швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури161747
2 Історія України38566
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)36574
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33829
5 Звіт про проходження виробничої практики 27947
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27576
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20136
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина19129
9 Правопис слів іншомовного походження19064
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16934
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА» (ID:9198)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   368 кб.

СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА


ПЛАН
Вступ

Аграрне право України — одна з найважливіших галузей національного права. Вона певною мірою є правонаступником
як колишнього колгоспного, так і сільськогосподарського права. Однак на відміну від останнього (комплексної,
інтегрованої галузі) аграрне право України перебуває в стані становлення як самостійної та інтегрованої галузі
національного права, котрій притаманні власний предмет, власні й частково інтегровані об'єкти, власні
суб'єкти, методи, система.

Кожна галузь права характеризується властивим їй предметом правового регулювання. Таким своєрідним предметом є
аграрні правовідносини, які, по-перше, випливають із спеціальної правосуб'єктності суб'єктів аграрного права,
із специфіки їхніх завдань та предмета діяльності, по-друге, складаються в сфері виробництва продуктів
харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження, переробки і реалізації останньої
суб'єктами аграрної підприємницької діяльності. Аграрні правовідносини як предмет аграрного права являють
собою взаємопов'язані інтегровані правовідносини майнового, земельного, членського, засновницького
(учасницького), управлінського й трудового характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення
завдань діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.

Їм притаманний певний суб'єктний склад, наділений спеціальною правосуб'єктністю, а також об'єктний склад, що є
засобами виробництва продуктів харчування, сировини й продовольства рослинного і тваринного походження. Тому
особливістю характеру та змісту діяльності суб'єктів аграрного підприємництва, особливістю об'єктів аграрного
права визначається своєрідність предмета аграрного права як галузі національного права. На своєрідність цього
предмета впливає також притаманне українському аграрному праву визначення й здійснення соціально-економічної
діяльності кооперативних (колективних), корпоративних та державних виробників товарної маси продовольства,
продуктів харчування і сировини рослинного і тваринного походження.


1. Поняття і предмет аграрного права


Предметом аграрного права є ті суспільні (в тому числі виробничі та підприємницькі) відносини, що виникають у
зв'язку з утворенням (заснуванням) і статутною діяльністю суб'єктів аграрного підприємництва всіх форм
власності та легальних організаційно-правових форм господарювання. Вони являють собою складний комплекс
відносин як за складом суб'єктів [зокрема громадян, які беруть участь і є членами чи засновниками (учасниками)
, суб'єктів підприємництва кооперативного чи корпоративного типів], так і за предметом та змістом. Суб'єктами
цих відносин є кожне сільськогосподарське підприємство кооперативного чи корпоративного типів і відповідно
їхні члени чи засновники (учасники). У підприємствах кооперативного типу між підприємством та його членами
виникають складні, засновані на праві членства, внутрігосподарські трудові, управлінські, майнові та земельні
правовідносини. Як родове поняття всі вони складаються з окремих видів і зумовлюються характером
виробничо-господарської, фінансової, соціально-побутової діяльності суб'єкта підприємництва кооперативного
типу. Кожний з видів цих відносин має притаманний йому суб'єктний склад (наприклад, орган управління), об'єкт
та зміст правового регулювання. Майнові відносини, що складаються при цьому, своєю соціально-економічною
основою мають власність і право власності, засноване на членстві. Останнє позначається як на характері
трудових, управлінських відносин, так і на сутності майнових відносин, що виникають при розподілі прибутків
між членами, при одержанні членами колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП) чи спілки селян
(СпС) свого паю в разі виходу з такого підприємства кооперативного типу. Усі ці відносини за своїм предметом і
суттю є аграрними.

Відмова від монополії державної власності та піднесення значущості приватної власності у сфері
сільськогосподарського виробництва через створення селянських (фермерських) господарств привели до розширення
предмета аграрного права. Цим предметом, насамперед, є відносини приватної власності селянського
(фермерського) господарства на земельну ділянку, надану особі державою для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, відносини власності на засоби, знаряддя і продукцію виробництва, своєрідні
відносини між членами родини з приводу майна, спільної праці, розподілу доходів, одержаних унаслідок
господарювання. Правосуб'єктність цього аграрного товаровиробника визначається (поряд із загальними
нормативними актами) також Законом "Про селянське (фермерське) господарство" (у редакції Закону від 22 червня
1992 p.), яким урегульовано відносини, що за своїм предметом і суттю є виключно аграрними.

