швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури156499
2 Історія України37869
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)35691
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33269
5 Звіт про проходження виробничої практики 27458
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27065
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20003
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18912
9 Правопис слів іншомовного походження18651
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16806
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Контрольна з екології» (ID:4443)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   15 кб.

Контрольна з екології ЗМІСТ1. Еволюція взаємовідносин людини та довкілля

Близько 5 млрд. років тому сформувалася літосфера (вік найдавніших знайдених порід — 4,5 млрд. років).
Первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4 млрд. років тому, оскільки найдавніші осадові породи,
утворення яких можливе в той час тільки у воді, мають вік 3,9 млрд. років.

Найдавніші рештки мікроорганізмів знайдено в гірських породах, датованих 3,2 млрд. років тому. З млрд. років
тому температура повітря досягала 70°С, і за таких умов могли існувати лише бактерії та ціанеї (синьо-зелені
водорості).

Бурхливий розвиток органічного світу на Землі, освоєння рослинами і тваринами континентів відбулося лише 0,5—
0,4 млрд. років тому. Отже, географічна оболонка Землі тривалий час була абіотичною (неживою) геосистемою, в
якій відбувався геологічний кругообіг речовин у вигляді взаємопов'язаних фізичних та хімічних процесів.

Розвиток земної рослинності зумовив збільшення вмісту кисню в атмосфері та поживних речовин в ґрунтах, а також
появу великих тварин. Активно змінювався склад поверхні Землі, атмосфери, гідросфери, виникла біосфера.
Величезне значення мав біологічний обмін речовин, в який включився і геологічний, що суттєво його
трансформував.

З розвитком органічного світу абіотична геосистема поступово перетворилася на глобальну екосистему —
біосферу, що складається з двох взаємодіючих підсистем — неживої (абіотичної) і живої (біотичної).

Обмінні речовинно-енергетичні процеси у цій новій системі були значно видозмінені. Для утворення біосфери
вирішальне значення мала поява на землі рослинності, яка містить хлорофіл. Подальший процес еволюції живих
організмів призвів до появи людини — найвищого біологічного виду, який, розвиваючись, дедалі більше впливав на
природу.

З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері.
На відміну від інших організмів людина — це особливий біологічний вид, який впливає на природу не лише
процесами обміну речовин у живій природі, тобто біологічним обміном, а й трудовою діяльністю. Вплив її
пов'язаний не тільки з ростом народонаселення, а з технічною оснащеністю та вмінням організовувати працю.

Аналіз результатів різноманітних наук, зокрема археології, антропології, історії, географії, дозволив проф.
Г.О. Бачинському (1993) стверджувати, що з впливом людської діяльності глобальна екосистема почала поступово
перетворюватися у трикомпонентну глобальну екосистему, у функціонуванні якої все більшу роль відігравало
людське суспільство. В історії взаємодії людського суспільства і природи він виділяє три стадії, які по суті
є різними етапами розвитку на нашій планеті глобальної соціоекосистеми, — незамкнену, частково замкнену,
замкнену.

Перша стадія взаємодії суспільства та природи, а в цей час існувала незамкнена соціоекосистема — тривала
близько 2—3 млн років від появи на Землі перших людей примітивного виду до виникнення близько 40 тис. років
тому сучасного людського виду. Ця стадія відзначалася органічним входженням людей у природу. Відбувалося
накопичення знань про природу, пристосування людини до природи. У цей час для людського суспільства природне
довкілля було практично необмеженим, тому глобальна соціоекосистема виступала як функціонально незамкнена.

Друга стадія взаємодії суспільства та природи тривала близько 40 тис. років від початку палеоліту і до кінця
другої світової війни, тобто до середини XX століття. На цій стадії інтенсивно розвивалося землеробство,
скотарство, виникали ремесла, розширювалося будівництво сіл, міст, фортець. Людство своєю діяльністю почало
завдавати природі відчутної шкоди, особливо після розвитку хімії та одержання перших кислот, пороху, фарб,
мідного купоросу. Чисельність населення в XV—XVII ст. вже перевищувала 500 млн. Цей період можна назвати
періодом активного використання людиною ресурсів, взаємодії з природою.

