швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури160834
2 Історія України38409
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)36372
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33690
5 Звіт про проходження виробничої практики 27819
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27455
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20090
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина19052
9 Правопис слів іншомовного походження18956
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16891
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Логістика в туризмі» (ID:8788)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

Логістика в туризмі1. Традиційне та логістичне управління туристичним підприємствомВ умовах ринкових відносин та інтеграції України у світовий економічний простір виникає потреба в розробці
стратегічних планів розвитку видів економічної діяльності, які є потенційно прибутковими та
конкурентноспроможними на міжнародному ринку товарів і послуг. До таких видів відноситься туристична галузь,
яка в сучасних умовах господарювання потребує створення теоретичної бази, розробки перспективних планів та
механізмів ефективного управління і просування туристичного продукту по каналах товароруху від виробника до
кінцевого споживача - предмету вивчення логістики.

Теоретичні, методичні та практичні основи логістики - наукового напрямку, який розвивається в економіці з
кінця 60-х років ХХ ст., досліджено в роботах науковців: Р.Н.Баллоу, Дж.Ю.О'Брайєна, Д.Еріксона, М.Крістофера,
Дж.Купера, С.Моллера, М.Портера, Н.Хатчинсона, Р.Д.Шапіро, Р.Дж.Шрьодера, Дж.Юхансона, Б.А.Анікіна,
Н.В.Афанасьєвої, М.П.Гордона, М.Є.Залманової, В.А.Квартальнова, В.А.Литвиненко, О.А.Новікова, Б.К.Плоткіна,
А.Н.Роднікова, А.І.Семененко, В.І.Сергеєва, А.А.Смєхова. В Україні з початку 1990-х років в умовах
трансформації командно-адміністративної економічної системи в ринкову та порушення більшості господарських
зв'язків як на макро, так і на мікрорівнях, проблеми логістичного управління матеріальними потоками
досліджувалися: І.О.Бланком, А.В.Войчаком, О.Глогусь, А.Г.Кальченко, Є.В.Крикавським, А.А.Кириченко,
А.А.Мазаракі, Н.М.Ушаковою, Ф.І.Хмілем та ін. Ними досліджено теоретичні засади логістики як науки про
управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємств виробничої сфери, частково
торгівельної галузі; розглянуто питання планування, контролю та оперативного управління транспортуванням,
складуванням й іншими операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого
підприємства, їх внутрішньовиробничої переробки та доведення готової продукції до споживача у відповідності з
інтересами і вимогами останнього. Незважаючи на певну наукову спадщину, недостатньо розроблено питання
управління потоками послуг в підприємствах невиробничої сфери, зокрема в галузі туризму, не адаптовано основні
концепції логістики до сфери туризму, не визначено об'єкти логістичного управління; відсутні методичні підходи
до побудови логістичних систем підприємств даної сфери, формування та реалізації туристичного продукту;
понятійний апарат логістики в туризмі потребує уточнення.

Важливість застосування логістичних підходів до сфери туризму, вивчення особливостей технологічного процесу
надання туристичних послуг, визначення основних моделей збуту туристичного продукту на ринку, класифікація та
структуризація туристичного продукту як основного об'єкту логістики в туризмі, обумовили вибір теми
дослідження.

Управлінський аспект логістики в туризмі зводиться до планування, контролю, оперативного управління
реалізацією і просуванням продуктового та інформаційного потоків у межах системи, що охоплює операційні цикли
постачальників і посередників туристичного продукту. З економічної точки зору логістика трактується як
діяльність з метою отримання необхідної кількості продукції з оптимальними витратами у встановлений час та у
встановленому місці з відповідним інформаційним забезпеченням даного процесу. В основі економічної стратегії
підприємства логістика використовується як знаряддя в конкурентній боротьбі та розглядається як управлінська
логіка для реалізації рішень щодо раціонального розміщення фінансових, матеріальних, людських та інформаційних
ресурсів, контролю за ними.

Логістика в туризмі – це управління продуктовими потоками туристичних підприємств, що включає раціональну
організацію формування, збуту та організації споживання туристичного продукту і супроводження цих процесів
проходженням інформаційних потоків. Враховуючи специфіку повного циклу виробництва туристичного продукту від
інформаційного забезпечення до збуту, процеси просування в каналах товароруху та організацію споживання
продукту, логістика в туризмі виконує ряд функцій, які диференціюються згідно з фазами логістичного ланцюга на
такі види: інформаційна логістика на вхідному потоці; виробнича логістика, що включає безпосереднє формування
та створення туристичного продукту; збутова логістика, яка охоплює розподіл, просування та визначення каналів
реалізації готової продукції, та інформаційна логістика на вихідному потоці.