Самостійним видом аграрних відносин як різновиду предмета аграрного права є підстави розглядати відносини, що
виникають внаслідок утворення міжгосподарських підприємств (об'єднань). Предметом аграрного права в даному
разі є відносини щодо створення цих державно-колективних суб'єктів підприємництва, майнові відносини щодо
утворення їх статутного фонду, визначення правового режиму майнових фондів, розподілу одержаних прибутків, а
також визначення правового становища часток учасників як суб'єктів права спільної часткової власності.

За своєю правовою природою є аграрними і управлінські відносини, що утворюються в процесі управління ними на
засадах самоврядування і демократії.

В Україні набула поширення практика організації в кооперативних (колективних) корпоративних і державних
сільськогосподарських підприємствах внутрігосподарських орендно-підрядних формувань. Ці формування спрямовані
на вдосконалення організації праці, підвищення рівня матеріальної заінтересованості працівників у піднесенні
результативності сільськогосподарського виробництва.

Правове регулювання орендно-підрядних взаємин здійснюється локальними внутрігосподарськими актами, якими
регулюються своєрідні внутрігосподарські організаційні, майнові, трудові, соціально-побутові та інші
відносини. Внутрігосподарські орендно-підрядні відносини між кооперативними (колективними), корпоративними і
державними підприємствами в особі їхніх органів управління, з одного боку, і колективом орендно-підрядного
підрозділу або окремим працівником, з іншого, — є внутрігосподарськими аграрними відносинами організації праці
незалежно від того, яку форму господарського розрахунку вони використовують.

З впровадженням і функціонуванням у сільському господарстві внутрігосподарської та інших видів оренди виникли
нові майнові, трудові, земельні й відповідно — організаційно-управлінські, виробничо-господарські відносини,
які за своїм характером і змістом є аграрними і являють собою предмет аграрного права.

Землі сільськогосподарського призначення надаються фермерам, а також приватним, кооперативним (колективним),
корпоративним аграрним (сільськогосподарським) підприємствам за правом приватної чи колективної власності або
правом користування, а державним і спільним (у тому числі й з іноземним капіталом) — за правом користування
безстрокового чи строкового, в тому числі — за правом оренди.

Земля одночасно є об'єктом як земельного, так і аграрного права. Ті суспільні відносини, які виникають та
існують з приводу земель сільськогосподарського призначення, є частиною саме аграрних відносин і відповідно —
складовою предмета аграрного права.? Коло цих відносин охоплює: порядок і умови надання права власності на
землю та права землекористування, зміст цих правомочностей, а також питання організаційно-управлінського
забезпечення раціонального використання й охорони земель сільськогосподарського призначення.

Аграрні підприємці кооперативного й корпоративного типів і державні сільськогосподарські підприємства
реалізують своє статутне право, дієздатність відповідно до існуючого економічного механізму господарювання.
Останній являє собою сукупність економічних, організаційних та правових засобів, форм, методів, цю
забезпечують функціонування аграрної економіки й тих ринкових товарно-грошових відносин, що запроваджуються в
сучасних умовах. Своєрідним компонентом цього механізму є становлення ринкової, біржової торгівлі, державне
стимулювання (податками, пільгами, кредитами) виробництва певних видів продукції, а також існуючий порядок
заготівель сільськогосподарської продукції через феномен державних закупівель, визначення цін на
сільськогосподарську продукцію, сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, виробничо-технічне
обслуговування та ін.

Серед цих відносин як предмета аграрного права чільне місце належить договірним відносинам. Однією зі сторін
тут є фермер, колективне сільськогосподарське підприємство, спілка селян, радгосп та інші суб'єкти аграрного
підприємництва як виробники продовольства, продуктів харчування і сировини рослинного і тваринного походження.
Це також договірні відносини щодо матеріально-технічного забезпечення виробництва і переробки продукції

Замовити реферат
Реклама
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1989
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8168
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2133
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3176
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8228
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4698
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4563
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука6017
Реклама

Цікаве