Глобальний тиск на довкілля був загалом ще незначним і локальним.

До втручання людини на кожній ділянці ландшафту існували динамічна рівновага і певний баланс речовин і, як
правило, виключалась можливість ерозії та зберігалася родючість ґрунтів. Третя стадія взаємодії суспільства
та природи почалася в середині XX ст. після закінчення другої світової війни, яка стимулювала різкий стрибок
у розвитку науки і техніки. Це — період активного розвитку локальних і регіональних екологічних криз,
протистояння природи та людського суспільства, хижацької експлуатації всіх природних ресурсів.

Він характеризується розвитком глобальної екологічної кризи, нарощуванням гонки озброєнь всіма розвиненими
країнами світу. Це — стадія широкої хімізації, виробництва пластиків.

Людина своєю діяльністю на планеті все більше впливає на природу, на жаль, переважно негативно.

На території нашої держави екологічна криза почала виявлятися ще з середини 50-х років XX ст. Саме цей час
умовно можна вважати початком безконтрольного періоду експлуатації природи, а отже, і її забруднення. Щорічно
у природний обіг вводилося близько 1,5 млрд. тонн первинної сировини. Це майже ЗО тонн на кожного громадянина
України. У результаті цього обсяг накопичених відходів від добувної, енергетичної, металургійної та деяких
інших галузей промисловості становить уже близько 15 млрд. тонн. Набагато більше їх потрапило у воду та
повітря, які є первинною основою життя. Причина цього — відсутність природоохоронних інституцій та застарілі
технології. На додаток — в Україні найбільша у світі розораність земель, безконтрольне використання великої
кількості пестицидів, дві третини яких мають чіткий мутагенний ефект. І це за умов, коли близько 40 % усіх
сільськогосподарських угідь мають слабку здатність до самоочищення, тобто сприяють накопиченню отруйних
речовин у життєво важливому шарі орного ґрунту. Все це підсилюється аварійним станом каналізаційних систем, що
спричиняє викиди інфекційне небезпечних відходів, зниження загального гігієнічного рівня.

Внаслідок цього помітно погіршився стан здоров'я населення України, порушились природні процеси.

Ще на першому році нашої незалежності Верховна Рада проголосила Україну зоною екологічного лиха. І це не
безпідставно.

Усе згадане змусило людей переосмислити ставлення до природи, почати глибоке вивчення походження та розвитку
складних взаємозв'язків і процесів у навколишньому середовищі, шукати шляхів гармонізації взаємин людського
суспільства та природи.


2. Основні положення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»


Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року не лише проголошує, але й
передбачає систему гарантій екологічної безпеки людини, вносить певну впорядкованість в систему управління в
галузі природокористування. Він закріплює право громадян України на безпечне для життя навколишнє середовище.
Це невід'ємне право реалізується шляхом участі громадян в обговоренні проектів законодавчих актів та інших
рішень в галузі охорони навколишнього середовища; участі в розробці та здійсненні заходів щодо охорони
природного середовища, раціонального використання природних ресурсів; об'єднання в громадські природоохоронні
організації; отримання повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища.

Закон надає громадянам України право звертатися до суду з позовом на підприємства, установи і організації щодо
відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє середовище. Він
зобов'язує державні органи надавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності та
враховувати їхні пропозиції щодо цього.

Згідно з цим Законом громадяни України мають не лише права, але й обов'язки щодо збереження природи,
раціонального використання її багатств, дотримання законодавства про охорону навколишнього природного
середовища. У Законі встановлені принципи охорони навколишнього природного середовища:

— пріоритетність вимог екологічної безпеки;

— гарантування екологічно безпечного становища для життя та здоров'я людей;

— екологізація матеріального виробництва;

— науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства;

— збереження просторової та видової різноманітності й цілісності природних об'єктів і комплексів;

— гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього середовища,
формування у населення екологічного світогляду;

— науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище;

— стягнення плати за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного
середовища та зниження якості природних ресурсів;

— вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міжнародного

Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1915
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8044
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2063
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3061
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8149
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4623
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4469
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5924
Реклама

Цікаве