Першочергового значення для підприємств-посередників при здійсненні процесів логістичного управління набуває
інформація, яка є для них провідним логістичним та виробничим фактором після первинної та вторинної обробки.
Інформація, що пронизує всі ланки управління, об'єднує їх у певну цілісність та є ключовою активністю
логістичної системи. Під логістичною системою туристичного підприємства розуміється адаптивна система зі
зворотнім зв'язком, мета функціонування якої полягає у формуванні та реалізації продукту підприємства в
необхідній кількості і асортименті, в максимально можливому ступені готовності до використання чи споживання,
в необхідному споживачеві місці при оптимальному рівні логістичних витрат.

Можна говорити про логістичні проблеми турфірми (мікрорівень), туристичного комплексу регіонів країни
(мезорівень), туристичної галузі країни (макрорівень), туристичної індустрії групи країн або регіону світу
(мегарівень), нарешті, світового туризму (метарівень) [4]. При цьому слід враховувати компонентну та
функціональну структуру логістичних систем у туризмі різних регіональних рівнів. Компонентна структура
відображає комплекс складових туристичної послуги (засобів розміщення, харчування, транспортування,
програмного забезпечення). Функціональна структура охоплює логістичні функції постачання, виробництва та збуту
в туризмі. На сьогоднішній день найбільш розробленим є напрям туристичної логістики мікрорівня (турфірми).
Проте актуальним завданням залишається логістична оптимізація функціонування систем всіх регіональних рівнів,
зокрема на підставах сталого розвитку.

Шляхи вирішення цього завдання включають застосування логістичного підходу «Точно в строк» (Just in Time –
англ.), який характерний для т.зв. «витягуючих» логістичних систем (Pull-system – англ.). У таких системах
промислово-торгівельної логістики початковою (програмуючою) ланкою є ринковий попит, згідно особливостей якого
виробляються та реалізуються товари. В логістиці туризму – ситуація зворотня, оскільки початковою та
програмуючою ділянкою мають бути туристично-рекреаційні ресурси, згідно до логістичного потенціалу (пропускної
спроможності) яких повинні формуватися туристичні потоки. Отже логістика туризму, окрім поняття
туристично-ресурсного потенціалу оперує новими поняттями – логістичного потенціалу, туристично-рекреаційних
ресурсів (тобто їх пропускної спроможності щодо туристичного потоку), а також логістичного потенціалу
матеріально-технічної бази туризму, включаючи її інфраструктурну складову. Необхідною умовою сталого розвитку
туризму (в регіоні, країні) є дотримання вимоги меншого обсягу логістичного потенціалу матеріально-технічної
бази туризму по відношенню до логістичного потенціалу туристичних ресурсів (об’єктів). Відповідно логістичний
потенціал вхідного туристопотоку повинен бути рівним або меншим від логістичного потенціалу туризму. Тільки за
такого підходу можливо забезпечити сталий розвиток туризму в регіоні, країні, включаючи збереженість та
відновлювальність туристичних ресурсів, навколишнього природного середовища тощо.

Одне з чільних місць у логістиці туризму займають транспортні послуги, на які припадає основна частка в
структурі ціни туру. В туризмі використовуються різні види транспорту, але головна роль у загальній структурі
транспортних послуг належить авіаційному транспорту.

Логістика авіаперевезень в туризмі вимагає максимального узгодження логістичних стратегій та тактики тур фірм
та авіакомпаній. Концепція управління авіаційними перевезеннями передбачає насамперед системний підхід до
організації пасажирів та вантажів. Логістична схема взаємодії авіакомпанії включає блок організаційного та
правового забезпечення (ІСАО, ІАТА, органи державного регулювання), блок виробничого забезпечення (аеропорти,
авіакомпанії), блок забезпечення сервісу (митниця, транспортні підприємства, страхові організації банки) та
блок забезпечення збуту авіатранспортної продукції (автоматизовані системи продажу та бронювання квитків,
власна мережа продажу, продаж через туристичні фірми). Тобто логістичне співробітництво турфірм та
авіакомпаній передбачає як спільну координацію авіаперевезень туристів, так і співробітництво у реалізації.
Широке проникнення логістики в сферу перевезень повітряним транспортом стало можливим завдяки комп‘ютеризації
обробки та надання даних та автоматизації зв’язку. У цій галузі провідну роль відіграють глобальні
автоматизовані системиз буту «Габріель», «Амадеус», «Сирена-2000». Сьогодні на Україні діють понад 80
авіакомпаній різних форм власності та укладено 67 міждержавних двосторонніх угод про повітряні сполучення.

Запровадження в практику функціонування туристичних підприємств логістичних концепцій управління продуктовими
та інформаційними потоками, призведе до оптимізації витрат підприємства, найповнішого узгодження
платоспроможного попиту та обсягу пропозиції на ринку туристичних послуг, запобігання «перевиробництву» і, як

Замовити реферат
Реклама
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1969
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8139
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2110
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3137
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8201
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4672
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4531
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5988
Реклама

Цікаве