Витрати з фондів здійснюються лише на
визначені потреби, передбачені законами України. Цільовими фондами в Україні є: Пенсійний фонд України, Фонд
соціального страхування України, Державний фонд сприяння зайнятості населення, Фонд для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Державний інноваційний
фонд, Державний фонд сприяння конверсії, а також велика кількість галузевих фондів. Вони певною мірою
доповнюють державний бюджет, їхня специфіка полягає в тому, що це фонди цільового призначення, і їхні кошти
на інші цілі не використовуються. В Україні налічується понад 350 позабюджетних фондів. Загальна сума
цільових фондів у Державному бюджеті України становила: в 1999 — до 2,0 млрд. грн., у 2000 — 3,3 млрд. грн.,
у 2001 — 2,8 млрд. грн. Світова наука і практика мають значний досвід мобілізації коштів ФФРЦП. Ці фонди
функціонують майже в усіх країнах світу, але мають свою специфіку. Існують такі методи формування
позабюджетних фондів: нормативний, коефіцієнтів, добровільних інвестицій.


Література


Економічна енциклопедія. Т.3. – К.: Академія, 2002

Розміщення продуктивних сил. Національна

Замовити реферат
Реклама
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1921
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8057
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2070
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3075
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8158
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4631
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4480
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5936
Реклама

Цікаве